Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Có tất cả 1.751 văn bản: COVID-19
61

Công văn 17115/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hướng dẫn tạm thời phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2021
62

Kế hoạch 8030/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc mở cửa đón khách du lịch nội địa đến Quảng Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch;COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
63

Quyết định 3282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành “Quy định kiểm dịch y tế các đối tượng nhập cảnh, nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang”

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Xuất nhập cảnh;COVID-19 Tải về
Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
64

Thông báo 563-TB/TU của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
65

Quyết định 47/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND ngày 15/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An (thay thế Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Lĩnh vực: Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
66

Kế hoạch 1747/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đảm bảo công tác y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 theo từng mức độ dịch tại tỉnh Gia Lai​

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
67

Công văn 5709/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cập nhật đánh giá cấp độ dịch và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
68

Công văn 4217/UBND-KGVXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về hoạt động du lịch trên địa bàn đang áp dụng các biện pháp hành chính theo cấp độ dịch COVID-19 là cấp độ 4

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Văn hóa-Thể thao-Du lịch;COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
69

Công văn 3914/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong khai thác, vận hành tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2A, Cát Linh, Hà Đông

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 07/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
70

Công văn 8265/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện công tác xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn quận, huyện, Thành phố Thủ Đức

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
71

Công văn 3833/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc thông báo điều chỉnh một số nội dung tại Công văn 3807/UBND-KGVX ngày 31/10/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố việc cho học sinh trở lại trường học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2021
72

Công văn 3908/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh một số nội dung tại công văn 3807/UBND-KGVX ngày 31/10/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2021
73

Chỉ thị 31/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2021
74

Công văn 5203/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục triển khai thực hiện quy định đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
75

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục triển khai cấp bách công tác phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
76

Thông báo 738/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2021
77

Kế hoạch 659/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 theo vùng nguy cơ và nhóm nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
78

Công văn 613/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn tạm thời điều chỉnh tiêu chuẩn xuất viện đối với bệnh nhân COVID-19 điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai​

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2021
79

Công văn 7375/UBND-SYT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn tạm thời công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
80

Công văn 8095/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tạm thời Phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo;COVID-19 Tải về
Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2021
Vui lòng đợi