Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Có tất cả 1.843 văn bản: COVID-19
1521

Tờ trình 201/TTr-SGTVT-P5 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương về việc đề nghị chấp thuận biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
1522

​Công văn 137/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
1523

Công văn 205/TB-SGTVT-P5 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
1524

Công điện 01/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
1525

Công điện 03/CĐ-UBND của Ủy ban nhân tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
1526

Công điện 02/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 quán triệt chỉ đạo của Bí thư Thành ủy

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
1527

Công văn 289/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên trong tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 29/01/2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
1528

Công văn 468/SGTVT-QLVT&PT của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh về việc tạm dừng hoạt động vận tải khách (đường bộ, đường thủy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
1529

Công văn 193/SLĐTBXH-LĐVL của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương về việc phòng, chống dịch và tạm dừng cho người nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại khách sạn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Xuất nhập cảnh;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
1530

Thông báo 13/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Chí Linh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
1531

Công văn 275/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tạm dừng việc chấp thuận cho người lao động nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe;Xuất nhập cảnh;COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
1532

Công văn 72/UBND-YT của Ủy ban nhân dân Thành phố Chí Linh về việc tăng cường một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
1533

Tờ trình 18/TTr-UBND của Ủy ban nhân Thành phố Chí Linh về việc thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế đối với khu dân cư để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
1534

Công văn 255/SYT-NVYD của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc tăng cường giám sát, theo dõi y tế đối với các trường hợp kết thúc cách ly y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
1535

Công văn 147/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
1536

Công văn 150/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Văn hóa-Thể thao-Du lịch;COVID-19 Tải về
Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
1537

Công văn 193/UBND-KGVXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
1538

Công văn 51/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
1539

Quyết định 128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 phù hợp với trạng thái “bình thường mới”

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
1540

​Công văn 45/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
Vui lòng đợi