Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3690:1981 Truyền động bánh răng côn răng cong-Tính toán hình học

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 3690 : 1981

TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG CÔN RĂNG CONG – TÍNH TOÁN HÌNH HỌC

Spiral bevel gear pais – Calculation of geometry

Lời nói đầu

TCVN 3690 : 1981 do Viện Thiết kế máy Công nghiệp – Bộ cơ khí và Luyện kim biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG CÔN RĂNG CONG – TÍNH TOÁN HÌNH HỌC

Spiral bevel gear pais – Calculation of geometry

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bộ truyền bánh răng côn răng cong tròn, ăn khớp ngoài, được gia công bằng phương pháp lăn, có góc trục từ 100 đến 1500, góc nghiêng của răng từ 00 đến 450 prôfin góc của răng thẳng.

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tính toán các thông số hình học của bộ truyền cũng như các thông số hình học của bánh răng được đưa vào bản vẽ chế tạo.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho bộ truyền có công dụng đặc biệt (cầu truyền động của ôtô, máy kéo v.v…)

1. Khái niệm chung

1.1. Sơ đồ nguyên lý tính toán hình học được nêu trên hình vẽ.

1.2. Thuật ngữ và ký hiệu được dùng trong tiêu chuẩn này phù hợp với các tài liệu kỹ thuật đã xét duyệt.

1.3. Tên gọi các thông số đưa vào bản vẽ chế tạo bánh răng trong các bảng của tiêu chuẩn này được in đậm nét.

1.4. Các chỉ số “1,, và “2,, kèm theo các thông số tương ứng với bánh răng nhỏ và của bộ truyền. Khi không có các chỉ số trên kèm theo, các thông số sẽ tương ứng với bánh răng bất kỳ trong bộ truyền.

1.5. Đối với các thông số của prôfin răng không có chỉ dẫn phụ kèm theo thì các thông số đó được cho trong mặt cắt pháp tính toán.

1.6. Kích thước danh nghĩa của bộ truyền và bánh răng được xác định bằng tính toán.

1.7. Độ chính xác tính toán theo các công thức của tiêu chuẩn và phụ lục tiêu chuẩn được qui định như sau:

Kích thước chiều dài - độ chính xác không thấp hơn 0,0001 mm;

Đại lượng không thứ nguyên - độ chính xác không thấp hơn 0,0001:

Kích thước góc độ chính xác không thấp hơn 1;

Đại lượng giác – độ chính xác không thấp hơn 0,00001;

Tỷ số truyền, số răng của bánh răng tương đương, hệ số dịch chỉnh và hệ số thay đổi chiều dày răng - độ chính xác không thấp hơn 0,01;

1.8. Ví dụ tính toán được nêu trong Phụ lục 7.

Sơ đồ nguyên lý tính toán hình học

2. Tính toán các thông số hình học

Số liệu ban đầu đã cho để tính toán

Bảng 1

Tên thông số

Ký hiệu

Số răng

Bánh răng nhỏ

Z1

Bánh răng lớn

Z2

Mô đun

Pháp trung bình (tính toán)

mn

Mặt ngoài

mte

Góc nghiêng trung bình của răng (tính toán)

bn

Hướng răng

Bánh răng nhỏ

-

Bánh răng lớn

-

Góc trục

å

Pôrôfin góc trong mặt pháp trung bình

Góc pôrôfin

an

Hệ số chiều cao đầu răng

h*a

Hệ số khe hở hướng tâm

c*

Hệ số bán kính cong đường lượn tại điểm giới hạn của pôrôfin răng

r*¦

CHÚ THÍCH:

1. Việc lựa chọn các số liệu ban đầu đã cho để tính toán được giới thiệu trong Phụ lục 1;

2. Môđun pháp trung bình (tính toán) mP hoặc mô đun mặt ngoài mte được dùng làm số liệu ban đầu để tính toán.

Bảng 2 – Tính toán các thông số hình học cơ bản

Tên thông số

Ký hiệu

Công thức tính toán và chỉ dẫn

1

2

3

CHỌN DẠNG RĂNG DỌC

1. Số răng của bánh răng phẳng

Zc

khi å = 900

2. Chiều dài côn trung bình (khi cho mn)

R

3. Chiều dài côn ngoài (khi cho mte)

Re

4. Chọn dạng răng dọc

-

Việc lựa chọn dạng răng dọc và đường kính d0 được giới thiệu trong Phụ lục 2

5. Đường kính danh nghĩa của đầu dao (đá mài)

d0

TÍNH CÁC THÔNG SỐ CỦA BỘ TRUYỀN

6. Góc côn chia

d

Khi å = 900, tgd1 =  ,s = 900d

1  Z  2       1

Khi góc ∑ ≠ 0 góc d được xác định với độ chính xác đến 2’ Các góc d cần nằm trong giới hạn 5 - 250

7. Chiều rộng vành răng

b

1. Nên lấy b ≤ 0,35R hoặc b ≤ 0,3Re

b ≤ 14mn hoặc b ≤ 10 mte. Đối với các bánh răng có mn ≤ 2 mm cũng như các bánh răng có dạng dọc III chiều rộng vành răng không được vượt quá 0,3R hoặc 0,25Re và 12mn hoặc 8mte.

Các trị số tính toán của b khi mn > 1 mm được làm tròn với số nguyên, khi mn > 1 tới 0,5 mm và phải so sánh đối chiếu với các trị số cho phép để chọn đường kính dầu dao (Bảng 2, Phụ lục 2)

2. Đối với các bộ truyền có thông số theo các tài liệu đã xét duyệt, chiều rộng vành răng được chọn theo tiêu chuẩn chỉ dẫn tương ứng.

8. Tỷ số truyền

u

u =

9. Tỷ số truyền của bộ truyền bánh răng côn tương đương

Uvb

được xác định đối với bộ truyền có å ≠ 900

10. Số răng của bánh răng côn nhỏ tương đương

Zvb1

Zvb1 =

được xác định đối với bộ truyền có å ≠ 900

11. Hệ số dịch chỉnh của bánh răng nhỏ

Xn1

Nên chọn tỷ số X n1 và Xt1 theo Phụ lục 3.

12. Hệ số thay đổi chiều dày tính toán của bánh răng

Xt1

TÍNH TOÁN KHI CHO TRƯỚC MÔĐUN PHÁP TRUNG BÌNH (TÍNH TOÁN)

13. Độ mở dao của đầu dao gia công tính hai mặt răng bánh răng

W2

Nếu chọn mn và xt1 theo Bảng 2 của Phụ lục 1 thì W2 được chọn theo bảng này.

Trong các trường hợp khác

Trị số tính toán được của W2’ được làm tròn tới trị số gần đúng theo Bảng 2 của Phụ lục 1 hoặc tới trị số có thể chấp nhận được trong sản xuất; khi đó phải tuân theo những điều kiện sau:

a) Khi Xt1 = 0 và mn > 1mm

0,06mn ≥ (W2’ – W2 ) ≥ 0,02mn;

Khi Xt1 = 1 và mn ≤ 1 mm

0,1mn ≥ (W2’ – W2) ≥ - 0,02mn

Lượng điều chỉnh chiều cao chân răng

dh¦ = 0,5(W2' − W2)ctgan

b) Khi Xt ≠ 0 và mn > 2 mm

0,05mn ≥ (W2’ – W2) ≥ - 0,05 mm

Trị số Xt1 được xác định chính xác theo công thức:

Nếu các bất đẳng thức trong mục a và b không thỏa mãn, cần tính trị số mn theo công thức:

Theo trị số mn, tính chính xác trị số R

(mục 2) và tiến hành các tính toán tiếp theo.

14. Khoảng cách mặt mút ngoài tới mặt cắt tính toán.

le

le = 0,5b

Nếu cần giữ không đổi các kích thước sơ bộ đã cho của bộ truyền Re ,mte, cho phép dịch chuyển mặt cắt tính toán so với vị trí trung bình của chiều rộng vành răng. Khi đó vị trí của mặt cắt tính toán được xác định theo một trong các công thức:

le = Re’ - R;

Trị số le phải nằm trong giới hạn

(0,4 – 0,6).b

Nếu điều kiện này không thỏa mãn cân thay đổi các số liệu ban đầu để tính toán, ví dụ bn

15. Chiều dài côn ngoài

Re

Re = R + 1

16. Môđun mặt ngoài

mte

mte =

TÍNH TOÁN KHI CHO TRƯỚC MÔĐUN MẶT NGOÀI

17. Độ mở dao đầu dao gia công tính hai mặt răng bánh răng

W2

tgan + Xt1 cosbn

Trước tiên cần tính với k1 = 1 ứng với vị trí của mặt cắt tính toán ở giữa vành răng. Trị số tính toán được quy tròn tới trị số đã cho của tiêu chuẩn về đầu dao cắt răng hoặc tới trị số đã có trong sản xuất

Nếu kết quả tính toán cần phải làm tròn, đồng thời cần giữ mte không đổi thì có thể tăng hoặc giảm Xt1 không lớn hơn 0,05 và bn (khi trị số ban đầu của nó lớn hơn 250 không lớn hơn 30, cũng như trị số k1 trong giới hạn 0,8 – 1,2 có thể thay đổi một trong những thông số trên hoặc thay đổi một số thông số kết hợp với nhau)

18. Môđun tính toán

mn

mn = (mte − K1 )cosb

19. Chiều dài côn trung bình

R

R =

20. Khoảng cách từ mặt ngoài tới mặt cắt tính toán

le

le = Re - R

TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CỦA BÁNH RĂNG

21. Chiều cao chân răng trong mặt cắt tính toán

hf

Dạng răng dọc I

Dạng răng dọc II

Dạng răng dọc III

 

Lượng điều chỉnh dh¦f chỉ tham gia vào công thức khi Xt1 = 0 và gia công hai mặt bánh răng và được chọn theo Bảng 2 Phụ lục 1 hoặc được tính theo Phụ lục 13 của bảng này.

