Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Có tất cả 1.843 văn bản: COVID-19
1501

Quyết định 344/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương

Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
1502

Công văn 53/UBND-VP7 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
1503

Công văn 931/UBND-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện, sẵn sàng đưa các chốt kiểm soát người và phương tiện vào hoạt động, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
1504

Công điện 02/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến trường hợp tiếp xúc F0

Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2021
1505

Công văn 299/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
1506

Công văn 174/SGTVT-QLVT,PT&NL của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
1507

Công văn 389/SYT-NV của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
1508

Công văn 79/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Chí Linh về việc tạo điều kiện cho vận chuyển hàng hóa thông suốt nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố

Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2021
1509

Công văn 443/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách giữa tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
1510

Quyết định 290/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc thành lập các chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào Thành phố bằng đường bộ

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
1511

Thông báo 45/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Thọ tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
1512

Công văn 385/SYT-NVYD của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc cập nhật cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 theo Công văn 3154/SYT-NVYD (đến 15h00 ngày 28/01/2020)

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
1513

Công văn 129/SYT-NVY của Sở Y tế tỉnh Lai Châu về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và quản lý, cách ly đối với người đến và về từ vùng có dịch

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
1514

Thông báo 04/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
1515

Thông báo 18/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh tại Hội nghị Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
1516

Công điện 02/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
1517

Thông báo 21/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
1518

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
1519

Công văn 156/SCT-QLTM của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương về việc chủ động nguồn hàng phục vụ Tết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch trong bối cảnh dịch COVID-19 xuất hiện tại Hải Dương

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
1520

Công văn 245/UBND-VP của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Dương về việc dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
Vui lòng đợi