Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.293 văn bản: COVID-19
1901

Quyết định 276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức, COVID-19 Tải về
1902

Quyết định 204/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thiết lập vùng cách ly y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
1903

Công văn 324/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
1904

Quyết định 277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Ninh Kiều (đợt 3)

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, COVID-19 Tải về
1905

Quyết định 359/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
1906

Công văn 356/SGDĐT-GDPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
1907

Công văn 357/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
1908

Công văn 330/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm soát việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
1909

Quyết định 189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
1910

Quyết định 363/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thành lập Chốt liên ngành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
1911

Công văn 336/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
1912

Thông báo 32/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 83)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
1913

Thông báo 31/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Đông Anh ngày 31/01/2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
1914

Công văn 77/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam về việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
1915

Quyết định 358/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
1916

Quyết định 357/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thành lập Tiểu ban Chuyên môn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức, COVID-19 Tải về
1917

Công văn 388/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
1918

Công văn 322/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
1919

Công văn 209/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch liên quan trường hợp tại Công ty TNHH Smart Shirts

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
1920

Quyết định 350/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thành lập Tổ Giám sát hoạt động khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về