22. Chiều dày pháp của răng trong mặt cắt tính toán

Sn

Sn1 = (0,5p + 2 xn1tgan + Xt1 )mn

Sn2 = pmn − Sn1

23. Tổng các góc chân răng của bánh răng nhỏ và lớn

q¦å

Dạng răng dọc I

Dạng răng dọc II

Dang răng dọc III

 

Khi bn = 0

q¦å = (phút)

f ∑  zctg

q¦å không được lớn hơn 900’ Khi bn ≠ 0

q¦å = ( (phút)

Trị số K phải ở trong giới hạn 0 –500 (xem Phụ lục 4) khi mn ≥ 2 mm nên làm tròn tới bội của 20

 

24. Góc chân răng

q¦

Dạng răng dọc I

Dạng răng dọc II

Dạng răng dọc III

các góc

q¦1, q¦∑ , q¦2 tính theo phút

q¦ = 0

25. Góc đầu răng

qn

qa1 = q¦2

qa2 = q¦1

qa1 = Ka1q¦1

qa2 = Ka2q¦1

Các hệ số Ka1, Ka2, khi prôfin gốc theo các tài liệu đã xét duyệt, được làm tròn theo Bảng 2 của Phụ lục 4.

Nếu cần có trị số khe hở hướng tâm không đổi dọc theo chiều răng thì Ka1=1 khi đó cần kiểm tra mức giảm chiều dày răng trên mặt đỉnh răng (xem Bảng 4)

 

26. Độ tăng chiều cao đầu răng khi chuyển từ mặt cắt tính toán đến mặt ngoài

∆hae

Dạng răng dọc I

Dạng răng dọc II

Dạng răng dọc III

 

 

∆hae = letgqa

∆hae = 0

27. Độ tăng chiều cao chân răng khi chuyển từ mặt cắt tính toán đến mặt cắt ngoài

∆b ¦e

∆b ¦e = le.tgqf

∆b ¦e = 0

28. Độ giảm chiều cao đầu răng trong mặt cắt tính toán

dha

dha = 0

dha2 = 0

29. Chiều cao đầu răng trong mặt cắt tính toán

ha

30. Chiều cao đầu răng trong mặt ngoài

hfe

hae = ha + ∆h¦e

hae = ha

31. Chiều cao răng trong mặt ngoài

hfe

Dạng răng dọc I

Dạng răng dọc II

Dạng răng dọc III

h¦e = h¦ + ∆h¦e

 

hfe = hf

32. Chiều cao răng trong mặt ngoài

he

he = hae + hfe

33. Góc côn đỉnh

da

da = d+qa

da = d

34. Góc côn đáy

d

d¦ = d+q¦

d¦ = d

35. Đường kính chia trung bình

d

36. Đường chia trong mặt ngoài

de

de = mtez

37. Đường kính đỉnh răng trong mặt ngoài

dae

dae = de + 2hae cosd

38. Khoảng cách từ đỉnh côn tới mặt phẳng chứa vòng đỉnh răng trong mặt ngoài

B

Dạng răng dọc I

Dạng răng dọc II

Dạng răng dọc III

S = Re cos d − hae sind

e       ae

Khi å = 900, B1 = 0,5de2 − hae1 sin d1

B2 = 0,5de1 - hae sin d2

Trị số cosd được dùng với độ chính xác không thấp hơn 0,000001

                 

CHÚ THÍCH:

1. Khi cho môđun pháp trung bình, không cần tính theo các mục 3, 17, 18, 19 và 20; khi cho môđun mặt ngoài không cần tính theo các mục 2, 13, 14, 15, và 16;

2. Khi gia công tính riêng biệt mặt lồi và lõm của răng bánh răng không cần tính toán theo các mục 13 và 17.

3. Các công thức tính toán và chỉ dẫn theo các mục 23 – 25 đối với dạng răng dọc II không có tính chất bắt buộc.

Bảng 3 – Tính toán các kích thước đo răng

Tên thông số

Ký hiệu

Công thức tính toán và chỉ dẫn

1

2

3

TÍNH TOÁN DÂY CUNG RĂNG CHIA VÀ CHIỀU CAO TỚI DÂY CUNG RĂNG CHIA TRONG MẶT VÁT TÍNH TOÁN

1. Dây cung răng không đổi

= sn cos2 an

ở đây sn – theo Bảng 2 mục 22

Nên đo bánh răng nhỏ khi trị số xn1 là bất kỳ.

Khi xn ≤ 0,4 nên đo bánh răng lớn

2. Chiều cao tới dây cung răng không đổi

 = ha − 0,25Sn sin 2an

ở đây ha – theo Bảng 2 mục 29.

TÍNH TOÁN DÂY CUNG RĂNG CHIA VÀ CHIỀU CAO TỚI DÂY CUNG RĂNG CHIA TRONG MẶT VÁT TÍNH TOÁN

3. Nửa chiều dày góc của răng trong mặt cắt tính toán

Yn

Ở đây Sn theo Bảng 2 mục 22

d - theo Bảng 2, mục 6

4. Hệ số, phụ thuộc chiều dày góc của răng trong mặt cắt tính toán

KYn

Trị số KYn được cho trong Bảng 1, Phụ lục 5

5. Dây cung răng chia trong mặt cắt tính toán

= snKYn

Nên đo bánh răng nhỏ khi trị số sn1 là bất kỳ. Khi Xn1 ≤ 4,0 nên đo bánh răng lớn

6. Chiều cao tới dây cung răng chia trong mặt cắt tính toán

 = ha + 0,25snYn

nt

7. Dây cung răng trên vòng tròn đồng tâm đường kính dy2

Nên đo bánh răng lớn khi xn1 > 0,4

dy2= d2-mcx d2

8. Chiều cao tới đáy cung răng trên vòng tròn đồng tâm đường kính dy2 trong mặt cắt tính toán

TÍNH TOÁN DÂY CUNG RĂNG VÀ CHIỀU CAO TỚI DÂY CUNG RĂNG CHIA TRONG MẶT CẮT PHÁP BẤT KỲ THEO CHIỀU RỘNG VÀNH RĂNG

9. Góc nghiêng của răng ở mặt ngoài

bne

 

ở đây Re, R, d0 – theo Bảng 2, mục 2, 3, 5, 15, 19

10. Góc nghiêng của răng ở mặt trong

bn1

ở đây b – theo Bảng 2 mục 7.

11. Khoảng cách tính toán từ mặt ngoài tới mặt cắt đo

lx

 

ở đây sn – theo Bảng 2, mục 22

12. Lượng dịch chuyển sơ bộ của mặt cắt đo.

lx

Xác định bằng vẽ hoặc tính toán theo công thức

lx” = 0,5 (dae − d'ae)(ctg da + tg b) cos b;

ở đó dn, dae – theo Bảng 2 mục 33 và 37

13. Khoảng cách từ mặt ngoài tới mặt cắt đo được chọn

lx

Trị số lớn hơn trong hai trị số lx’ hoặc lx” trong tính toán được ký hiệu l

14. Chiều dài côn tới mặt cắt đo

Rx

Rx = Re – lx

15. Góc nghiêng của răng trên mặt cắt đo

bnx

16. Chiều dày răng trong mặt mút tương ứng với chiều dài côn Rx

stx

ở đây W2, q¦2 , hfe2 – theo Bảng 2, mục 13, 17, 24 và 31.

Khi gia công bằng phương pháp hai mặt răng ứng với độ mở dao đã cho

sn – theo Bảng 2, mục 22

Khi gia công bằng răng.

17. Nửa chiều dày góc của răng trong mặt cắt đo

Ynx

Ở đây de - Bảng 2, mục 36

18. Hệ số phụ thuộc vào chiều dây góc của răng trong mặt cắt đo

KYnx

Trị số KYnx được trong Bảng 1 Phụ lục 5

19. Dây cung răng chia trong mặt cắt đo

 = stx KYnx cos bnx

Tùy theo phương pháp gia công bánh răng, trị số stx được tính theo công thức tương ứng trong mục 16

Nên đo bánh răng nhỏ khi xn1 là bất kỳ khi xn1 ≤ 0,4 nên đo bánh răng lớn.

