Tiêu chuẩn TCVN 6613-1-3:2010 Đánh giá tàn lửa rơi xuống khi cáp điện cháy

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục Đặt mua toàn văn TCVN
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6613-1-3:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6613-1-3:2010 IEC 60332-1-3:2004 Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy-Phần 1-3: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp-Quy trình xác định tàn lửa rơi xuống
Số hiệu:TCVN 6613-1-3:2010Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực:Công nghiệp
Năm ban hành:2010Hiệu lực:
Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6613-1-3:2010

IEC 60332-1-3:2004

THỬ NGHIỆM CÁP ĐIỆN VÀ CÁP QUANG TRONG ĐIỀU KIỆN CHÁY - PHẦN 1-3: THỬ NGHIỆM CHÁY LAN THEO CHIỀU THẲNG ĐỨNG ĐỐI VỚI MỘT DÂY CÓ CÁCH ĐIỆN HOẶC MỘT CÁP - QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH TÀN LỬA RƠI XUỐNG

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for determination of flaming droplets/particles

Lời nói đầu

TCVN 6613-1-3:2010 hoàn toàn tương đương với IEC 60332-1-3:2004;

TCVN 6613-1-3:2010 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E4/SC1 Dây và cáp có bọc cách điện PVC biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6613 (IEC 60332) hiện đã có các tiêu chuẩn sau:

TCVN 6613-1-1:2010 (IEC 60332-1-1:2004), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 1-1: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp - Trang thiết bị thử nghiệm

TCVN 6613-1-2:2010 (IEC 60332-1-2:2004), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 1-2: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp - Quy trình ứng với nguồn cháy bằng khí trộn trước có công suất 1 kW

TCVN 6613-1-3:2010 (IEC 60332-1-3:2004), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 1-3: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp - Quy trình xác định tàn lửa rơi xuống

TCVN 6613-2-1:2010 (IEC 60332-2-1:2004), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 2-1: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp cỡ nhỏ - Trang thiết bị thử nghiệm

TCVN 6613-2-2:2010 (IEC 60332-2-2:2004), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 2-2: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp cỡ nhỏ - Quy trình ứng với ngọn lửa khuếch tán

TCVN 6613-3-10:2010 (IEC 60332-3-10:2009), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 3-10: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng - Trang thiết bị thử nghiệm

TCVN 6613-3-21:2010 (IEC 60332-3-21:2000), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 3-21: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng - Cấp A F/R

TCVN 6613-3-22:2010 (IEC 60332-3-22:2009), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 3-22: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng - Cấp A

TCVN 6613-3-23:2010 (IEC 60332-3-23:2009), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 3-23: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng - Cấp B

TCVN 6613-3-24:2010 (IEC 60332-3-24:2009), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 3-24: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng - Cấp C

TCVN 6613-3-25:2010 (IEC 60332-3-25:2009), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 3-25: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng - Cấp D

Các phần 1 và phần 2 của bộ tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử nghiệm đặc tính cháy lan của ngọn lửa đối với một dây có cách điện hoặc một cáp. Tuy nhiên, một dây hoặc một cáp đáp ứng được các yêu cầu của phần 1 hoặc phần 2 thì không có nghĩa là cụm dây hoặc cụm cáp đó khi lắp đặt thẳng đứng cũng sẽ đáp ứng theo cách tương tự. Sở dĩ như vậy là vì sự cháy lan của ngọn lửa dọc theo cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng phụ thuộc vào một số đặc điểm ví dụ như

a) thể tích vật liệu dễ cháy bị đặt vào ngọn lửa gây cháy và ngọn lửa bất kỳ khác có thể phát sinh khi cáp bị cháy;

b) cấu hình hình học của cáp và mối liên quan của cáp với vỏ bọc;

c) nhiệt độ mà tại đó có thể mồi cháy các khí thoát ra từ cáp;

d) lượng khí dễ cháy thoát ra từ cáp trong phạm vi độ tăng nhiệt cho trước;

e) thể tích không khí đi qua cụm lắp đặt cáp;

f) kết cấu cáp, ví dụ có áo giáp hoặc không, một lõi hoặc nhiều lõi.

