công ty mẹ

Lọc bài viết theo:

Thế nào là công ty mẹ? Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con 12/05/2021

Doanh nghiệp có quy mô lớn thường được biết là các tập đoàn, tổng công ty hay phổ biến hơn là các công ty mẹ. Công ty mẹ sẽ thành lập hoặc mua lại các công ty con. Vậy mô hình công ty mẹ - công ty con hoạt động như thế nào?

Hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập công ty con 07/12/2020

Các công ty lớn, tập đoàn kinh tế thường hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Để hoạt động theo mô hình này cần biết thủ tục thành lập công ty con và mối quan hệ giữa chúng.