20. Hệ số tính chiều cao tới dây cung răng chia trong mặt cắt đo

Khx

Khx = 0,25 cos bnx

 

21. Chiều cao tới dây cung răng chia

hax = hae + stx KhxYnx − lxtgqa

ở đây qa - theo Bảng 2 mục 25

xem chỉ dẫn trong mục 19

22. Dây cung răng trên vòng tròn đồng tâm đường kính dyx2 trong mặt trong mặt cắt đo

= stx2 cos bnx KYnx2 +mntgan

Nên đo bánh răng lớn khi

xn1 > 0.4dyx2 = dx2 − mn cosd2

ở đây

dx2 =d

23. Chiều cao tới dây cung trên vòng đồng tâm đường kính dyx2 trong mặt cắt đo

= hae2+ stx Khx2Ynx2− lx2tgqa2 +0,5mn

CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn không quy định việc lựa chọn mặt cắt đo và phương pháp kiểm tra các kích thước đo.

Bảng 4 – Kiểm tra chất lượng ăn khớp theo các chỉ tiêu hình học

Tên thông số

Ký hiệu

Công thức tính toán và chỉ dẫn

1

2

3

KIỂM TRA KHÔNG CẮT CHÂN RĂNG Ở MẶT MÚT NGOÀI VÀ TRONG

1. Góc Prôfin răng ở mặt ngoài

ate

Ở đây bne theo Bảng 3 mục 9

2. Góc Prôfin răng ở mặt trong

ati

Ở đây bni - theo Bảng 3 mục 10

3. Góc Prôfin trong mặt cắt tính toán

at

4. Chiều cao chân răng ở mặt trong

hfi

h¦i = h¦e − btgq¦

Ở đây b, hfe – theo Bảng 2 mục 7, 31

5. Chiều cao chân răng lớn ở mặt ngoài hạ chế sự cắt chân răng

h'¦e

Ở đây r¦0 - bán kính lượn đỉnh dao của dao Re, d - theo Bảng 2 mục 3 hoặc 16 và 15. Khi h'¦e ≥ h¦e sẽ không có cắt chân răng ở mặt mút ngoài

6. Chiều cao chân răng lớn nhất ở mặt ngoài hạn chế sự cắt chân răng

h'¦i

Khi h'¦i ≥ h¦i sẽ không có cắt chân răng ở mặt mút trong

KIỂM TRA CHIỀU DÀY PHÁP CỦA RĂNG TRÊN MẶT ĐỈNH TRONG MẶT CẮT TÍNH TOÁN

7. Số răng của bánh răng trụ tương đương

zvt

zvt =

Ở đây d - theo Bảng 2, mục 6. Tính toán đơn giản zvt được cho trên Hình 1, Phụ lục 5

8. Đường kính chia của bánh răng trụ tương đương trung bình

dvt

dvt =

9. Đường kính đỉnh răng của bánh răng trụ tương đương trung bình

davt

davt = dvt + 2ha

Ở đây ha – theo Bảng 2, mục 29

10. Góc Prôfin răng tại điểm trên vòng đỉnh răng của bánh răng trụ tương đương trung bình

atn

cosatn = cosat

11. Góc nghiêng của răng trên mặt đỉnh trong mặt cắt tính toán

bna

12. Chiều dày pháp của răng trên mặt đỉnh trong mặt cắt tính toán, được tính theo tỷ lệ của môđun pháp

sna*

Trị số trong dấu ngoặc được xác định với độ chính xác không thấp hơn 0,000001. Khi số răng ztt lớn hơn 150, chiều dày pháp trên mặt đỉnh có thể xác định theo công thức:

sna* ≥ 0,3 , khi cấu trúc của vật liệu răng bánh răng đồng nhất và sna* ≥ 0,4 .

Khi có tăng bền bề mặt răng.

Khi Prôfin gốc theo các tài liệu kỹ thuật đã được xét duyệt sna* được xác định gần đúng theo Hình 2 Phụ lục 5

KIỂM TRA ĐỘ GIẢM CHIỀU DÀY RĂNG TRÊN MẶT ĐỈNH

13. Đường kính chia của bánh răng trụ tương đương với mặt ngoài

dvte

dvte = dvt -

Ở đây Re, R – theo Bảng 2, mục 2 hoặc 19, 3 hoặc 15

14. Đường kính chia của bánh răng trụ tương đương với mặt trong

dvti

dvi = dvt -

Ở đây Re, R theo Bảng 2, mục 7

15. Chiều cao đầu răng ở mặt trong

hai

hai = hae − btgqa

Ở đây haeqa - theo Bảng 2, mục 25 và 30

16. Đường kính đỉnh răng của bánh trụ tương đương với mặt ngoài

davte

davte = dvte + 2hae

17. Đường kính đỉnh răng của bánh răng của bánh răng trụ tương đương với mặt trong

davti

davti = dvti + 2hai

18. Góc Prôfin trên vòng đỉnh của bánh răng trụ tương đương với mặt ngoài

a tae

cosa tae = cosa tae

19. Góc prôfin trên vòng đỉnh răng của bánh răng trụ tương đương với mặt trong

atai

cosa tai = cosati

20. Góc nghiêng của răng trên mặt đỉnh vỏ mặt ngoài

bnae

tgbnae =  tgbnae

21. Góc nghiêng của răng trên mặt đỉnh ở mặt trong

bnai

tgbnai = tgbnai

22. Chiều dây răng bánh răng nhỏ ở mặt ngoài

ste1

Khi gia công bánh răng lớn bằng phương pháp hai mặt răng:

Ở đây W2 – theo Bảng 2, mục 13 và 17. Khi gia công bánh răng lớn và nhỏ bằng phương pháp một mặt răng:

Ở đây sn1 – theo Bảng 2, mục 22

23. Chiều dày răng bánh răng nhỏ ở mặt trong

sti1

Khi gia công bánh răng lớn bằng phương pháp hai mặt răng:

Khi gia công bánh răng nhỏ và lớn bằng phương pháp một mặt răng:

24. Chiều dày răng bánh răng lớn ở mặt ngoài

ste2

25. Chiều dày răng bánh răng lớn ở mặt trong

sti2

26. Chiều dày pháp của răng trên mặt

snae

Khi zvt > 150

snae = ste cos bne − 2hae tgan

27. Chiều dày pháp của răng trên mặt đỉnh ở mặt trong

snai

Khi zvt > 150

snai = sti cos bni − 2hai tgan

28. Hệ số giảm chiều dày pháp của răng

Kg

Kg =

Phải thỏa mãn điều kiện 0,7 ≤ Kg ≤ 1,3

29. Góc giảm chiều dày pháp của răng trên mặt đỉnh

ga

Phải thỏa mãn điều kiện − 0,05 ≤ ga ≤ 0,07

KIỂM TRA HỆ SỐ TRÙNG KHỚP

30. Hệ số trùng khớp ngang

ea

ở đây: ea  = ea + eb - ec

31. Hệ số trùng khớp dọc

eb

eb được tính toán đơn giản theo Hình 3 Phụ lục 5.

khi bn > 20 thì eb ≥ 1,25

32. Hệ số trùng khớp tổng

eg

- đối với bộ truyền có vết tiếp xúc hạn chế

eg = ea + eb - đối với bộ truyền có tiếp xúc không hạn chế

CHÚ THÍCH: Việc kiểm tra được tiến hành khi các thông số của Prôfin gốc không theo các tài liệu đã xét duyệt, tiêu chuẩn hoặc khi không theo các chỉ dẫn trong các Phụ lục 1 đến Phụ lục 4 của tiêu chuẩn này.

 

Phụ lục 1

Chọn số liệu ban đầu để tính toán

1. Tỷ số truyền. Số răng của các bánh răng côn

Bộ truyền bánh răng côn giảm tốc độ thường được chế tạo với tỷ số truyền u từ 1 đến 10. Nên ưu tiên sử dụng tỷ số truyền từ 1 đến 6,3 theo dãy Ra 10 TCVN 192 : 1966. Đối với bộ truyền của hộp giảm tốc, yêu cầu này bắt buộc.

Đối với bộ truyền tăng tốc không nên dùng tỷ số truyền lớn hơn 3,15.

Số răng của bánh răng nhỏ và bánh răng lớn của bộ truyền bánh răng côn có trục vuông góc nên chọn theo Bảng 1.

Số răng của các bánh răng côn thấm than nên chọn theo Hình 1.

Các bánh răng côn được làm tốt bằng nhiệt luyện có thể được chế tạo với số răng tương tự như đối với bánh răng không được làm tốt hoặc với số răng tăng hơn 10 % – 20 %.

Số răng nhỏ nhất cho phép của bộ truyền bánh răng côn răng cong tròn có trục vuông góc, Prôfin gốc theo các tài liệu đã xét duyệt.

