Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Có tất cả 1.626 văn bản: COVID-19
21

Công văn 7228/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc hỗ trợ, bồi dưỡng thêm ngoài chế độ hiện hành cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ nguồn xã hội hóa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
22

Kế hoạch 1784/KH-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc tổ chức tạm thời hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh trong tình hình mới

Lĩnh vực: Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
23

Công văn 16572/SYT-QLHNYDTN của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở hành nghề Y, Dược ngoài công lập trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
24

Công văn 10871/VP-ĐT của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Lĩnh vực: Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
25

Công văn 10865/VP-ĐT của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Lĩnh vực: Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
26

Công văn 4579/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 1777/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
27

Công văn 16569/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đợt 24

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
28

Công văn 10900/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức theo dõi sức khỏe tại nhà

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
29

Công văn 3500/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Công điện 1314/CĐ-TTg ngày 07/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
30

Công văn 10927/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI kỳ họp thứ 2 liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;COVID-19 Tải về
Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
31

Công văn 4805/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc đăng ký tổ chức tự tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (Vero Cell) tại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
32

Quyết định 2559/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chế tạo buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Đấu thầu-Cạnh tranh;COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2021
33

Công văn 3487/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thí điểm mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2021
34

Công văn 549/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc phối hợp thực hiện công tác y tế đối với việc thí điểm mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
35

Công văn 3472/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt bổ sung danh sách khách hàng đủ điều kiện miễn giảm tiền điện đợt 3, 4 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương trong tháng 9/2021

Lĩnh vực: Chính sách;Điện lực;COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
36

Kế hoạch 3778/KH-KSBT của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội về việc triển khai hoạt động Ngày toàn dân mua và sử dụng muối I ốt năm 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
37

Thông báo 512-TB/TU của Thành ủy Hà Nội kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
38

Công văn 7426/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về quy trình xử lý F0 tại bệnh viện và các phòng khám

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 10/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2021
39

Công văn 3560/BCĐ-VX của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp tuyên truyền, vận động và tổ chức hỗ trợ đưa người dân từ Thành phố về quê

Lĩnh vực: Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 10/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
40

Công văn 4700/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phân bổ tạm thời vắc xin Vero Cell cho các đơn vị

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 09/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2021
Vui lòng đợi