Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT 2018 Kiểm tra hợp đồng dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

Thuộc tính văn bản
Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá trị dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện
Số hiệu: 25/VBHN-BCT Ngày ký xác thực: 07/12/2018
Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Cơ quan hợp nhất: Bộ Công Thương
Ngày đăng công báo: Đã biết Người ký: Trần Tuấn Anh
Số công báo: Đã biết Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan