Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Có tất cả 1.495 văn bản: COVID-19
1081

Công văn 401/SGDĐT-GDMN của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
1082

Thông báo 07/TB-SYT của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình về địa điểm liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-COV-2 tại huyện Tân Lạc

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
1083

Công văn 469/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tiếp tục đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
1084

Quyết định 424/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thành lập Sở Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về y tế đặt tại Sở Y tế tỉnh Hải Dương

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
1085

Công văn 199/SGTVT-QLVT,PT&NL của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
1086

Công văn 119/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
1087

Thông báo 21/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
1088

Công văn 1102/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
1089

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
1090

Công văn 294/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
1091

Thông báo 49/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
1092

​Công văn 171/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc Thành lập các tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
1093

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
1094

Quyết định 421/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
1095

Quyết định 420/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
1096

Công văn 145/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
1097

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
1098

Công văn 1135/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
1099

Quyết định 383/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
1100

Quyết định 385/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thành lập Tiểu ban Hậu cần và tổ chức cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương

Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
Vui lòng đợi