Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Có tất cả 1.963 văn bản: COVID-19
21

Công văn 1011/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh một số biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
22

Công văn 874/SGDĐT-CTTT-KHCN của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác y tế trong trường học, thực hiện phòng, chống dịch năm 2022

Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2022
23

Kế hoạch 108/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
24

Công văn 847/SGDĐT-CTTT-KHCN của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc thông báo cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2022
25

Công văn 976/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2022
26

Công văn 2143/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc cập nhật "Hướng dẫn gói Chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0" (phiên bản 2.0)

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
27

Kế hoạch 998/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2022
28

​Kế hoạch 169/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022

Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
29

Kế hoạch 128/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
30

Công văn 948/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc Covid-19 quản lý tại nhà

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
31

Kế hoạch 101/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
32

Quyết định 1081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
33

Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
34

Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về việc quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2022
35

Công văn 773/SGDĐT-CTTT-KHCN của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc xem xét tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 khi học trực tiếp tại trường

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2022
36

Kế hoạch 123/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc khẩn trương hoàn thành tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 theo Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ

Ban hành: 26/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
37

Công văn 882/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, học tập

Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
38

Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2022
39

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp quản lý

Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
40

Thông báo 704-TB/TU của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2022
Vui lòng đợi