Công văn thuế

imgkhuyencao Khuyến cáo

• Các văn bản dạng hành chính được đưa trong mục CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Quý vị cần gửi công văn tới các cơ quan chức năng để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.

• Để sử dụng thuận tiện và hiệu quả văn bản trong mục này, Quý vị cần cài sẵn phần mềm Acrobat Reader, hoặc vào đây để tải phần mềm.

Tất cả công văn

Công văn thuế

Công văn hải quan

Tìm thấy 15.865 văn bản (1/794 trang)
Lọc theo:
01

Công văn 48815/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương làm thêm giờ

Ban hành: 24/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

02

Công văn 48819/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với tiền tạm ứng để thực hiện dịch vụ tư vấn

Ban hành: 24/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

03

Công văn 47692/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng các dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 20/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

04

Công văn 47391/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp mất việc làm

Ban hành: 19/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

05

Công văn 4050/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu

Ban hành: 19/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

06

Công văn 46322/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lãi và phí của khoản vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

07

Công văn 46549/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về nghĩa vụ thuế đối với nguyên liệu vàng được gia công thành đồ trang sức tại nước ngoài

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

08

Công văn 46320/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào được hoàn liên quan tới hoạt động xuất khẩu

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

09

Công văn 3962/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu mặt hàng thịt bò Tây Ban Nha

Ban hành: 14/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

10

Công văn 3965/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc triển khai các giải pháp thu hồi nợ thuế 06 tháng cuối năm

Ban hành: 14/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

11

Công văn 45551/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chi phí quảng cáo trên Google, Facebook

Ban hành: 13/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

12

Công văn 45565/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Ban hành: 13/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

13

Công văn 45559/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối nhà thầu đối với lãi tiền gửi ngân hàng và lãi chênh lệch tỷ giá

Ban hành: 13/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

14

Công văn 45566/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14

Ban hành: 13/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

15

Công văn 43011/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Ban hành: 06/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

16

Công văn 3758/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế của dự án ưu đãi đầu tư

Ban hành: 06/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

17

Công văn 3761/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu

Ban hành: 06/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

18

Công văn 41922/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

19

Công văn 41468/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đào tạo, thi và cấp chứng chỉ các khóa đào tạo ngắn hạn

Ban hành: 03/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

20

Công văn 3587/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về phân loại hàng hóa và xử lý thuế

Ban hành: 03/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2019