Danh mục

Văn bản Luật COVID-19

Có tất cả 5.144 văn bản: COVID-19
5021

Quyết định 221/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Ban hành: 27/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
5022

Công văn 586/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19

Ban hành: 27/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
5023

Công văn 642/GDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid -19 của ngành giáo dục và đào tạo

Ban hành: 27/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
5024

Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19

Ban hành: 26/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
5025

Quyết định 07/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm

Ban hành: 26/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
5026

Công văn 914/BYT-MT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá

Ban hành: 26/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
5027

Thông báo 59/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 25/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
5028

Công văn 550/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Ban hành: 25/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
5029

Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 25/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
5030

Thông báo 633/TB-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với các đơn vị về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25/02/2020

Ban hành: 25/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
5031

Công văn 868/BYT-DP của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Quốc

Ban hành: 24/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
5032

Công văn 1117/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid - 19

Ban hành: 24/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
5033

Thông báo 180/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) (tại phiên họp số 10)

Ban hành: 24/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
5034

Công văn 839/BYT-DP của Bộ Y tế về việc thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với COVID-19

Ban hành: 23/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
5035

Công văn 509/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Ban hành: 22/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
5036

Quyết định 514/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018

Ban hành: 22/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
5037

Công văn 829/BYT-MT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa

Ban hành: 21/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
5038

Công văn 823/BYT-TT-KT của Bộ Y tế về việc khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối

Ban hành: 21/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
5039

Công văn 548/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra

Ban hành: 21/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2020
5040

Công văn 575/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 21/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2020
Vui lòng đợi