Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Có tất cả 1.843 văn bản: COVID-19
1461

Quyết định 276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Ban hành: 01/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
1462

Quyết định 204/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thiết lập vùng cách ly y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam

Ban hành: 01/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
1463

Công văn 324/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 01/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
1464

Quyết định 359/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 31/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
1465

Công văn 356/SGDĐT-GDPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 31/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2021
1466

Công văn 357/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 31/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2021
1467

Công văn 330/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm soát việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

Ban hành: 31/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
1468

Quyết định 189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 31/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
1469

Thông báo 31/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Đông Anh ngày 31/01/2021

Ban hành: 31/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
1470

Công văn 77/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam về việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 31/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
1471

Quyết định 363/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thành lập Chốt liên ngành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 31/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
1472

Công văn 336/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 31/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2021
1473

Thông báo 32/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 83)

Ban hành: 31/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
1474

Quyết định 358/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 31/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
1475

Quyết định 357/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thành lập Tiểu ban Chuyên môn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương

Ban hành: 31/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
1476

Công văn 388/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 31/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2021
1477

Công văn 322/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 30/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
1478

Công văn 209/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch liên quan trường hợp tại Công ty TNHH Smart Shirts

Ban hành: 30/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2021
1479

Quyết định 350/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thành lập Tổ Giám sát hoạt động khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 30/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2021
1480

Công điện 03/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến ghi nhận 02 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh 1612

Ban hành: 30/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2021
Vui lòng đợi