Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Có tất cả 1.843 văn bản: COVID-19
1441

Công văn 145/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
1442

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
1443

Công văn 1135/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;COVID-19 Tải về
Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
1444

Quyết định 383/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
1445

Quyết định 385/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thành lập Tiểu ban Hậu cần và tổ chức cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức;COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
1446

Công văn 358/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn và ban hành nội quy tại các Khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
1447

Quyết định 364/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai về việc thành lập Chốt kiểm dịch y tế liên ngành tạm thời để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
1448

Công văn 164/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
1449

Công văn 403/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
1450

Thông báo 125-TB/TU của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
1451

Quyết định 370/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại Thành phố Chí Linh để phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
1452

Quyết định 382/QĐ-BCĐ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thành lập Bệnh viện số 1 để thu dung, điều trị và cách ly bệnh nhân COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
1453

Công văn 295/SYT-NVY của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh về việc cách ly, xét nghiệm SARS-CoV-2 và truy vết người từ địa điểm có dịch đến/về địa phương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
1454

Quyết định 384/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
1455

Thông báo 16/TB-VPUBND của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về kết luận của đồng chí H’ Yim Kđoh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh tại cuộc họp ngày 02/02/2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
1456

Công văn 191/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn dạy học trực tuyến, ôn tập tại nhà trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
1457

Thông báo 48/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
1458

Công điện 06/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại huyện Krông Pa và Phú Thiện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 01/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
1459

​Thông báo 21/TB-VPUB của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (ngày 31/01/2021)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 01/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
1460

Công điện 05/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 01/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
Vui lòng đợi