Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11426:2016 ISO 3848:2016 Tinh dầu sả Java

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục Đặt mua toàn văn TCVN
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11426:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11426:2016 ISO 3848:2016 Tinh dầu sả Java
Số hiệu:TCVN 11426:2016Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực:Công nghiệp
Ngày ban hành:30/12/2016Hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11426:2016

ISO 3848:2016

TINH DẦU SẢ JAVA

Essential oil of citronella, Java type

Lời nói đầu

TCVN 11426:2016 hoàn toàn tương đương vi ISO 3848:2016;

TCVN 11426:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động vật và thực vật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TINH DU S JAVA

Essential oil of citronella, Java type

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính của tinh dầu sả Java.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rt cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nht, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 8442 (ISO 212) Tinh dầu - Lấy mẫu.

TCVN 8444 (ISO 279) Tinh dầu - Xác định tỷ trọng tương đi ở 20 °C - Phương pháp chun.

TCVN 8445 (ISO 280) Tinh dầu - Xác định chỉ s khúc xạ.

TCVN 8446 (ISO 592) Tinh dầu - Xác định độ quay cực.

TCVN 8449 (ISO 875) Tinh du - Đánh giá khả năng hòa trộn trong etanol.

TCVN 9650 (ISO/TS 210) Tinh du - Nguyên tắc chung về bao gói, điều kiện đóng gói và bo quản.

TCVN 9651 (ISO/TS 211) Tinh du - Nguyên tắc chung về ghi nhãn và đóng dấu bao bì.

TCVN 9655 (ISO 11024) (tt cả các phần) Tinh dầu - Hướng dẫn chung về mẫu sắc đồ.

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chun này áp dụng thuật ng và định nghĩa sau:

3.1

Tinh dầu sả Java (essential oil of citronella, Java type)

Tinh dầu thu được bằng phương pháp chưng cất hơi nước phần thân còn tươi hoặc đã được làm khô một phần của cây sả Java [Cymbopogon winterianus Jowitt].

CHÚ THÍCH: Xem TCVN 9657 (ISO/TR 21092) Tinh du - Mã s đặc trưng, v thông tin đối với ch s CAS.

4  Yêu cầu

4.1 Tinh dầu sả Java phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong Bảng 1.

Bảng 1 - Các yêu cầu đối với tinh dầu sả Java

Đặc tính

Yêu cầu

Phương pháp thử

Trạng thái

dạng lỏng linh động, trong suốt đôi khi có màu trắng đục nhẹ

-

Màu sắc

màu vàng nhạt đến màu nâu vàng nhạt

-

Mùi

mùi ngọt nhẹ, mùi cỏ, mùi hoa hồng, mùi chanh

-

Tỷ trọng tương đối ở 20 °C,

từ 0,880 đến 0,902

TCVN 8444 (ISO 279)

Ch số khúc xạ 20 °C

từ 1,466 3 đến 1,477 0

TCVN 8445 (ISO 280)

Độ quay cực 20 °C

Trong khoảng từ - 5° đến + 1°

TCVN 8446 (ISO 592)

Khả năng hòa trộn trong etanol 80 % (phần th tích), 20 °C

không cần phải sử dụng quá 2 th tích etanol 80 % (phần thể tích) vi 1 thể tích tinh dầu đ thu được dung dịch trong suốt

đôi khi tiếp tục thêm etanol thì dung dịch sẽ có màu trắng đục

TCVN 8449 (ISO 875)

4.2 Dữ liệu sắc ký đồ

Thực hiện phân tích tinh dầu bằng sắc ký khí. Xác định sắc ký đồ theo TCVN 9655 (ISO 11024) (tất cả các phần). Trong sắc ký đồ thu được, các thành phần đặc trưng và đại diện phải được nhận dạng và tỷ lệ của các thành phần này phải như trong Bng 2. Các thành phần này tạo nên dữ liệu sắc ký đồ của tinh dầu.

Bảng 2 - Dữ liệu sắc ký đồ

Thành phầna

Tối thiểu

%

Tối đa

%

Limonen

2,0

5,0

Citronellal

31,0

40,0

Linalool

0,5

1,5

Isopulegol

0,5

1,7

β-Elemen

0,7

2,5

Citronellyl axetat

2,0

4,0

Germacren-D

1,5

3,0

Geranial

0,3

1,0

Geranyl axetatb

2,5

5,5

δ-Cadinenb

1.5

2,5

Citronellol

8,5

14,0

Geraniol

20,0

25,0

Elemol

1,3

4,8

Eugenol

0,5

1.0

CHÚ THÍCH: Sắc ký đồ chun có thể khác với sắc ký đồ điển hình nêu trong Phụ lục A.

a Các thành phần được liệt kê theo thứ tự độ pha loãng của chúng trên cột phân cực (xem Hình A.2).

b Diện tích, %: Các giá trị dựa trên dữ liệu cột không phân cực (xem Hình A.1).

5  Điểm chớp cháy

Thông tin về điểm chớp cháy được nêu trong Phụ lục B.

6  Lấy mẫu

Việc lấy mẫu phải được tiến hành theo TCVN 8442 (ISO 212).

Thể tích tối thiểu của mẫu th: 50 ml.

CHÚ THÍCH: Thể tích này đ cho mỗi phép thử quy định trong tiêu chuẩn này được thực hiện ít nhất một lần.

