Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Có tất cả 2.009 văn bản: COVID-19
1701

Công văn 193/UBND-KGVXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
1702

Công văn 51/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
1703

Quyết định 128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 phù hợp với trạng thái “bình thường mới”

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
1704

​Công văn 45/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
1705

Quyết định 87/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Hành chính;COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2021
1706

Công văn 81/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
1707

Công văn 38/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 07/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
1708

Công văn 30/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống COVID-19 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Văn hóa-Thể thao-Du lịch;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
1709

Công điện 01/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
1710

Thông báo 36/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 78)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
1711

Công văn 5952/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
1712

Công điện 15/CĐ-UBND của Ủy ban nhân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
1713

Công văn 4073/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
1714

Công văn 5883/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Công điện 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
1715

Công văn 4049/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 26/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
1716

Công văn 1366/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 26/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
1717

Công văn 3994/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ Giáng Sinh và Tết Dương lịch 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
1718

Quyết định 4597/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Hành chính;COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
1719

Công điện 20/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Y tế-Sức khỏe;Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2020
1720

Công văn 3814/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 10/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
Vui lòng đợi