Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Có tất cả 2.034 văn bản: COVID-19
1941

Công văn 1187/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
1942

Công văn 1351/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường;COVID-19 Tải về
Ban hành: 15/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
1943

Công văn 1104/GDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố và báo cáo nhu cầu thực hiện điều chỉnh hệ số chi thu nhập tăng thêm Nghị quyết 03 và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Sở

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương;COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2020
1944

Quyết định 1520/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 7 Điều 1 Quyết định 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
1945

Công văn 1232/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
1946

Công văn 1213/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai kế hoạch đẩy mạnh xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2020
1947

Công văn 1130/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
1948

Công văn 152/SYT-NVD của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc tăng cường phòng chống lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 10/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
1949

Công văn 1297/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 09/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
1950

Công văn 1187/UBND-KSTTHC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;COVID-19 Tải về
Ban hành: 09/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
1951

Công văn 1189/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 09/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
1952

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội do tác động của dịch Covid-19

Lĩnh vực: Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 07/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
1953

Công văn 1249/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Doanh nghiệp;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
1954

Công văn 1141/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
1955

Công văn 1946/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong thời điểm dịch bệnh diễn ra

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
1956

Quyết định 1203/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Doanh nghiệp;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
1957

Công văn 66/BCĐ-SYT của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Đà Nẵng về việc cách ly y tế người đến từ địa phương có dịch để phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 04/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2020
1958

Công văn 1123/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Bảo hiểm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 03/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2020
1959

Công văn 1278/SNV-CCHC của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thay đổi phương thức làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức;COVID-19 Tải về
Ban hành: 03/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
1960

Quyết định 1158/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 03/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2020
Vui lòng đợi