Các điều nêu trên đều giả thiết rằng các cáp đều có thể bị mồi cháy khi có ngọn lửa từ bên ngoài.

Phần 3 đưa ra thử nghiệm trong đó một số cáp được đặt lại với nhau thành cụm để tạo thành các cụm lắp đặt mẫu thử nghiệm khác nhau. Để dễ sử dụng và phân biệt được sự khác nhau giữa các cấp thử nghiệm, phần 3 được chia thành các phần nhỏ hơn.

Các phần từ 3-21 trở đi xác định các cấp khác nhau và các qui trình liên quan. Các cấp được phân biệt bằng thời gian thử nghiệm, thể tích vật liệu phi kim loại của mẫu thử nghiệm và phương pháp lắp đặt. Trong tất cả các cấp, cáp có tối thiểu một ruột dẫn có mặt cắt lớn hơn 35 mm2 được thử nghiệm trong cấu hình phân cách, trong khi cáp có ruột dẫn có mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 35 mm2 được thử nghiệm trong cấu hình tiếp xúc.

Các cấp không nhất thiết liên quan đến các mức an toàn khác nhau trong lắp đặt cáp thực tế. Cấu hình lắp đặt thực tế của cáp có thể là yếu tố chính quyết định mức độ lan truyền ngọn lửa xuất hiện trong cháy thực tế.

Phương pháp lắp đặt mô tả trong cấp A F/R (phần 3-21) dành cho cáp có thiết kế đặc biệt được sử dụng trong lắp đặt đặc biệt.

Cấp A, B, C và D (các phần từ 3-22 đến 3-25 tương ứng) dành cho cáp có mục đích sử dụng chung có các thể tích vật liệu phi kim loại khác nhau.

 

THỬ NGHIỆM CÁP ĐIỆN VÀ CÁP QUANG TRONG ĐIỀU KIỆN CHÁY - PHẦN 1-3: THỬ NGHIỆM CHÁY LAN THEO CHIỀU THẲNG ĐỨNG ĐỐI VỚI MỘT DÂY CÓ CÁCH ĐIỆN HOẶC MỘT CÁP - QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH TÀN LỬA RƠI XUỐNG

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for determination of flaming droplets/particles

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định qui trình thử nghiệm để đánh giá tàn lửa rơi xuống khi một dây có cách điện hoặc một cáp đặt thẳng đứng hoặc cáp quang phải chịu các điều kiện cháy qui định.

Chú thích 1: Thử nghiệm của tiêu chuẩn này có thể được thực hiện đồng thời với thử nghiệm của TCVN 6613-1-2 (IEC 60332-1-2), nếu có yêu cầu.

Yêu cầu khuyến cáo đối với tính năng được nêu trong Phụ lục A.

Tiêu chuẩn này qui định việc sử dụng nguồn cháy bằng khí trộn trước có công suất 1 kW và để sử dụng chung, ngoài ra qui trình qui định có thể không thích hợp để thử nghiệm một dây có cách điện hoặc một cáp cỡ nhỏ, có tổng diện tích mặt cắt nhỏ hơn 0,5 mm2 vì ruột dẫn chảy trước khi hoàn thành thử nghiệm hoặc để thử nghiệm cáp quang cỡ nhỏ vì cáp có thể đứt trước khi hoàn thành thử nghiệm.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm các sửa đổi.

TCVN 6613-1-1 (IEC 60332-1-1), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 1-1: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp - Trang thiết bị thử nghiệm

IEC Guide 104, The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications (Chuẩn bị các tài liệu về an toàn và sử dụng các tài liệu về an toàn cơ bản và các tài liệu về an toàn theo nhóm)

ISO 187, Paper, board and pulps - Standard atmosphere for conditioning and testing and procedure for monitoring the atmosphere and conditioning of samples (Giấy, bìa và bột giấy - Khí quyển tiêu chuẩn dùng để ổn định và thử nghiệm và qui trình theo dõi khí quyển và ổn định mẫu)

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa dưới đây. Các định nghĩa được lấy từ IEC 60695-4.

3.1. Nguồn mồi cháy (ignition source)

Nguồn năng lượng gây cháy.

