Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Có tất cả 1.626 văn bản: COVID-19
41

Công văn 3444/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giao nhiệm vụ triển khai phương án mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách;Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 09/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2021
42

Thông báo 509/TB-TU của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
43

Công văn 3419/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2021
44

Kế hoạch 225/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch COVID-19 và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2021
45

Công văn 4632/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc hoàn thiện hệ thống dây chuyền lạnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
46

Công văn 3431/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi mở lại một số đường bay thương mại về sân bay Quốc tế Nội Bài

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2021
47

Kế hoạch 3487/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2021
48

Công văn 3416/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2021
49

Công văn 10722/SGTVT-VP của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết

Lĩnh vực: Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
50

Công văn 4578/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
51

Công văn 16259/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
52

Kế hoạch 207/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức tiếp nhận người dân Cần Thơ trở về từ vùng dịch

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
53

Phương án 3514/PA-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đón công dân của tỉnh Yên Bái trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
54

Công điện 30/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường quản lý người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác để phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
55

Thông báo 187/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
56

Kế hoạch 252/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc đón công dân của tỉnh Hà Giang đang lưu trú, tạm trú tại các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 có nguyện vọng về địa phương

Lĩnh vực: Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
57

Quyết định 2422/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc hoạt động trở lại một số loại hình sản xuất, kinh doanh theo biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
58

Công văn 15932/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đợt 22

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
59

Quyết định 25/QĐ-BCĐPCD của Ban Chỉ đạo Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19 về việc phê duyệt danh sách thành viên Tiểu ban Sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa trực thuộc Ban Chỉ đạo Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thương mại-Quảng cáo;COVID-19 Tải về
Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
60

​Công điện 23/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với công dân ở các tỉnh vùng tự phát về địa phương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
Vui lòng đợi