Danh mục

Văn bản Luật COVID-19

Có tất cả 5.056 văn bản: COVID-19
21

Công văn 2003/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) và thực hiện chiến dịch truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 15/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2022
22

Nghị quyết 51/2022/QH15 của Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”

Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
23

Công văn 1978/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận hàng hóa viện trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2022
24

Hướng dẫn liên ngành 2564/HDLN-YT-GDĐT của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2022
25

Công điện 771/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
26

Thông báo 764/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, Thành phố về việc kiểm điểm tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 09/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
27

Kế hoạch 154/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
28

Công văn 2860/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2022
29

Thông báo 162/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
30

Công văn 1246/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2022
31

Công văn 2232/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
32

Công văn 1228/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc sử dụng vắc xin Pfizer & Moderna tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
33

Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế áp dụng cho các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2022
34

Công văn 490/YDCT-QLY của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về sử dụng thuốc và các phương pháp y học cổ truyền trong phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 trong cơ sở khám bệnh chữa bênh Y học cổ truyền

Ban hành: 28/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2022
35

Công điện 710/CĐ-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2022
36

Công văn 2758/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường khám, chữa bệnh thường quy và cho người sau khi mắc COVID-19

Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
37

Công điện 708/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 26/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
38

Thông báo 3369/TB-SYT của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về kết luận và chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Y tế tại buổi họp sơ kết rút kinh nghiệm công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đợt 1 và công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn

Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
39

Quyết định 1341/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19

Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
40

Thông báo 699/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về việc kiểm điểm tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
Vui lòng đợi