Bảng 1

Số răng bánh răng nhỏ z1

Số răng nhỏ nhất của bánh răng lớn z2

Số răng bánh răng nhỏ z1

Số răng nhỏ nhất của bánh răng lớn z2

1

2

3

4

6

34 khi bn ≥ 420

12

30 khi bn từ 00 đến 150

28 khi bn ≥ 200

26 khi bn trên 290 đến 450

7

33 khi bn ≥ 400

13

26 khi bn từ 00 đến 150

24 khi bn trên 150 đến 260

22 khi bn trên 290 đến 440

8

32 khi bn ≥ 380

14

20 khi bn từ 00 đến 450

9

31 khi bn ≥ 350

15

19 khi bn từ 00 đến 450

10

32 khi bn ≥ 280

30 khi bn ≥ 320n

16

18 khi bn từ 00 đến 450

Giản đồ để xác định số răng các bánh răng côn nhỏ (an = 200, å = 900)

(xem Hình 1)

Ví dụ de1 = 300 mm; u = 4; bn = 350

Theo giản đồ xác định được z1 = 25,5 » 25

2. Môđun

Trong hệ thống tính toán theo tiêu chuẩn này, môđun pháp mn ở giữa chiều rộng vành răng hoặc trong mặt cắt tính toán gần với điểm giữa chiều rộng vành răng được dùng làm môđun tính toán.

Có thể thay môđun pháp trung bình mn bằng môđun mặt ngoài mte trong số liệu ban đầu để tính toán. Chẳng hạn đối với bộ truyền của hộp giảm tốc có các thông số đã được tiêu chuẩn hóa, như đường kính chia ở mặt ngoài de2, trước tiên cần xác định môđun mặt ngoài mte=. Sau đó dùng mte làm số liệu ban đầu cho quá trình tính toán.

Khi mn < 2 mm chỉ nên dùng môđun pháp trung bình làm số liệu ban đầu để tính toán.

Môđun mn nên chọn theo TCVN 2257 : 1977 tương ứng với độ mở dao của đầu dao đã được tiêu chuẩn hóa (Bảng 2).

Cho phép dùng các trị số mn lẻ và không tiêu chuẩn. Khi có đầu dao cắt răng và độ mở dao W2, mô đun mn được xác định theo công thức:

Khi Prôfin gốc theo các tài liệu đã xét duyệt.

Hình 1

Nếu chiều dài côn ngoài là Re là số liệu ban đầu để tính toán, môđun pháp tính toán mn được xác định theo công thức:

3. Góc nghiêng của răng và hướng răng

Góc nghiêng tính toán của răng bn có thể nằm trong giới hạn 0 – 450. Nên dùng một trong các trị số của dãy sau: 0; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 450.

Nên ưu tiên sử dụng góc nghiêng bn = 350. Khi z1 từ 6 đến 12 trị số bn được chọn trong Bảng 1.

Nên chọn góc bn sao cho hệ số trùng khớp dọc ep không nhỏ hơn 1,25; khi cần bảo đảm mức êm của bộ truyền là lớn nhất thì ep ≥ 1, 6 (xem Hình 3 Phụ lục 5).

Khi chọn góc bn cũng cần chú ý tới mức tăng tải trọng trên ổ tựa và trục khi tăng bn.

Bảng 3 giới thiệu các công thức để xác định trị số và hướng của các lực chiều trục và hướng tâm trong ăn khớp của bánh răng côn răng cong tròn, còn Hình 3 là đồ thị để xác định trị số và hướng của lực chiều trục trong bộ truyền bánh răng côn răng cong tròn có trục vuông góc khi góc prôfin của Prôfin góc an = 200.

Khi hướng răng và hướng quay trùng nhau, nếu quan sát từ phía đỉnh côn chia của bánh răng côn chủ động trong bộ truyền giảm tốc từ phía đỉnh côn chia của bánh răng côn bị động trong các bộ truyền tăng tốc, lực chiều trục trên các bánh răng này sẽ hướng từ phía đỉnh côn chia.

Các bánh răng đối tiếp có hướng răng ngược chiều nhau.

Khi thiết kế các bánh răng côn có dạng dọc I, trong một số trường hợp việc lựa chọn góc nghiêng tính toán của răng cần chú ý tới số hiệu dao dùng khi cắt răng.

Độ mở dao W2 của đầu dao và trị số tương ứng của hệ số thay đổi chiều dày tính toán của răng bánh răng nhỏ

xt1 và môđun pháp trung bình mn.

Bảng 2

Môđun pháp trung bình mn

Xt1

W2

dh¦

xt1

W2

Xt1

W2

Dãy 1

Dãy 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,4

 

0,5

 

0,6

 

0,8

 

1,0

 

1,25

 

1,5

 

2,0

 

2,5

 

3,0

 

4,0

 

5,0

 

6,0

 

8,0

 

10

 

12

 

16

 

20

 

25

 

0,45

 

0,55

 

0,7

 

0,9

 

1,125

 

1,375

 

1,75

 

2,25

 

2,75

 

3,5

 

4,5

 

5,5

 

7,0

 

9,0

 

11

 

14

 

18

 

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,25

0,25

0,32

0,32

0,40

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,3

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,6

2,8

3,2

3,6

4,00

4,6

5,2

6,0

6,5

7,0

8,0

9,0

10

12

13

14

16

0,048

0,020

0,060

0,085

0,045

0,016

0,097

0,040

- 0,016

0,060

0,036

0,012

- 0,010

0,077

0,030

0,119

0,072

0,024

- 0,024

0,155

0,060

0,239

0,143

0,048

- 0,047

0,036

0,120

- 0,071

0,150

0,371

- 0,095

0,374

0,789

- 0,143

0,299

0,741

0,718

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,04

0,05

0,06

0,07

0,07

0,08

0,04

0,05

0,06

0,07

0,10

0,08

0,09

0,06

0,08

0,07

0,09

0,05

0,09

0,06

0,04

0,07

0,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,6

2,8

3,2

3,6

4,0

4,6

5,2

6,0

6,5

7,0

8,0

9

10,0

12,0

13,0

14,0

16,0

18,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,14

0,14

0,14

0,14

0,20

0,14

0,14

0,14

0,14

0,18

0,20

0,20

0,15

0,12

0,14

0,16

0,17

0,2

0,12

0,12

0,14

0,16

0,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,6

1,8

2,0

2,2

2,6

2,8

3,2

3,6

4,0

4,6

5,2

6,0

6,5

7,0

8,0

9,0

10,0

12,0

13,0

14,0

16,0

18,0

20,0

CHÚ THÍCH: dh¦ - Lượng điều chỉnh chiều cao chân răng (xem Bảng 2 mục 21 của tiêu chuẩn này)

Bảng 3 - Công thức để xác định lực ăn khớp

Lực

Bánh răng chủ động

Bánh răng bị động

Vòng

Ft =  =

Ở đây T1 và T2 – môđun trên bánh răng nhỏ và bánh răng lớn

Chiều trục

Hướng tâm

CHÚ THÍCH:

1. Dấu phía trên trong các công thức được dùng khi hướng quay của bánh răng (khi nhìn từ đỉnh côn chia) trùng với hướng răng, như trên Hình 2; đến phía dưới – khi không trùng;

2. Hướng quay theo chiều kim đồng hồ là phải; ngược chiều kim đồng hồ là trái;

3. Hướng tác dụng của lực Fx và Fr được xác định theo các dấu (+ hoặc -) chỉ dẫn trên Hình 2 do kết quả tính toán theo các công thức.

Hình 2

Ví dụ: cho d1 = 180; d2 = 720; bn = 350;

Bánh răng nhỏ; hướng răng phải; hướng quay - phải; bánh răng lớn hướng răng – trái; hướng quay – trái. Theo giản đồ xác định được Fx1 = 0,79Ft; Fx2 = 0,19Ft

Trước tiên cần xác định sơ bộ số liệu của dao theo công thức:

Ở đây b'n - trị số sơ bộ góc nghiêng của răng thuộc bộ truyền được thiết kế N được làm tròn tới trị số tiêu chuẩn của đầu dao.

Sau đó xác định lần cuối góc nghiêng tính toán của răng bn theo công thức:

Khi Prôfin gốc theo các tài liệu kỹ thuật đã được xét duyệt.

sin 2bn =

4. Các thông số của Prôfin gốc

Bộ truyền bánh răng côn, răng cong tròn thông dụng có mn > 1 mm cần được chế tạo với các thông số của Prôfin gốc theo:

an = 200 ; h*a = 1 ; c* = 0,25 và r*¦ = 0,25

Bộ truyền bánh răng côn răng cong tròn có mn ≤ 1 mm cũng được chế tạo phù hợp với prôfin gốc đã chỉ dẫn nhưng hệ số khe hở hướng tâm được tăng lên c* = 0,35.

Đối với bộ truyền chịu tải trọng nặng cần bảo đảm điều kiện sau:

Ở đây:

rk01, rk02 - bán kính lượn nhất của dao, cho phép bởi chiều rộng đỉnh dao khi gia công bánh răng nhỏ và lớn; được xác định theo mục 3 và 4 Phụ lục 6.

Đối với bộ truyền không có yêu cầu cao về sức bền gãy của răng cho phép lấy trị số r*¦ theo bán kính lượn đỉnh dao được quy định trong tiêu chuẩn về đầu dao.

