Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Có tất cả 1.753 văn bản: COVID-19
21

Quyết định 3224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
22

Kế hoạch 3908/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
23

Công văn 3899/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
24

Phương án 263/PA-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đáp ứng thu dung điều trị "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
25

Công văn 5989/UBND-HCTC của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
26

Công văn 3909/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
27

Quyết định 4930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Quản lý, điều hành Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại Nhà B,C - Khu tái định cư phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
28

Quyết định 2580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
29

Công văn 632/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn triển khai Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 tại các quận, huyện, thị xã

Ban hành: 21/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2021
30

Công văn 3995/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh các huyện, thị xã trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 20/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2021
31

Công văn 691/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai về việc triển khai một số biện pháp khẩn cấp do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2021
32

Công văn 4118/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh trở lại trường học trực tiếp tại các huyện và thị xã

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2021
33

Kế hoạch 698/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
34

Thông báo 800/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Cập nhật 12h00 ngày 19/11/2021)

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2021
35

Công văn 7778/UBND-SYT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc cập nhật biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, F1, F2, F liên quan

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
36

Công văn 4095/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1)

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2021
37

Công văn 618/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đợt 30

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
38

Công văn 623/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc rà soát điều kiện hộ gia đình để thực hiện thí điểm cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1, F0

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
39

Công văn 3428/SGDĐT-CTrTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố

Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
40

Công văn 3844/UBND-TH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar

Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
Vui lòng đợi