[IEC 60695-4:1993, định nghĩa 2.76]

3.2. Tàn lửa (flaming debris)

Chất chảy ra hoặc tách ra khỏi mẫu trong quá trình thử nghiệm và rơi xuống dưới mép dưới ban đầu của mẫu, tiếp tục cháy khi rơi và mồi cháy giấy lọc ở phía dưới.

4. Trang thiết bị thử nghiệm

4.1. Yêu cầu chung

Phải sử dụng trang thiết bị thử nghiệm được qui định ở TCVN 6613-1-1 (IEC 60332-1-1).

4.2. Nguồn mồi cháy

Nguồn mồi cháy phải phù hợp với 4.3 của TCVN 6613-1-1 (IEC 60332-1-1).

4.3. Giấy lọc

Giấy lọc phải là giấy lọc bằng xenlulô không nhuộm màu có tỷ trọng bằng (80 ± 15) g/m2 có hàm lượng tro nhỏ hơn 0,1 %. Giấy lọc phải được ổn định theo ISO 187.

5. Qui trình thử nghiệm

5.1. Mẫu

Mẫu thử nghiệm phải là một đoạn dây có cách điện hoặc một đoạn cáp, dài (600 ± 25) mm.

5.2. Ổn định

Trước thử nghiệm, tất cả các đoạn thử nghiệm phải được ổn định ở (23 ± 5) oC trong thời gian không ít hơn 16 h ở độ ẩm tương đối bằng (50 ± 20) %.

Trong trường hợp một dây có cách điện hoặc một cáp có lớp phủ ngoài là sơn hoặc vecni, việc ổn định này phải diễn ra sau giai đoạn ban đầu mà ở đó đoạn thử nghiệm được giữ ở nhiệt độ (60 ± 2) oC trong 4 h.

5.3. Định vị đoạn thử nghiệm và giấy lọc

Đoạn thử nghiệm phải được nắn thẳng và buộc chắc chắn bằng dây đồng có kích thước thích hợp vào hai thanh đỡ ngang, ở tư thế thẳng đứng chính giữa tủ thử bằng kim loại, như mô tả ở 4.2 của TCVN 6613-1-1 (IEC 60332-1-1) sao cho khoảng cách giữa mép dưới của thanh đỡ trên và mép trên của thanh đỡ dưới là (550 ± 5) mm. Ngoài ra, đoạn thử nghiệm phải được định vị sao cho chỗ thấp nhất của mẫu cách đáy tủ thử xấp xỉ 50 mm (xem Hình 1).

Trục thẳng đứng của đoạn thử nghiệm phải được bố trí chính giữa bên trong tủ thử (tức là cách mỗi cạnh 150 mm và cách phía sau 225 mm).

Hai miếng giấy lọc (300 ± 10 x 300 ± 10) mm phải được đặt phẳng, chồng lên nhau trên tấm đáy của tủ thử bằng kim loại, không quá 3 min trước khi bắt đầu thử nghiệm. Giấy lọc phải được đặt bên dưới chính giữa đoạn thử nghiệm.

5.4. Đặt ngọn lửa

Cảnh báo về an toàn

Phải thực hiện các phòng ngừa để bảo vệ con người khi thực hiện thử nghiệm để tránh:

a) nguy cơ cháy hoặc nổ;

b) hít phải khói và/hoặc các sản phẩm độc hại, đặc biệt là khi đốt cháy các vật liệu chứa halogen;

c) tàn dư có hại.

5.4.1. Định vị ngọn lửa

Một mỏ đốt đã được hiệu chuẩn, như mô tả ở 4.3 của TCVN 6613-1-1 (IEC 60332-1-1) được mồi cháy rồi điều chỉnh lưu lượng khí đốt và không khí như khuyến cáo. Mỏ đốt phải được định vị sao cho đỉnh của ngọn lửa hình nón màu xanh lơ phía trong chạm vào bề mặt của đoạn thử nghiệm ở khoảng cách (475 ± 5) mm so với mép dưới của thanh đỡ trên, trong khi mỏ đốt tạo thành góc (45 ± 2)o so với trục thẳng đứng của đoạn thử nghiệm (xem Hình 2).