 

Phụ lục

Chọn dạng răng dọc và đường kính danh nghĩa của đầu dao

1. Bảng 1 giới thiệu phạm vi các thông số của bánh răng côn ứng với các dạng răng dọc I, II và III.

Khi Prôfin gốc theo các tài liệu kỹ thuật đã xét duyệt và góc nghiêng tính toán của răng bn > 150 việc phân chia các miền sử dụng dạng răng dọc phụ thuộc vào k0 = R/d0bn được cho trên Hình 1. Trên hình vẽ miền được gạch bằng các đường chéo cắt nhau ứng với phạm vi sử dụng cả dạng răng I và II. Đường cong chia miền sử dụng dạng răng dọc III thành hai phần gần bằng nhau ứng với trị số k0 = sin bn, dạng răng được chọn theo đường cong này là tối ưu vì không xuất hiện sự giảm chiều dày răng.

Dạng răng dọc III nên dùng cho các bánh răng côn: đối với bộ truyền có trục không vuông góc khi góc trục å < 400 và khi bn, zc theo Hình 2, cũng như đối với bộ truyền có trục vuông góc với chiều dài côn trung bình lớn hơn 0,7 so với chiều dài côn trung bình cho phép của máy gia công răng.

Các bánh răng có góc nghiêng bn từ 0 – 150 nên thiết kế với dạng răng dọc II tương ứng với số răng của bánh răng phẳng được cho trên Hình 2.

2. Đường kính đầu dao cắt răng bánh răng côn răng cong tròn nên chọn theo Bảng 2 và phù hợp với Hình 1. Nếu dùng môđun mặt ngoài

0

 mte làm số liệu ban đầu để tính toán, để chọn đầu dao cần xác định chiều dài côn trung bình theo công thức:

 

k » 0,42mtezc

Khi thiết kế bộ truyền có môđun nhỏ (mn < 2 ) với dạng răng dọc III, đường kính đầu dao và các thông số của bộ truyền phải chọn sao cho thỏa mãn điều kiện.

Hình 3

do = mnzctgbn

Trong đó đường kính d0 được chọn theo Bảng 2 với dạng răng dọc II.

Nếu cho trước R, he, b và mn mà có thể chọn các đầu dao có các đường kính d0 khác nhau thì nên ưu tiên chọn đầu dao có đường kính d0 trung bình. Trong trường hợp có lý do kỹ thuật có thể ưu tiên sử dụng các đầu dao có đường kính lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong dãy.

Miền sử dụng hợp lý các răng dọc I, II, III

(Prôfin gốc theo các tài liệu kỹ thuật đã xét duyệt)

Miền sử dụng các dạng răng dọc I, II, III phụ thuộc vào zc bn

Hình 5

Các thông số cơ bản của bánh răng côn răng cong tròn ứng với các dạng răng dọc I, II, III

Tên thông số

Ký hiệu

Dạng răng dọc

I

II

II

Môđun pháp trung bình, mm

mn

Từ 2 đến 25

Từ 0,4 đến 25

Từ 2 đến 25

Chiều dài côn trung bình, mm

R

Từ 60 đến 650

Từ 6 đến 700

Từ 75 đến 750

Tỷ số giữa chiều dài trung bình và đường kính danh nghĩa đầu dao

k0

Khi bn >150 - trong giới hạn các trị số đã cho trên Hình 1

Khi bn ≤ 150 - 0,40 – 0,65 đối với dạng răng dọc I và II

Góc nghiêng trung bình của răng

bn

Từ 0 đến 450

Từ 250 đến 450

Có kể đến số răng của bánh răng phẳng theo Hình 2

Số răng bánh răng phẳng

zc

20 – 100

24 – 100

Trên 40

Có kể đến góc nghiêng của răng theo Hình 2

Khi sử dụng đường kính đầu dao theo Bảng 2 để gia công bánh răng côn có frôfin không theo các tài liệu đã xét duyệt cần kiểm tra việc lựa chọn đầu dao theo Bảng 3.

Đối với các bánh răng có hướng răng phải, khi góc côn chia d ≥ 500 và tỷ số k0 = >0,7 cần kiểm tra việc lựa chọn đường kính đầu dao theo giản đồ trên Hình 3 để tránh cắt lần thứ hai.

Nếu tung độ trên Hình 3a ứng với k0bn lớn hơn tung độ được xác định theo các trị số d và zc trên Hình 3b thì sẽ không xuất hiện quá trình cắt lần thứ hai khi gia công tinh bánh răng côn bằng phương pháp lăn. Bằng cách so sánh tương tự tọa độ trên Hình 3a và Hình 3b có thể quy định điều kiện không xảy ra cắt lần thứ hai khi gia công thô bánh răng bằng phương pháp lăn từ phôi nguyên.

Khi tính trên máy tính điện tử có thể dùng các quan hệ sau để xác định các điều kiện không xảy ra cắt lần thứ hai:

Khi gia công thô bằng phương pháp lăn từ phôi nguyên

                  (1)

Khi gia công tính bằng phương pháp lăn

                  (2)

Ở đây:

Nếu điều kiện được biểu thị bằng công thức (1) hoặc bằng giản đồ (Hình 3a và Hình 3b) không được thỏa mãn thì việc gia công thô các bánh răng được tiến hành khi mn < 2 mm với trục chính mang dao được gá nghiêng hoặc bằng các biện pháp công nghệ đặc biệt còn khi mn > 2 mm bằng phương pháp ăn dao vào.

Nếu không thỏa mãn điều kiện biểu thị bằng công thức (2) hoặc bằng giản đồ (Hình 3a và Hình 3b) cần tăng đường kính của đầu dao hoặc thay đổi các thông số ban đầu của bộ truyền.

Bảng 2 - Chọn đường kính danh nghĩa của đầu dao

mm

Góc nghiêng tính toán của răng bn, độ

Giới hạn chiều dài côn trung bình, R

đường kính danh nghĩa đầu dao d0

Chiều cao răng ở mặt ngoài he

Chiều rộng vành răng b

Môđun pháp tính toán, mn

Giới thiệu

Cho phép

1

2

3

4

5

6

7

Dạng răng dọc I

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 29

Trên 29 đến 40

36 – 58

40 – 62

40 – 55

-

-

-

(88,9)

8

10 – 20

2 – 3,0

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 29

Trên 29 đến 40

40 – 65

45 – 70

46 – 60

-

-

-

100

9

10 – 20

2 – 3,0

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 29

Trên 29 đến 40

50 – 80

55 – 90

55 – 75

-

-

-

125

10

12 – 25

2 – 3,5

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 29

Trên 29 đến 40

60 – 100

70 – 110

70 – 90

-

-

-

(152,4)

10

15 – 30

2,5 – 3,5

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 29

Trên 29 đến 40

65 – 105

72 – 110

72 – 95

-

-

-

160

12

16 – 32

2,5 – 4

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 29

Trên 29 đến 40

72 – 120

85 – 155

85 – 115

-

-

-

(190,5)

15

20 – 40

2,5 – 5

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 29

Trên 29 đến 40

80 – 130

90 – 140

90 – 120

-

-

-

200

15

20 – 40

2,5 – 5

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 29

Trên 29 đến 40

90 – 150

100 – 160

100 – 135

-

-

-

 (228,6)

15

20 – 40

2,5 – 5

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 29

Trên 29 đến 40

100 – 160

110 – 175

110 – 150

-

-

-

250

18

25 – 50

2,5 – 6

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 29

Trên 29 đến 40

120 – 200

140 – 215

140 – 190

-

-

-

(304,8)

20

30 – 65

2,5 – 7

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 29

Trên 29 đến 40

120 – 200

140 – 220

140 – 190

-

-

-

315

24

32 – 65

2,5 – 9

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 29

Trên 29 đến 40

160 – 250

180 – 280

180 – 240

-

-

-

400

30

40 – 80

3 – 10

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 29

Trên 29 đến 40

180 – 300

200 – 320

200 – 280

-

-

-

 (457,2)

28

50 – 100

4 – 10

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 29

Trên 29 đến 40

200 – 320

225 – 350

225 – 300

-

-

-

500

36

50 – 100

4 – 12

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 29

Trên 29 đến 40

250 – 400

290 – 440

290 – 380

-

-

-

630

45

70 – 125

4 – 16

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 29

Trên 29 đến 40

320 – 520

360 – 560

360 – 480

-

-

-

800

60

80 – 160

5 – 20

Từ 15 đến 29

Trên 29 đến 45

400 – 650

450 – 600

-

-

1000

70

100 –200

6 – 25

Dạng răng dọc II

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

5,0 – 8,5

-

4 – 9

(12,7)

3

1 – 4

0,3 – 0,5

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

8 – 13

-

6 – 14

20

3

1,6 – 5

0,4 – 0,8

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

10 – 16

-

7 – 18

25

3

2 – 6

0,4 – 1,0

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

11 – 18

-

8 – 19

(27,94)

3

2,2 – 6

0,4 – 1,0

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

13 – 21

-

10 – 22

32

4

2,8 – 8

0,4 – 1,25

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

15 – 25

-

11 – 26

(38,1)

5

3 – 8

4 – 1,25

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

16 – 26

-

12 – 28

50

5

3 – 10

0,4 – 1,5

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

20 – 32

-

15 – 35

50 và

(50,8)

