Danh mục

Văn bản Luật COVID-19

Có tất cả 5.144 văn bản: COVID-19
5001

Công văn 679/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
5002

Công văn 1119/BYT-DP của Bộ Y tế về việc thực hiện áp dụng khai báo y tế đối với COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
5003

Công văn 748/GDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
5004

Công văn 947/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Văn hóa-Thể thao-Du lịch;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
5005

Công văn 211/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về danh sách nhà sản xuất, đơn vị cung cấp các sản phẩm phòng chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2020
5006

Công văn 1097/BYT-DP của Bộ Y tế về việc thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
5007

Công văn 696/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
5008

Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Doanh nghiệp;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
5009

Quyết định 774/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 02 sinh phẩm chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút Corona (SARS-CoV-2) được cấp số đăng ký

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
5010

Công văn 229/KCB-NV của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc hướng dẫn một số can thiệp kỹ thuật y khoa cho người bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 03/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2020
5011

Công văn 897/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí;COVID-19 Tải về
Ban hành: 03/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
5012

Công văn 1030/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc bảo đảm hậu cần cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 03/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2020
5013

Công văn 476/MT-VP của Cục Quản lý môi trường y tế về danh mục những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 01/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
5014

Thông báo 202/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) (tại phiên họp số 12)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 01/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
5015

Công văn 708/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố do dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2020
5016

Công văn 987/BYT-DP của Bộ Y tế về việc thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
5017

Thông báo 66/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
5018

Nghị quyết 20/NQ-CP của Chính phủ về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
5019

Công văn 660/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
5020

Công văn 616/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2020
Vui lòng đợi