Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Có tất cả 1.963 văn bản: COVID-19
41

Công văn 866/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Công văn 1265/BYT-DP ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
42

Thông báo 200/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố tại cuộc họp giao ban của Thường trực Ban Chỉ đạo

Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
43

Công văn 684/SGDĐT-CTTT-KHCN của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong việc tổ chức dạy học trực tiếp của các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
44

Công văn 819/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chuyển đổi số công tác quản lý F0 cách ly tại nhà trên địa bàn phường, xã, thị trấn

Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
45

Kế hoạch 106/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện việc mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế và nội địa, triển khai hoạt động phục hồi, kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
46

Công văn 735/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
47

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
48

Công văn 1655/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai các giải pháp giảm tải thủ tục hành chính cho người F0 tại các Trạm y tế phường, xã, thị trấn

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2022
49

Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em dưới 06 tuổi tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
50

Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2022
51

Thông báo 687-TB/TU của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2022
52

​Quyết định 214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai​

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2022
53

Công văn 1653/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc sẵn sàng thu dung điều trị trẻ em mắc COVID-19 tại các bệnh viện

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2022
54

Công văn 694/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn các thủ tục hành chính, quản lý người mắc COVID-19 tại nhà

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
55

Công văn 695/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cấp Giấy Chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội cho người mắc COVID-19

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2022
56

Công văn 1285/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc chuẩn bị mở cửa lại hoạt động du lịch

Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
57

Công văn 703/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai đợt cao điểm Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao

Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
58

Thông báo 169/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Cập nhật 09 giờ 00, ngày 04/3/2022)

Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2022
59

Công văn 657/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
60

Công văn 1474/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc cập nhật hướng dẫn quy trình xử lý F0 tại cộng đồng

Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
Vui lòng đợi