6

4 – 12

0,6 – 2

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

24 – 40

-

18 – 42

60

7

5 – 15

0,6 – 2

Từ 0 đến 15

Từ 15 đến 45

32 – 52

-

24 – 56

80

8

6 – 20

1 – 2,5

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

36 – 58

-

25 – 60

(88,9)

8

8 – 20

1 – 2,5

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

40 – 65

-

30 – 70

100

9

8 – 25

1 – 3

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

50 – 80

-

40 – 90

125

10

10 – 30

1 – 3,5

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

60 – 100

-45 – 105

(152,4)

10

12 – 30

1,5 – 3,5

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

65 – 105

-

50 – 110

160

12

13 – 40

1,5 – 4

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

75 – 120

-

60 – 135

(190,5)

15

15 – 40

2 – 5

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

80 – 130

-

60 – 140

200

15

16 – 50

2 – 5

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

90 – 150

-

70 – 160

(228,6)

15

18 – 60

2 – 6

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

100 – 160

-

75 – 175

250

18

20 – 65

2 – 6

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

120 – 200

-

90 – 120

(304,8)

20

25 – 80

3 – 7

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

120 – 200

-

95 – 220

315

24

25 – 80

3 – 8

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

160 – 250

-

120 – 280

400

30

32 – 100

3 – 10

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

180 – 300

-

140 – 320

(457,2)

28

36 – 120

4 – 10

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

250 – 320

-

150 – 350

500

36

40 – 125

4 – 12

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

250 – 400

-

190 – 440

630

45

50 – 160

5 – 16

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

320 – 520

-

240 – 560

800

60

65 – 200

6 – 20

Từ 0 đến 15

Trên 15 đến 45

400 – 700

400 – 650

300 – 700

300 – 650

1000

70

80 – 250

8 – 25

Dạng răng dọc III

30

35

40

75x – 90

68x – 90

60x – 80

-

(88,9)

8

10 – 20

2 – 3,0

30

35

40

85x – 100

75x – 100

65x – 90

-

100

9

10 – 20

2 – 3,5

30

35

40

105x – 125

95x – 125

80x – 110

-

125

10

12 – 25

2 – 4

30

35

40

130x – 150

115x – 150

100x – 135

-

(152,4)

10

15 – 30

2 – 4

30

35

40

135x – 160

120x – 160

105x – 145

-

160

12

16 – 32

2 – 5

30

35

40

160x – 190

140x – 190

125x – 170

-

 (190,5)

15

20 - 40

3 – 6

30

35

40

170x – 200

150x – 200

150x – 200

-

200

15

20 – 24

3 – 6

30

35

40

190x – 240

170x – 230

150x – 200

-

 (228,6)

15

25 – 50

3 – 6

30

35

40

210x – 250

190x – 250

160x – 225

-

250

18

25 – 50

3 – 7

30

35

40

260x – 305

230x – 305

200x – 270

-

304,8

20

32 – 65

3 – 8

30

35

40

270x – 315

235x – 315

205x – 280

-

315

24

32 – 65

3 – 8

30

35

40

340x – 400

300x – 400

260x – 360

-

400

30

40 – 80

3 – 12

30

35

40

390x – 460

340x – 460

300x – 410

-

 (457,2)

28

50 – 100

4 – 12

30

35

40

420x – 500

370x – 500

330x – 450

-

500

36

50 – 100

4 – 15

30

35

40

530x – 630

470x – 630

420x – 570

-

630

45

63 – 125

5 – 18

30

35

40

680x – 800

600x – 800

520x – 720

-

800

60

80 – 160

6 – 25

CHÚ THÍCH:

1. Nếu R vượt quá trị số ghi dấu “x” và góc côn chia d2 > 500 cần kiểm tra hiện tượng không cắt lần thứ 2.

2. Đường kính đầu dao để cắt răng bánh răng có dạng răng dọc I khi góc nghiêng tính toán của răng bn trên 400 – 450 được chọn theo giản đồ Hình 1;

3. Phạm vi trị số cho phép của chiều dài côn trung bình ứng với đường kính đã cho của đầu dao để cắt răng bánh răng có dạng răng dọc II có thể được tính chính xác so với các chỉ dẫn trong bảng có kể đến đồ thị theo Hình 1;

4. Đường kính đầu dao cắt răng có dạng răng dọc III khi zc > 70 và bn trên 100 đến 300 được chọn sao cho thỏa mãn hai đẳng thức:

d0 = (5 ¸ 10) b;

5. Bảng được thành lập từ điều kiện gia công các bánh răng của bộ truyền bằng phương pháp hai mặt răng hoặc phương pháp quay.

Khi gia công bánh răng băng phương pháp một mặt răng và mn ≥ 2 mm trị số nhỏ nhất R có thể giảm đi, còn trị số lớn nhất có thể tăng lên đến 25%.

6. Trong trường hợp có thể không nên dùng các đầu dao có đường kính trong dấu ngoặc.

Bảng 3

Kiểm tra việc lựa chọn đường kính đầu dao theo mức co dọc của răng bánh răng phẳng đối tiếp với bánh răng nhỏ được gia công (dạng răng I và II)

Tên thông số

Ký hiệu

Công thức tính toán và chỉ dẫn

1. Bước răng pháp ở mặt ngoài

Pne

ở đây zc, Re – theo Bảng 2 của tiêu chuẩn này (mục 1, 3 hoặc 15); bne theo Bảng 3 của tiêu chuẩn này (mục 9)

2. Bước răng pháp ở mặt trong

Pni

ở đây b – theo Bảng 2 của tiêu chuẩn này (mục 7); bni – theo Bảng 3 của tiêu chuẩn này (mục 10).

3. Chiều dày răng pháp ở mặt ngoài trên mặt đỉnh răng phẳng sinh đối tiếp với bánh răng nhỏ

snae1

ở đây hf2. sn1. hfe1. hfe2 – theo Bảng 2 của tiêu chuẩn này (mục 21, 22, 31)

4. Chiều dày răng pháp ở mặt trong trên mặt đỉnh răng của bánh răng phẳng đối tiếp với bánh răng nhỏ

snai1

ở đây hfi theo Bảng 4 của tiêu chuẩn này (mục 4)

5. Hệ số giảm chiều dày răng pháp trên mặt đỉnh răng bánh răng phẳng

Kg

Kg =

giới hạn cho phép 0,7 ≤ Kg ≤ 1,3 ;

Khi Kg > 1,3 chiều dày răng bánh răng phẳng giảm theo chiều thuận, đường kính dầu dao nên giảm.

Khi Kg < 0,7 chiều dày răng bánh răng phẳng giảm theo chiều ngược, đường kính đầu dao nên tăng.

Đồ thị kiểm tra không cắt răng lần thứ hai của bánh răng côn răng cong tròn

VÍ DỤ: Cho s = 75, bn = 35, zc = 47, k0 = 0,47. Vì ứng với các thông số đã cho tung độ trên Hình 3a lớn hơn tung độ trên Hình 3b nên không xảy ra hiện tượng cắt răng lần thứ hai khi gia công tinh; bằng cách so sánh tương tự các tung độ trên Hình 3a và Hình 3b có thể xác định rằng sẽ không xảy ra hiện tượng cắt răng lần thứ hai khi gia công thô bánh răng.

 

Phụ lục 3

Chọn hệ số dịch chỉnh và hệ số thay đổi chiều dày tính toán của răng prôfin gốc

1. Trong các bộ truyền có u > 1 khi hiệu độ cứng của mặt răng làm việc của bánh răng nhỏ và lớn nhỏ hơn HB 100, hệ số dịch chỉnh của bánh răng nhỏ nên chọn dương (+Xn2) theo Bảng 1, còn hệ số dịch chỉnh của bánh răng lớn bằng hệ số dịch chỉnh của bánh răng nhỏ về trị số nhưng ngược dấu (Xn2 = Xn1).

Khi u > 1 và sự chênh lệch về độ cứng của mặt răng của bánh răng nhỏ và lớn vượt quá HB 100, nên chế tạo bộ truyền không có dịch chỉnh hoặc dịch chỉnh đều với hệ số dịch chỉnh dương đối với bánh răng nhỏ đủ để tránh hiện tượng cắt chân răng.

Đối với bộ truyền có u và z1 khác với chỉ dẫn trong Bảng 1 hệ số dịch chỉnh nên làm tròn tới trị số lớn hơn.

Đối với các bánh răng được chế tạo không theo Prôfin gốc tiêu chuẩn, hệ số dịch chỉnh nên tính theo công thức: được cho trong Bảng 2.

2. Khi u ≥ 2,5 và mn > 2 mm các bánh răng không những được chế tạo với hệ số dịch chỉnh quy định theo Bảng 1 mà chiều dày răng của Prôfin gốc cũng thay đổi; tăng lên so với trị số tính toán () đối với Prôfin gốc của bánh răng nhỏ, giảm đi đối với Prôfin gốc của bánh răng lớn.

