Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Có tất cả 2.008 văn bản: COVID-19
1841

Thông báo 775/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) (tại phiên họp số 43)

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
1842

Công văn 2405/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
1843

Thông báo 73/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
1844

Công văn 4930/UBND-SYT của Ủy ban nhân dân của Thành phố Đà Nẵng về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
1845

Công văn 2206/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
1846

Công điện 05/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 25/7/2020

Ban hành: 26/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2020
1847

Công văn 2820/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 26/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2020
1848

Công văn 1906/SGDĐT-CTrTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 26/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2020
1849

Công văn 4869/UBND-SYT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 25/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2020
1850

Công văn 1899/SGDĐT-CTrTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 24/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2020
1851

Công văn 3284/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 22/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2020
1852

Quyết định 3091/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
1853

Quyết định 3067/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng các tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (Covid-19) trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
1854

Công văn 2889/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn Thành phố và thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 06/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2020
1855

Công văn 2176/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
1856

Công văn 1726/GDĐT-TC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn chế độ làm việc đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020

Ban hành: 10/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
1857

Công văn 2308/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tham mưu triển khai Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ban hành: 10/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
1858

Công văn 2205/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận và cách ly phòng chống dịch COVID-19 cho các chuyên gia nước ngoài

Ban hành: 04/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
1859

Công văn 2138/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức vận động ủng hộ một ngày lương để chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 02/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
1860

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai một số nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 01/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2020
Vui lòng đợi