Công văn thuế

Tra cứu Công văn thuế mới nhất. Các công văn trả lời của tổng cục thuế và của các cục thuế địa phương về thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế NTNN.

imgkhuyencao Khuyến cáo

• Các văn bản dạng hành chính được đưa trong mục CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Quý vị cần gửi công văn tới các cơ quan chức năng để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.

• Để sử dụng thuận tiện và hiệu quả văn bản trong mục này, Quý vị cần cài sẵn phần mềm Acrobat Reader, hoặc vào đây để tải phần mềm.

Tất cả công văn

Công văn thuế

Công văn hải quan

Tìm thấy 15.658 văn bản (1/783 trang)
Lọc theo:
01

Công văn 350/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thủ tục và chính sách thuế đối với xe buýt chạy thử nghiệm

Ban hành: 15/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Công văn 208/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

Ban hành: 08/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Công văn 165/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục tạm nhập, tái xuất, chính sách thuế đối với tàu chở dầu/hóa chất chuyên dụng được thuê trần của nước ngoài

Ban hành: 07/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Công văn 79/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Ban hành: 03/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Công văn 25/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14

Ban hành: 02/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Công văn 5114/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 14/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Công văn 5111/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 14/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Công văn 5133/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 14/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Công văn 5128/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 14/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Công văn 7348/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng chính sách thuế chống bán phá giá

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Công văn 7357/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc tại Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Công văn 5027/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Công văn 5031/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Công văn 5029/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Công văn 5026/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Công văn 5025/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Công văn 5018/TCT-KK của Tổng cục Thuế về tài khoản thanh toán tiền hàng xuất khẩu

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Công văn 5086/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng phương pháp tính thuế

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Công văn 5088/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Công văn 12025/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc miễn thuế hàng hóa phục vụ Dự án Bến Thành - Suối Tiên

Ban hành: 11/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết