Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11423:2016 ISO 3053:2004 Tinh dầu bưởi (Citrus x paradisi Macfad.), thu được bằng phương pháp ép

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục Đặt mua toàn văn TCVN
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11423:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11423:2016 ISO 3053:2004 Tinh dầu bưởi (Citrus x paradisi Macfad.), thu được bằng phương pháp ép
Số hiệu:TCVN 11423:2016Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực: Công nghiệp
Ngày ban hành:30/12/2016Hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 11423:2016

ISO 3053:2004

TINH DẦU BƯỞI (CITRUS X PARADISI MACFAD.), THU ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP

Oil of grapefruit (Citrus x paradisi Macfad.), obtained by expression

Li nói đầu

TCVN 11423:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 3053:2004;

TCVN 11423:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chun quốc gia TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động vật và thực vật biên soạn, Tổng cục Tiêu chun Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TINH DẦU BƯỞI (CITRUS X PARADISI MACFAD.) THU ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP

Oil of grapefruit (Citrus x paradisi Macfad.), obtained by expression

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính của tinh dầu bưi (Citrus x paradisi Macfad.) thu được bằng phương pháp ép.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rt cn thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 8442 (ISO 212) Tinh du - Lấy mẫu.

TCVN 8444 (ISO 279) Tinh du - Xác định tỷ trọng tương đối 20 oC - Phương pháp chuẩn.

TCVN 8445 (ISO 280) Tinh dầu - Xác định chỉ số khúc xạ.

TCVN 8446 (ISO 592) Tinh dầu - Xác định độ quay cực.

TCVN 8448 (ISO 4715) Tinh dầu - Xác định phần còn lại sau khi bay hơi.

TCVN 8455 (ISO 1271) Tinh dầu - Xác định trị số carbonyl - Phương pháp hydroxylamin tự do.

TCVN 9650 (ISO/TS 210) Tinh dầu - Nguyên tắc chung về bao gói, điều kiện đóng gói và bảo quản.

TCVN 9651 (ISO/TS 211) Tinh dầu - Nguyên tắc chung về ghi nhãn và đóng dấu bao bì.

TCVN 9655-1 (ISO 11024-1) Tinh dầu - Hướng dẫn chung về mẫu sắc đồ - Phn 1: Chun bị mẫu sắc đồ của các chất chuẩn.

TCVN 9655-2 (ISO 11024-2) Tinh dầu - Hướng dẫn chung về mẫu sắc đồ - Phần 2: Sử dụng sắc kí đồ cho mu tinh du.

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chun này áp dụng thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1

Tinh dầu bưởi (oil of grapefruit)

Tinh dầu thu được bằng phương pháp ép phần v ngoài của qu bưởi Citrus x paradisi Macfad. thuộc họ Rutaceae, không sử dụng nhiệt.

CHÚ THÍCH 1: Các vùng trng chủ yếu là Mỹ, Israel, Argentina, Síp, Nam Phi và Brazil.

CHÚ THÍCH 2: Xem TCVN 9657 (ISO/TR 21092) Tinh dầu - Mã số đặc trưng, về thông tin đối với ch s CAS.

4  Yêu cầu

4.1  Trạng thái

Dạng lỏng trong suốt, có thể có vết của sáp kết tủa.

4.2  Màu sắc

Màu vàng đến màu cam hồng.

4.3  Mùi

Mùi của quả có múi tươi, đặc trưng của mùi v bưởi.

4.4  Tỷ trọng tương đối 20 °C,

Tối thiểu:           0,852 0

Tối đa:              0,860 0

4.5  Ch số khúc xạ 20 °C

Tối thiểu:           1,474 0

Tối đa:              1,479 0

4.6  Độ quay cực 20 °C

Trong khoảng từ + 91° đến + 96°.

4.7  Hàm lượng aldehyd tổng số

Tối thiểu:           0,28 %

Tối đa:              2,00 % tính theo decanal (Mr = 156,3).