7  Bao gói, ghi nhãn, đóng nhãn và bảo quản

Theo TCVN 9650 (ISO/TS 210) và TCVN 9651 (ISO/TS 211).

Phụ lục A

(Tham khảo)

Sắc ký đồ điển hình của tinh dầu sả Java được phân tích bằng sắc ký khí

Nhận diện pic

Điều kiện tiến hành

1 Limonen

Cột: mao dẫn, silica nóng chảy, chiều dài 60 m, đường kính trong 0,32 mm

2+4 Citronellal + Isopulegol

Độ dày màng: 0,25 µm

3 Linalool

Pha tĩnh: polydimethyl siloxan [DB-1a]

5 β-Elemen

Nhiệt độ lò: nhiệt độ chương trình tăng từ 80 °C đến 220 °C với tốc độ 4 °C/min

6 Citronellyl axetat

Nhiệt độ bơm: 250 °C

7 Germacren-D

Nhiệt độ detector: 280 °C

8 Geranial

Detector: ion hóa ngọn lửa

9 Geranyl axetat

Khí mang: heli

10 δ-Cadinen

Thể tích bơm: 0,15 µl

11 Citronellol

Tốc độ dòng khí mang: 4 ml/min

12 Geraniol

Tỷ lệ chia dòng: 1/40

13 Elemol

a DB-1 là ví dụ về sn phm thích hợp có bán sẵn. Thông tin này đưa ra tạo thuận lợi cho người sử dụng tiêu chun và ISO không n định phải sử dng sản phm này.

14 Eugenol

Hình A.1 - Sắc ký đồ điển hình của tinh dầu sả Java thu được trên cột không phân cực

Nhận diện pic

Điều kiện tiến hành

1 Limonen

Cột: mao dẫn, silica nóng chy, chiều dài 60 m, đường kính trong 0,32 mm

2 Citronellal

Pha tĩnh: polyethylen glycol [DB-WAXa]

3 Linalool

Độ dày màng: 0,25 µm

4 Isopulegol

Nhiệt độ lò: nhiệt độ chương trình tăng từ 80 °C đến 220 °C với tốc độ 4 °C/min

5 β-Elemen

Nhiệt độ bơm: 250 °C

6 Citronellyl axetat

Nhiệt độ detector: 280 °C

7 Germacren-D

Detector: ion hóa ngọn lửa

8 Geranial

Khí mang: heli

9 + 10 Geranyl axetat + δ-Cadinen

Th tích bơm: 0,15 µl

11 Citronellol

Tc độ dòng khí mang: 4 ml/min

12 Geraniol

Tỷ lệ chia dòng: 1/40

13 Elemol

a DB-WAX là ví dụ về sản phm thích hợp có bán sn. Thông tin này đưa ra tạo thuận lợi cho người s dụng tiêu chuẩn và ISO không ấn định phải sử dụng sản phẩm này.

14 Eugenol

Hình A.2 - Sắc ký đồ điển hình của tinh dầu s Java thu được trên cột phân cực

Phụ lục B

(Tham khảo)

Điểm chớp cháy

B.1  Thông tin chung

Vì lý do an toàn, các công ty vận chuyển, công ty bo hiểm, người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cần có yêu cầu thông tin về điểm chp cháy của tinh dầu, trong hầu hết các trường hợp sản phẩm dễ cháy.

Nghiên cứu so sánh về các phương pháp phân tích liên quan [xem TCVN 8459 (ISO/TR 11018)] cho thấy rằng khó có thể đưa ra một phương pháp để chun hoá, vì:

- có sự dao động lớn về các thành phần hoá học của tinh dầu;

- thể tích mẫu cần cho phân tích không đáp ng được vì giá tinh dầu quá cao.

- có nhiều loại thiết bị khác nhau dùng để xác định, người sử dụng không bắt buộc sử dụng một loại cụ thể.

Thông thường, giá trị trung bình của điểm chp cháy được đưa ra trong các thông tin ở Phụ lục của từng tiêu chun để đáp ứng các yêu cầu của các bên có liên quan.

Cần phải quy định thiết bị sử dụng để thu được giá trị này.

Thông tin chi tiết, xem TCVN 8459 (ISO/TR 11018).

B.2  Đim chớp cháy của tinh dầu sả Java

Giá trị trung bình là + 81 °C.

CHÚ THÍCH: Giá trị này thu được bằng thiết bị GRABNER INSTRUMENTS MINIFLASH-FL.PL"1).

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 11580 (ISO 3218) Tinh du - Nguyên tắc về tên gọi

[2] TCVN 8459 (ISO/TR 11018) Tinh dầu - Hướng dẫn chung v xác định điểm chớp cháy

[3] TCVN 9657 (ISO/TR 21092) Tinh du - Mã số đặc trưng


1) Thiết bị có bán sẵn. Thông tin này đưa ra tạo thuận lợi cho người sử dụng tiêu chun và không ấn định phải sử dụng sn phm này.

Click Tải về để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên.
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Trang /

Để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên, Quý khách hãy chọn Đặt mua để nhận văn bản chuẩn xác do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cung cấp.

Đặt mua toàn văn TCVN

Thông tin liên hệ về Tiêu chuẩn Quốc Gia - TCVN

Trung tâm Thông tin – Truyền thông (ISMQ), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | ĐT: (024) 37562608 – Email: thuvientdc@tcvn.gov.vn

Hotline (hỗ trợ) của LuatVietnam: 0938361919

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
Vui lòng đợi