Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.535 văn bản: COVID-19
01

Công văn 1390/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
02

Công văn 145/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
03

Công văn 272/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc sẵn sàng mọi nguồn lực tiếp nhận, thu dung và điều trị người bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
04

Quyết định 20/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 01/01/2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
05

Quyết định 583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc bổ sung nguồn tiết kiệm chi năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, COVID-19 Tải về
06

Công văn 4413/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
07

Công văn 4762/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
08

Quyết định 4200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 11/12/2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
09

Công văn 4970/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
10

Công văn 4950/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
11

Kế hoạch 5331/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
12

Kế hoạch 8665/KH-SYT-GDĐT của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
13

Công văn 2831/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạ​o quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
14

Công văn 4795/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 (đợt 12.600 và đợt 19.920 liều vắc xin Pfizer)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
15

Công văn 2793/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
16

Quyết định 1197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bổ sung kinh phí cho các huyện, thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, COVID-19 Tải về
17

Công văn 4683/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
18

Công văn 4341/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục triển khai đợt tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong 02 tuần cuối tháng 11 năm 2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
19

Công văn 4404/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
20

Công văn 4493/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về