Công văn hải quan

imgkhuyencao Khuyến cáo

• Các văn bản dạng hành chính được đưa trong mục CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Quý vị cần gửi công văn tới các cơ quan chức năng để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.

• Để sử dụng thuận tiện và hiệu quả văn bản trong mục này, Quý vị cần cài sẵn phần mềm Acrobat Reader, hoặc vào đây để tải phần mềm.

Tất cả công văn

Công văn thuế

Công văn hải quan

Tìm thấy 3.101 văn bản (1/156 trang)
Lọc theo:
01

Công văn 7016/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá hải quan

Ban hành: 28/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

02

Công văn 6591/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại "Ổ trượt"

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2018

03

Công văn 6592/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2018

04

Công văn 6015/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc phân loại mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ, mảnh cabin rời

Ban hành: 12/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2018

05

Công văn 5672/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc in và lưu trữ tờ khai hải quan

Ban hành: 17/06/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2016

06

Công văn 14598/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thông quan

Ban hành: 08/12/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

07

Công văn 1457/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc công tác giám sát hải quan theo Quyết định 2344/QĐ-TCHQ

Ban hành: 03/11/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2014

08

Công văn 14397/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, Thông tư 22/2014/TT-BTC và ghi nhãn hàng hóa

Ban hành: 10/10/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2014

09

Công văn 5628/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 25/09/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2013

10

Công văn 4453/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thông báo triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước qua Ngân hàng thương mại tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Ban hành: 02/08/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2013

11

Công văn 3582/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam

Ban hành: 28/06/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

12

Công văn 573/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc C/O

Ban hành: 25/06/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2013

13

Công văn 4711/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thành lập kho ngoại quan nằm ngoài khu vực cảng biển quốc tế

Ban hành: 10/09/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2012

14

Công văn 4687/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

Ban hành: 07/09/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2012

15

Công văn 4688/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vận đơn chở suốt và vận đơn trực tiếp

Ban hành: 07/09/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2012

16

Công văn 4651/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác minh C/O mẫu D

Ban hành: 06/09/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2012

17

Công văn 4664/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa quá thời hạn gửi kho ngoại quan

Ban hành: 06/09/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2012

18

Công văn 594/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc C/O

Ban hành: 06/09/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2012

19

Công văn 593/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc C/O

Ban hành: 06/09/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2012

20

Công văn 581/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc lập 02 bản lược khai hàng hóa (Cargo manifest)

Ban hành: 31/08/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2012