Đối với cáp dẹt, chỗ ngọn lửa chạm vào phải ở giữa cạnh dẹt của cáp.

5.4.2. Thời gian thử nghiệm

Ngọn lửa phải được đặt liên tục trong thời gian tương ứng với đường kính như chỉ ra trong Bảng 1.

Bảng 1 - Thời gian đặt ngọn lửa

Đường kính bao của đoạn thử nghiệm a

mm

Thời gian đặt ngọn lửa b

s

D ≤ 25

25 < D ≤ 50

50 < D ≤ 75

D > 75

60 ± 2

120 ± 2

240 ± 2

480 ± 2

a Trong trường hợp thử nghiệm cáp không tròn (ví dụ, kết cấu dạng dẹt) thì đo chu vi và từ đó tính đường kính tương đương như với cáp tròn.

b Đối với cáp dẹt có tỷ số trục dài trên trục ngắn lớn hơn 17:1 thì thời gian đặt ngọn lửa đang được xem xét.

Kết thúc thời gian thử nghiệm qui định, phải rút mỏ đốt ra rồi tắt ngọn lửa của mỏ đốt.

6. Đánh giá kết quả thử nghiệm

Trong quá trình thử nghiệm, phải ghi lại:

a) giấy lọc đã bắt lửa hoặc không bắt lửa;

b) nếu giấy lọc đã bắt lửa, thì ghi lại thời gian từ lúc giấy lọc bắt lửa đến khi ngừng cháy.

Kích thước tính bằng milimét

Chú dẫn

1 - tủ thử bằng kim loại

2 - thanh đỡ và dây đồng dùng để cố định

3 - đoạn thử nghiệm

Khoảng cách A: Chiều dài tính từ đáy tủ thử đến chỗ thấp nhất của đoạn thử nghiệm = 50 mm (xấp xỉ)

Hình 1 - Bố trí đoạn thử nghiệm trong trang thiết bị thử nghiệm

Kích thước tính bằng milimét

Chú dẫn

1 - mép dưới của thanh đỡ trên

2 - đoạn thử nghiệm

Hình 2 - Đặt ngọn lửa vào đoạn thử nghiệm

 

PHỤ LỤC A

(tham khảo)

Yêu cầu về tính năng khuyến cáo

Yêu cầu về tính năng đối với loại hoặc cấp cụ thể của dây có cách điện hoặc cáp cần được nêu trong tiêu chuẩn riêng của cáp là tốt nhất. Trong trường hợp không có bất kỳ yêu cầu đã cho nào thì khuyến cáo rằng các yêu cầu dưới đây cần được lấy làm mức chấp nhận tối thiểu.

Một dây có cách điện hoặc một cáp được xem là đạt thử nghiệm nếu giấy lọc không bắt lửa trong suốt quá trình thử nghiệm.

Nếu ghi nhận là không đạt được thì phải thực hiện thêm hai thử nghiệm nữa. Nếu cả hai thử nghiệm đều đạt thì một dây có cách điện hoặc một cáp được xem là đạt thử nghiệm.

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TCVN 6613-1-2 (IEC 60332-1-2), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 1-2: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp - Quy trình ứng với nguồn cháy bằng khí trộn trước có công suất 1 kW

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Trang thiết bị thử nghiệm

5. Quy trình thử nghiệm

6. Đánh giá kết quả thử nghiệm

Yêu cầu về tính năng khuyến cáo

Thư mục tài liệu tham khảo

Click Tải về để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên.
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Ghi chú
Tải bản tham khảo
File văn bản tham khảo đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Trang /

Để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên, Quý khách hãy chọn Đặt mua để nhận văn bản chuẩn xác do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cung cấp.

Đặt mua toàn văn TCVN

Thông tin liên hệ về Tiêu chuẩn Quốc Gia - TCVN

Trung tâm Thông tin – Truyền thông (ISMQ), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | ĐT: (024) 37562608 – Email: thuvientdc@tcvn.gov.vn

Hotline (hỗ trợ) của LuatVietnam: 0938361919

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
Vui lòng đợi