Danh mục

Văn bản Luật COVID-19

Có tất cả 5.074 văn bản: COVID-19
01

Quyết định 2171/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
02

Quyết định 43/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu một số khoản lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 04/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
03

Công văn 5247/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi tại các trường học

Ban hành: 03/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
04

Công văn 1693/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục tăng cường c​ông tác phòng, chống dịch và đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng Covid-19

Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2022
05

Kế hoạch 2649/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
06

Thông tư 06/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định danh mục và cấp số lưu hành trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách

Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2022
07

Quyết định 2122/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn

Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2022
08

Công văn 7518/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ sở pháp lý ban hành chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (đợt 2) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2022
09

Công văn 2947/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố

Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
10

Công văn 2430/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2022
11

Công văn 4018/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2022
12

Công văn 927/KCB-NV của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc xử lý thuốc điều trị COVID-19 do Bộ Y tế tiếp nhận và phân bổ chưa sử dụng

Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2022
13

Công điện 664/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2022
14

Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
15

Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu một số khoản lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
16

Công văn 3896/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2022
17

Công văn 3860/BYT-DP của Bộ Y tế về việc phối hợp tăng cường truyền thông và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 21/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2022
18

Công văn 2808/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác y tế và phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 21/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2022
19

Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/5/2021của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
20

Thông báo 210/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình xử lý vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19 và phụ cấp cho cán bộ, nhân viên ngành y tế

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
Vui lòng đợi