công ty gia đình

Lọc bài viết theo:

Chồng làm giám đốc, vợ không được giữ chức vụ gì trong công ty? 09/03/2021

Việc kinh doanh theo mô hình công ty gia đình đang phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, pháp luật doanh nghiệp cũng có một số quy định để tăng tính khách quan, minh bạch trong các công ty này. Điển hình như trường hợp chồng làm giám đốc, vợ không được giữ một số chức vụ trong công ty.

Mối quan hệ gia đình trong công ty và các trường hợp bị cấm 26/12/2020

Một trong những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 là quy định rõ về mối quan hệ gia đình trong công ty. Với quy định này sẽ dễ xác định các chức danh không được bổ nhiệm vì có quan hệ gia đình với nhau.

Mô hình công ty gia đình: Những ưu và nhược điểm 11/12/2020

Các thành viên trong gia đình có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp để cùng thành lập công ty. Việc thành lập và hoạt động này tạo thành các mô hình công ty gia đình rất đặc trưng, có nhiều điểm khác so với các mô hình công ty thông thường.