4.8  Phần còn lại sau khi bay hơi

Tối đa:              10%

4.9  Dữ liệu sắc ký đồ

Thực hiện phân tích tinh dầu bằng sắc ký khí. Trong sắc ký đồ thu được, các thành phần đặc trưng và đại diện phải được nhận dạng và tỷ lệ của các thành phần này phải như trong Bng 1. Các thành phần này tạo nên dữ liệu sắc ký đ của tinh dầu.

Xem TCVN 9653 (ISO 7609).

Bảng 1 - Dữ liệu sắc ký đồ

Thành phần

Tối thiểu %

Tối đa %

α-Pinen

0,2

0,6

Sabinen

0,1

0,6

β-Pinen

0,05

0,2

Myrcen

1,5

2.5

Limonena

92

96

n-Octanal

0,2

0,8

n-Nonanal

0,04

0,1

n-Decanal

0,1

0,6

Neral

0,02

0,04

β-Caryophyllen

0,2

0,5

Nootkaton

0,01

0,8

CHÚ THÍCH: Sắc ký đ chun có thể khác với sắc ký đồ điển hình nêu trong Phụ lục A và Phụ lục B.

a Theo thực tế về loại tinh du này và các kết quả của một số phép thử vật lý được tiến hành trong  tiêu chuẩn này có th đảm bảo rng thành phần này phần lớn là D-limone.

4.10  Điểm chớp cháy

Thông tin về đim chớp cháy được nêu trong Phụ lục C.

5  Lấy mẫu

Theo TCVN 8442 (ISO 212).

Thể tích tối thiểu của mẫu thử: 25 ml.

CHÚ THÍCH: Thể tích này đ cho mỗi phép thử quy định trong tiêu chun này được thực hiện ít nhất một ln.

6  Phương pháp thử

6.1  Tỷ trọng tương đối ở 20 °C,

Theo TCVN 8444 (ISO 279).

6.2  Ch số khúc xạ ở 20 °C

Theo TCVN 8445 (ISO 280).

6.3  Độ quay cực 20 °C

Theo TCVN 8446 (ISO 592).

6.4  Hàm lượng aldehyd tổng số

Theo TCVN 8455 (ISO 1271).

Phần mẫu thử:              10 g

Thời gian hồi lưu:          0,5 h.

6.5  Phần còn lại sau khi bay hơi

Theo TCVN 8448 (ISO 4715).

Phần mẫu th:              3 g

Thời gian bay hơi:         5 h.

6.6  Dữ liệu sắc ký đồ

Theo TCVN 9655-1 (ISO 11024-1) và TCVN 9655-2 (ISO 11024-2).

7  Bao gói, ghi nhãn, đóng nhãn và bảo quản

Theo TCVN 9650 (ISO/TS 210) và TCVN 9651 (ISO/TS 211).

Phụ lục A

(Tham khảo)

Sắc ký đồ điển hình của tinh dầu bưởi [Citrus x paradisi Macfad.] thu được bằng phương pháp ép khi phân tích bằng sắc ký khí

Nhận diện pic

Điều kiện tiến hành

1 α-Pinen

Cột: mao dn, chiều dài 30 m, đường kính trong 0,20 mm

2 β-Pinen

Pha tĩnh: poly(5 % diphenyl/95 % dimethyl siloxan) (SP-5®)

3 Sabinen

Độ dày màng: 20 mm

4 n-Octanal

Nhiệt độ lò: đng nhiệt 75 °C trong 5 min, nhiệt độ chương trình tăng từ 75 °C đến 100 °C với tốc độ 5 °C/min, sau đó tăng từ 100 °C đến 220 °C với tốc độ 6 °C/min và đẳng nhiệt 220 °C trong 8,5 min

5 Myrcen

6 Limonen

7 n-Nonanal

8 n-Decanal

9 Neral

10 β-Caryophyllen

11 Nootkaton

Nhiệt độ bơm: 230 °C

Nhiệt độ detector: 260 °C

Detector: ion hóa ngọn lửa

Khí mang: heli

Tốc độ dòng khí mang: 22 ml/min

Thtích bơm: 1 ml

Tỷ lệ chia dòng: 1/100

Hình A.1 - Sắc ký đồ đin hình thu được trên cột không phân cực

Nhận diện pic

Điều kiện tiến hành

1 α-Pinen

2 Sabinen

3 β-Pinen

Cột: mao dn, chiều dài 30 m, đường kính trong 0,20 mm

Pha tĩnh: poly(etylen glycol) (Carbowax®)