Hệ số thay đổi chiều dày tính toán của răng Prôfin gốc Xt1 là dương đối với bánh răng nhỏ còn Xt2 đối với bánh răng lớn bằng X1 về trị số nhưng ngược dấu. Trị số Xt1 được giới thiệu trong bảng 3.

Khi tính toán bộ truyền trên máy tính điện tử trị số Xt1 được xác định theo các công thức sau:

Xt1 = 0,03 + 0,008(u – 2,5) khi bn từ 0 đến 150;

Xt1 = 0,07 + 0,010(u – 2,5) khi bn trên 15 đến 290;

Xt1 = 0,11 + 0,010(u – 2,5) khi bn trên 29 đến 400;

Xt1 = 0,15 + 0,012(u – 2,5) khi bn trên 400

Đối với những bộ truyền chịu tải nặng trị số Xt1 cần được xác định theo tính toán răng về sức bền uốn.

Hệ số dịch đối với bộ truyền bánh răng côn cong tròn có trục vuông góc và Prôfin gốc theo các tài liệu kỹ thuật đã xét duyệt.

Bảng 1

Số răng, bánh răng nhỏ z1

Hệ số dịch chỉnh xn1 khi tỷ số truyền của bộ truyền u

1

1,2

1,25

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

3,15

4,0

5,0

6,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Góc nghiêng tính toán của răng bn từ 0 đến 150

12

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,53

0,56

0,57

0,58

13

-

-

-

-

-

-

0,44

0,48

0,52

0,54

0,55

0,56

14

-

-

-

0.27

0,34

0,38

0,42

0,47

0,50

0,52

0,53

0,54

15

-

-

0,18

0,25

0,31

0,36

0,40

0,45

0,48

0,50

0,51

0,52

16

0,00

0,10

0,17

0,24

0,30

0,35

0,38

0,43

0,46

0,48

0,49

0,50

18

0,00

0,09

0,15

0,22

0,28

0,33

0,36

0,40

0,43

0,45

0,46

0,47

20

0,00

0,08

0,14

0,20

0,26

0,30

0,34

0,37

0,40

0,42

0,43

0,44

25

0,00

0,07

0,13

0,18

0,23

0,26

0,29

0,33

0,36

0,38

0,39

0,40

30

0,00

0,06

0,11

0,15

0,18

0,22

0,25

0,28

0,31

0,33

0,34

0,35

40

0,00

0,05

0,09

0,12

0,15

0,18

0,20

0,22

0,24

0,26

0,27

0,28

Góc nghiêng tính toán của răng bn trên 15 đến 290

10(bn ≥ 28)

-

-

-

-

-

-

-

-

0,49

0,52

0,53

0,51

11(bn ≥ 25)

-

-

-

-

-

-

-

-

0,48

0,49

0,51

0,52

12(bn ≥ 20)

-

-

-

-

-

-

-

0,42

0,46

0,48

0,49

0,50

13

-

-

-

-

-

0,33

0,37

0,40

0,43

0,45

0,47

0,48

14

-

-

-

0,21

0,26

0,32

0,36

0,39

0,42

0,44

0,45

0,46

15

-

-

0,14

0,20

0,25

0,30

0,.34

0,37

0,40

0,42

0,43

0,43

16

-

0,07

0,14

0,20

0,24

0,29

0,32

0,35

0,38

0,40

0,41

0,42

17

0,00

0,06

0,13

0,19

0,23

0,28

0,31

0,34

0,37

0,39

0,40

0,41

18

0,00

0,06

0,12

0,18

0,22

0,27

0,38

0,33

0,36

0,38

0,39

0,39

20

0,00

0,05

0,11

0,16

0,21

0,24

0,26

0,29

0,33

0,35

0,36

0,36

25

0,00

0,05

0,10

0,14

0,18

0,20

0,23

0,25

0,28

0,30

0,31

0,32

30

0,00

0,04

0,08

0,12

0,15

0,18

0,20

0,22

0,25

0,25

0,27

0,27

40

0,00

0,03

0,05

0,08

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,20

0,21

0,22

Góc nghiêng tính toán của răng bn trên 29 đến 450

6(bn ≥ 42)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,70

7(bn ≥ 40)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,65

0,66

8(bn ≥ 38)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,51

0,53

0,54

9(bn ≥ 35)

-

-

-

-

-

-

-

-

0,46

0,49

0,50

0,52

10(bn ≥ 52)

-

-

-

-

-

-

-

-

0,44

0,47

0,47

0,48

11

-

-

-

-

-

-

-

0,38

0,41

0,45

0,45

0,45

12

-

-

-

-

-

-

0,32

0,37

0,39

0,41

0,42

0,43

13

-

-

-

-

-

0,27

0,30

0,35

0,37

0,39

0,40

0,41

14

-

-

-

-

0,18

0,23

0,26

0,29

0,33

0,35

0,38

0,38

15

-

-

0,12

0,17

0,22

0,25

0,27

0,31

0,33

0,35

0,36

0,37

16

-

0,06

0,11

0,16

0,21

0,24

0,26

0,30

0,32

0,34

0,35

0,35

18

0,00

0,05

0,10

0,15

0,19

0,22

0,24

0,27

0,30

0,32

0,32

0,33

20

0,00

0,05

0,09

0,13

0,17

0,20

0,22

0,26

0,28

0,29

0,29

0,30

25

0,00

0,04

0,08

0,11

0,15

0,17

0,19

0,21

0,24

0,25

0,25

0,26

30

0,00

0,03

0,07

0,09

0,11

0,15

0,16

0,18

0,21

0,22

0,22

0,23

40

0,00

0,03

0,05

0,07

0,09

0,11

0,11

0,14

0,16

0,17

0,17

0,18

CHÚ THÍCH: Các trị số trong bảng có thể dùng cho bộ truyền có trục không thẳng góc khi quay u và z1 bằng uvb và zvb1, cũng như các bộ truyền tăng tốc có u ≤ 3,15.

Bảng 2

Tính toán hệ số dịch chỉnh (xn1 = - xn2) của bộ truyền bánh răng côn cong tròn có trục vuông góc khi z1 ≥ 8

Số vị trí

Quan hệ tính toán

Số vị trí

Quan hệ tính toán

1

cos3 bn

17

2

cos3 an

18

ana2

3

sin2 an

19

4

u2

20

5

21

1 − cos l1

6

(4) + 1

22

1 − cos l2

7

23

(13) . (21)

8

0,5(3).(5).(7)

24

(14) . (22)

9

25

ha* - (23)

10

(9) – (8)

26

ha* - (24)

11

0,5(7)

27

(23) - (24)

12

(4).(11)

28

(8) - 0,5(27)

13

(11) + (10) + ha*

29

(25)(26)

14

(12) – (10) + ha*

30

(8).(27) + (29)

15

cosana1 =

31

16

a na1

32

xn1 = (31) - (28)

CHÚ THÍCH:

1. Số ghi trong ngoặc tương ứng với số hiệu vị trí của bảng trị số xn1 được xác định sau khi thực hiện các tính toán lần lượt từ vị trí 1 đến 32.

Số liệu ban đầu để tính toán theo Bảng 1 của tiêu chuẩn này.

2. Có thể dùng các công thức tính toán trên cho các bộ truyền có trục không vuông góc nếu thay u và z1 bằng uvb và zvb1.

Bảng 3

Hệ số thay đổi chiều dày tính toán của răng Prôfin gốc đối với bộ truyền có trục vuông góc, Prôfin gốc theo các tài liệu đã xét duyệt

Góc nghiêng tính toán của răng bn . độ

Trị số Xt1 khi tỷ số truyền u

Từ 2, 5 đến 4

Trên 4 đến 6,3

Trên 6,3 đến 8

Trên 8 đến 10

Từ 0 đến 15

0,04

0,06

0,08

0,10

Từ 15 đến 29

0,08

0,10

0,12

0,14

Từ 29 đến 40

0,12

0,14

0,16

0,18

Trên 40 đến 45

0,16

0,18

0,20

0,22

CHÚ THÍCH:

1. Có thể dùng các số liệu đã cho trong bảng đối với bộ truyền có trục không vuông góc nếu thay u bằng uvb.

2. Trị số Xt1 có thể được điều chỉnh với trị số gần với Xt1 theo Bảng 2 Phụ lục 1 khi cho mn và bảo đảm gia công bánh răng bằng phương pháp hai mặt với độ mở dao tiêu chuẩn.

3. Đối với bộ truyền tăng tốc nên dùng Xt1 = 0.

Các hệ số tính toán góc chân răng và góc đầu răng của bánh răng côn có dạng răng dọc II

1. Để đơn giản cho tính toán hệ số K trong công thức xác định tổng góc chân răng của bánh răng côn răng cong tròn dạng răng răng dọc II (mục 23 Bảng 2 của tiêu chuẩn này) khi an= 200. Có thể dùng các hệ số C1, C2.

K =

 và

Trị số của C1 và C2 được cho trong Bảng 1.

Khi K > 500 nên giảm d0 hoặc chuyển sang dùng dạng răng dọc I.

Khi K ≤ 0 nên tăng d0 hoặc chuyển sang dùng dạng răng dọc III.

