công ty tnhh hai thành viên

Lọc bài viết theo:

Công ty TNHH: Khái niệm, đặc điểm và thủ tục thành lập 01/10/2021

Công ty TNHH là hình thức doanh nghiệp phổ biến, có nhiều ưu, nhược điểm, có tồn tại hai loại hình là công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên. Vì vậy, khi muốn thành lập một trong hai loại hình này sẽ cần phải cân nhắc thật kỹ.

Công ty TNHH 2 thành viên từ 2021: 5 điểm mới đáng chú ý 17/12/2020

Công ty TNHH 2 thành viên phù hợp với các mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các cá nhân, tổ chức cần lưu ý quy định về công ty TNHH 2 thành viên từ 2021 đã có nhiều điểm mới có lợi hơn cho doanh nghiệp.

Thêm quy định xử lý phần vốn góp trong trường hợp đặc biệt 17/11/2020

Từ 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực sẽ bổ sung nhiều nội dung mới. Trong đó, sửa đổi và thêm quy định xử lý phần vốn góp trong trường hợp đặc biệt của công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên.

Phân biệt công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên theo Luật mới 16/11/2020

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Để lựa chọn được loại hình doanh nghiệp tối ưu, các cá nhân, tổ chức cần phải biết sự khác biệt giữa công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có cần Ban kiểm soát không? 02/12/2019

Ban kiểm soát trong công ty đóng vai trò như cơ quan tư pháp của bộ máy Nhà nước với nhiệm vụ kiểm tra giám sát hoạt động quản lý và điều hành của công ty. Vậy, công ty TNHH 2 thành viên trở lên có cần Ban kiểm soát không?

Chi tiết thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên  02/04/2019

Với những ưu điểm vượt trội, công ty TNHH hai thành viên là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Chi tiết thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên như sau:

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên 14/03/2019

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên theo mẫu Phụ lục I-6 tại Thông tư mới nhất về đăng ký doanh nghiệp - Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH hai thành viên trở lên 12/03/2019

Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH hai thành viên trở lên mới nhất theo mẫu Phụ lục I-3 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Quang cao