Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Có tất cả 1.753 văn bản: COVID-19
41

Công văn 8642/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc sẵn sàng thu dung người bệnh COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới

Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2021
42

Công điện 24/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về Hà Nội

Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
43

Quyết định 2549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
44

Kế hoạch 685/KH-BCĐ của ​Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021-2022

Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
45

Thông báo 12318/TB-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố: Cấp độ 2)

Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
46

Kế hoạch 356/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2021
47

Quyết định 4871/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại các Cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2021
48

Kế hoạch 257/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19

Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
49

Công điện 23/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới

Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
50

Công văn 19435/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Công điện 8149/CĐ-VPCP ngày 07/11/2021 của Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
51

Công văn 3818/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống

Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
52

Quyết định 3900/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Quy định tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
53

Kế hoạch 256/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong kinh doanh, mua bán, sản xuất, quản lý và sử dụng trang thiết bị, vật tư, phương tiện, thuốc, vắcxin, sinh phẩm xét nghiệm, đặc biệt là các loại xét nghiệm chuẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR... trong phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
54

Công văn 3818/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hải Phòng về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Thành phố Hải Phòng đến huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) và ngược lại để phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
55

Quyết định 588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
56

Công văn 4026/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung đối tượng cách ly tập trung y tế là người tiếp xúc gần (F1) do người cách ly tự nguyện chi trả chi phí tại các khách sạn cách ly

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
57

Thông báo 168/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cấp độ dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế (Tính đến ngày 12/11/2021)

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
58

Quyết định 2306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 14/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
59

Quyết định 3869/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập các Khu cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận-huyện

Ban hành: 13/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
60

Thông báo 768/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Cập nhật 12h00 ngày 12/11/2021)

Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
Vui lòng đợi