Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.305 văn bản: COVID-19
1921

Quyết định 189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19

1922

Quyết định 363/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thành lập Chốt liên ngành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

1923

Công văn 336/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

1924

Thông báo 32/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 83)

1925

Thông báo 31/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Đông Anh ngày 31/01/2021

1926

Công văn 77/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam về việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

1927

Quyết định 358/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

1928

Quyết định 357/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thành lập Tiểu ban Chuyên môn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương

1929

Công văn 388/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

1930

Công văn 322/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

1931

Công văn 209/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch liên quan trường hợp tại Công ty TNHH Smart Shirts

1932

Quyết định 350/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thành lập Tổ Giám sát hoạt động khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Hải Dương

1933

Công điện 03/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến ghi nhận 02 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh 1612

1934

Công điện 05/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

1935

Quyết định 348/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương

1936

Công văn 125/STTTT-BCVT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

1937

Công văn 208/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

1938
1939

Công văn 55/UBND-YT của Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

1940

Công điện 04/CĐ-UBND​ của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến ghi nhận 05 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh 1612