Độ dày màng: 20 mm

4 Myrcen

5 Limonen

6 n-Octanal

Nhiệt độ lò: đng nhiệt 75 °C trong 5 min, nhiệt độ chương trình tăng từ 75 °C đến 100 °C với tốc độ 5 °C/min, sau đó tăng từ 100 °C đến 220 °C với tốc độ 6 °C/min và đẳng nhiệt 220 °C trong 8,5 min

7 n-Nonanal

8 n-Decanal

9 Neral

10 β-Caryophyllen

11 Nootkaton

Nhiệt độ bơm: 230 °C

Nhiệt độ detector: 260 °C

Detector: ion hóa ngọn lửa

Khí mang: heli

Tốc độ dòng khí mang: 22 ml/min

Thtích bơm: 1 ml

Tỷ lệ chia dòng: 1/100

Hình A.2 - Sắc ký đồ điển hình thu được trên cột phân cực

Phụ lục B

(Tham khảo)

Sắc ký đồ điển hình của tinh dầu bưởi [Citrus x paradisi Macfad.] thu được bằng phương pháp ép khi phân tích bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Nhận diện pic

Điều kiện tiến hành

1 Bergamottin

2 Aurapten

3 Osthol

4 Bergapten

5 Epoxybergamonttin

6 Epoxyaurapten

Cột: silica liên kết C 18 (Sherisorb 5 ODS® hoặc tương đương1))

Dung môi:

A: nước/axit axetic (98 %/2 %)

B: axetonitril

Tốc độ dòng: 1,5 ml/min

Thể tích bơm: 5,0 ml

7 lsomeranzin

8 Meranzin

Detecdor UV: bước sóng 280 nm từ t = 0 min đến t = 20 min và sau đó tăng bước sóng đến 313 nm cho đến khi kết thúc

Hình B.1 - Sắc ký đồ đin hình của phép phân tích bằng HPLC

Phụ lục C

(Tham khảo)

Điểm chớp cháy

C.1  Thông tin chung

Vì lý do an toàn, các công ty vận chuyển, công ty bảo hiểm, người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cần có yêu cầu thông tin về điểm chp cháy của tinh dầu, trong hầu hết các trường hợp sản phẩm dễ cháy.

Nghiên cu so sánh về các phương pháp phân tích liên quan [xem TCVN 8459 (ISO/TR 11018)] cho thy rằng khó có thể đưa ra một phương pháp để chuẩn hóa, vì:

- có sự dao động lớn về các thành phần hóa học của tinh dầu;

- thể tích mẫu cần cho phân tích không đáp ứng được vì giá tinh dầu quá cao.

- có nhiều loại thiết bị khác nhau dùng để xác định, người sử dụng không bắt buộc sử dụng một loại cụ thể.

Thông thường, giá trị trung bình của điểm chớp cháy được đưa ra trong các thông tin ở Phụ lục của từng tiêu chuẩn để đáp ứng các yêu cầu của các bên có liên quan.

Cần phải quy định thiết bị sử dụng để thu được giá trị này.

Thông tin chi tiết, xem TCVN 8459 (ISO/TR 11018).

C.2  Điểm chớp cháy của tinh dầu bưởi

Giá trị trung bình là + 43 °C.

CHÚ THÍCH: Giá trị này thu được bằng thiết bị "Luchaire".

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1 ] TCVN 8459 (ISO/TR 11018) Tinh dầu - Hướng dẫn chung về xác định điểm chớp cháy

[2] TCVN 9657 (ISO/TR 21092) Tinh dầu - Mã số đặc trưng.


1) Sherisorb 5 ODS là ví dụ về sản phm thích hợp có bán sẵn. Thông tin đưa ra tạo thuận tiện cho người sử dụng và không n định phải sử dụng sn phm này.

Click Tải về để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
Vui lòng đợi