Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Có tất cả 1.744 văn bản: COVID-19
01

Công văn 4600/UBND-KGVXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về hệ thống y tế ngoài công lập triển khai hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
02

Công văn 20791/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc tăng hạn dùng của vắc xin Comirnaty (Pfizer)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
03

Kế hoạch 3997/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
04

Công văn 169/BCĐ-SYT của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thí điểm cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
05

Thông báo 816/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Cập nhật 09h00 ngày 26/11/2021)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2021
06

Công điện 25/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
07

Quyết định 3779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
08

Công văn 8818/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức xét nghiệm trong cơ sở lao động

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2021
09

Công văn 4201/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2021
10

Quyết định 4028/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý, tổ chức chăm sóc F0 tại nhà và tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn quận, huyện, thành phố Thủ đức

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2021
11

Quyết định 3455/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính;COVID-19 Tải về
Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
12

Quyết định 3224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
13

Kế hoạch 3908/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
14

Công văn 3899/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cán bộ-Công chức-Viên chức;COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
15

Phương án 263/PA-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đáp ứng thu dung điều trị "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
16

Công văn 5989/UBND-HCTC của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
17

Công văn 3909/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
18

Quyết định 4930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Quản lý, điều hành Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại Nhà B,C - Khu tái định cư phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
19

Quyết định 2580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Hành chính;COVID-19 Tải về
Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
20

Công văn 632/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn triển khai Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 tại các quận, huyện, thị xã

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 21/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2021
Vui lòng đợi