Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.543 văn bản: COVID-19
21

Công văn 4493/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
22

Quyết định 3653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 06/11/2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
23

Công văn 13895/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
24

Quyết định 3573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 30/10/2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
25

Công văn 6247/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn thanh toán tiền mua vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
26

Quyết định 3499/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 23/10/2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
27

Công văn 13181/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đợt 13)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
28

Công văn 12466/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
29

Công văn 6998/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
30

Công văn 14519/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
31

Công văn 3590/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát, thống kê số lượng trẻ và đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 06 tháng đến dưới 05 tuổi

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
32

Quyết định 3193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống để hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, COVID-19 Tải về
33

Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ kinh phí năm 2021 cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi do tác động của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19 Tải về
34

Công văn 3763/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
35

Công văn 4082/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức, COVID-19 Tải về
36

Công văn 3398/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tăng cường tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
37

Quyết định 3424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn quận Cái Răng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, COVID-19 Tải về
38

Quyết định 3436/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc dừng chuyển đổi một phần công năng của Bệnh viện Đa khoa thành phố để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
39

Công văn 2846/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
40

Công văn 3072/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về