Công văn 212/TANDTC-PC

Lọc bài viết theo:

Tòa án nhân dân tối cao giải đáp 38 vướng mắc trong xét xử 23/09/2019

Ngày 13/9/2019, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 212/TANDTC-PC về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.

Hướng dẫn mới về tình tiết giảm nhẹ trong hình sự 20/09/2019

Đây là một trong những giải đáp đáng chú ý khác của Công văn 212/TANDTC-PC được Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 13/9/2019 vừa qua.

Hướng dẫn mới về Tội cho vay nặng lãi 19/09/2019

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Công văn số 212/TANDTC-PC được Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 13/9/2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong hoạt động xét xử.