Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.265 văn bản: COVID-19
2061

Công văn 5444/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong diễn biến mới, phức tạp của dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Giao thông, COVID-19 Tải về
2062

Quyết định 2218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19 Tải về
2063

Quyết định 2220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19 Tải về
2064

Công văn 5316/UBND-VHXH của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
2065

Công văn 3827/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2020-2021

Lĩnh vực: Giao thông, COVID-19 Tải về
2066

Quyết định 2187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
2067

Công văn 7099/UBND-VH của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
2068

Thông báo 08/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 50)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
2069

Quyết định 138/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tự chi trả phí

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức, COVID-19 Tải về
2070

Thông báo 07/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thành phố Hà Nội về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 49)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
2071

Kế hoạch 2959/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
2072

Quyết định 473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt 25)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe, Chính sách, COVID-19 Tải về
2073

Công văn 2935/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về một số biện pháp an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
2074

Công văn 3648/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo tổ chức và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
2075

Công văn 4931/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
2076

Công văn 1896/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
2077

Chỉ thị 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
2078

Công điện 08/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp, khu kinh tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
2079

Công văn 1869/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai, thực hiện nội dung Công điện 1191/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
2080

Công văn 9026/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về