2. Khi thiết kế bánh răng côn răng cong tròn có dạng răng dọc II để đảm bảo cho chiều dày răng trên mặt đỉnh gần như không đổi trên suốt chiều dài răng ứng với các trị số xác định của bn, z1 và u cần chọn qn1 # qr2 qn2 = qr1, khi cho phép thay đổi chính khe hở hướng tâm trong bộ truyền.

Bảng 2 giới thiệu các trị số của hệ số góc đầu răng ka là tỷ số giữa góc đầu răng đã cho với góc chân răng của bánh răng đối tiếp với nó, đối với bộ truyền có Prôfin gốc theo TCVN, hệ số xn1 và Xt1 theo Phụ lục 3 của tiêu chuẩn này và k0 =  từ 0,3 đến 0,7.

Khi tính toán trên máy tính điện tử, để thay việc tính toán hệ số đầu răng Ka, có thể xác định trực tiếp góc đầu răng theo công thức:

ở đây tgana = tgatacosbna;

ata, bna; s*na lấy dha = 0 (Bảng 2 của tiêu chuẩn này mục 29)

Bảng 1 - Hệ số C1 và C2

Đường kính đầu dao d0, mm

Góc nghiêng tính toán của răng bn, độ

0

10

15

20

25

30

35

40

45

Hệ số C1

0

5232

7951

10800

13837

17132

20777

24898

29673

Hệ số C2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(12,7)

20

(27,94)

25

32

(38,1)

40

50

0

0

0

0

0

0

0

0

143,10

90,85

65,05

72,68

56,78

47,69

45,43

36,34

324,1

205,8

147,3

164,4

128,6

108,0

102,9

82,32

581,7

369,4

264,4

295,5

230,9

193,9

184,7

147,8

920,9

584,8

418,6

467,8

365,5

307,0

292,4

233,9

1349

856,6

613,2

685,3

535,4

449,6

428,3

342,6

1877

1192

853,0

953,4

744,8

625,6

626,7

476,7

2520

1600

1146

1280

1005

180,0

800,2

640,2

3304

2098

1502

1678

1311

1101

1456

1466

(50,8)

60

80

(88,9)

100

125

(152,4)

160

(190,5)

200

(228,6)

250

(304,8)

315

400

(457,2)

500

630

800

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,77

30,28

22,71

20,44

18,17

15,54

11,92

11,36

9,539

9,085

7,949

7,268

5,962

5,768

4,543

3,947

3,634

2,884

2,271

1,817

31,03

68,60

51,45

46,30

41,16

32,93

27,00

25,72

21,60

20,58

18,.00

16,46

13,50

13,07

10,29

9,00

8,232

6,533

5,145

4,166

145,4

123,1

92,35

83,10

73,88

59,10

48,48

46,17

38,78

36,94

32,32

29,55

24,24

23,45

18,17

16,16

14,78

11,73

8,24

7,39

230,2

194,9

146,2

131,6

116,9

93,56

76,74

73,10

61,39

58,48

51,16

46,78

38,37

37,13

29,24

25,58

23,39

18,56

14,62

11,70

337,2

285,5

214,2

192,7

171,32

137,06

112,4

107,08

89,93

85,66

74,94

68,53

56,21

54,38

42,83

34,74

34,26

27,19

21,42

17,13

469,2

397,2

297,9

268,4

238,4

190,7

156,4

148,9

125,1

119,2

104,3

95,34

78,20

75,67

59,59

52,13

47,67

37,83

29,79

23,84

630,1

533,5

400,1

360,0

320,1

256,1

210,0

200,1

168,0

160,0

140,0

128,0

105,0

101,6

80,02

70,01

64,02

50,81

40,01

32,01

826,1

699,4

524,6

472,0

419,6

335,7

275,4

262,8

220,3

209,82

183,6

167,86

137,70

133,22

104,91

91,78

83,93

66,61

52,46

41,96

Hệ số góc đầu răng Ka (khi å = 900); an = 200; h*a = 1,0; xt1 và xn1 theo Bảng 1 và Bảng 3 Phụ lục 3 và k0 =  từ 0,3 đến 0,7

Bảng 2

bn

độ

z1

Hệ số góc đầu răng ka khi tỷ số truyền u

Từ 1 đến 1,25

Trên 1,25 đến 1,6

Trên 1,6 đến 2,5

Trên 2,5 đến 4

Trên 4

1

2

3

4

5

6

7

 

12 – 13

-

-

-

Từ 0 đến 15

14 - 15

-

16 - 19

20 – 24

25 – 29

30 – 40

Trên 40

1

2

3

4

5

6

7

Trên 15 đến 29

10 – 12

-

-

-

12 – 13

-

-

14 - 15

-

Từ 15 đến 29

16 – 19

20 – 14

25 – 29

30 – 40

Trên 40

Trên 29 đến 45

6 – 7

-

-

-

-

8 – 9

-

-

-

-

Trên 25 đến 45

10 – 11

-

-

-

12 – 13

-

-

14 – 15

-

16 – 17

18 – 19

Trên 29 đến 45

20 – 24

25 – 30

Trên 30

CHÚ THÍCH:

1. Trị số ở tử số dùng cho bánh răng nhỏ, mẫu số - bánh răng lớn;

2. Các trị số trong bảng có thể dùng cho bộ truyền với å # 900 nếu thay u và z1 bằng uvb và zvb1.

3. Cho phép dùng các trị số trong bảng khi

x 1 khác với chỉ dẫn trong Bảng 3 Phụ lục 3.

 

Phụ lục 5

Tính toán đơn giản một số thông số hình học

Giản đồ để xác định số răng của bánh răng trụ tương đương zvt và bánh răng tương đương hai lần zvn

Hình 1

VÍ DỤ: cho z = 35; d = 350; bn = 350 theo giản đồ xác định được zvt = 43, zvn = 80.

Giản đồ xác định chiều dày của pháp răng trên mặt đỉnh răng của bánh răng nhỏ theo tỷ lệ của môđun pháp (an

a

= 200; h*a = 1)

 

 

a1

Hình 2

 

Ví dụ z1 = 17; d = 26034'; bn = 250 ; zvn = 24; xn1 = 0,28; dh*a1 = 0,01 (xem Bảng 2 của tiêu chuẩn này,

1

mục 28) . Theo giản đồ xác định được svna1* = 0,66.

 

Đồ thị để xác định hệ số trùng khớp dọc

Hình 3

VÍ DỤ: cho b = 30 mm; mn = 4 mm, bn = 400 ; theo đồ thị xác định được khi =7,5; eb= 1,54 .

Hệ số KYn; KYn = 1-

Bảng 1

Yn

KYn

Yn

KYn

Yn

KYn

1

2

3

4

5

6

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

0,045

0,050

0,055

0,060

0,065

0,070

0,075

0,080

0.085

0,090

0,095

0,100

0,105

0,110

0,115

0,120

0,125

0,130

0,135

0,140

0,145

0,150

0,155

0,160

0,165

0,170

0,175

0,180

0,185

0,190

0,195

0,200

1,0000

1,0000

0,9999

0,9999

0,9999

0,0998

0,9998

0,9997

0,9996

0,9996

0,9995

0,9994

0,9993

0,9992

0,9990

0,9989

0,9988

0,9986

0,9985

0,9983

0,9981

0,9980

0,9978

0,9976

0,9974

0,9972

0,9970

0,9967

0,9965

0,9962

0,9960

0,9957

0,9955

0,9952

0,9949

0,9946

0,9943

0,9940

0,9936

0,9933

0,205

0,210

0,215

0,220

0,225

0,230

0,235

0,240

0,245

0,250

0,255

0,260

0,265

0,270

0,275

0,280

0,285

0,290

0,295

0,300

0,305

0,310

0,315

0,320

0,325

0,330

0,335

0,340

0,345

0,350

0,355

0,360

0,365

0,370

0,375

0,380

0,385

0,390

0,395

0,400

0,9930

0,9926

0,9923

0,9919

0,9915

0,9912

0,9908

0,9904

0,9900

0,9896

0,9893

0,9887

0,9883

0,9878

0,9874

0,9869

0,9864

0,9860

0,9855

0,9850

0,9845

0,9840

0,9834

0,9829

0,9824

0,9818

0,9813

0,9807

0,9802

0,9796

0,9790

0,9781

0,9778

0,9772

0,9766

0,9759

0,9753

0,9746

0,9740

0,9733

0,405

0,410

0,415

0,420

0,425

0,430

0,435

0,440

0,445

0,450

0,455

0,460

0,465

0,470

0,475

0,480

0,485

0,490

0,495

0,500

0,505

0,510

0,515

0,520

0,525

0,530

0,535

0,540

0,545

0,550

0,555

0,560

0,565

0,570

0,575

0,580

0,585

0,590

0,595

0,600

0,9727

0.9720

0,9727

0,9713

0,9706

0,9699

0,9692

0,9685

0,9677

0,9670

0,9662

0,9655

0,9648

0,9638

0,9632

0,9621

0,9616

0,9608

0,9600

0,9592

0,9575

0,9566

0,9559

0,9549

0,9540

0,9532

0,9523

0,9514

0,9505

0,9496