Tiêu chuẩn TCVN 12005-2:2017 Đánh giá độ phồng rộp của sơn vecni

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục Đặt mua toàn văn TCVN
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12005-2:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12005-2:2017 ISO 4628-2:2016 Sơn và vecni-Đánh giá sự suy biến của lớp phủ-Ký hiệu số lượng, kích cỡ của khuyết tật và mức biến đổi đồng nhất về ngoại quan-Phần 2: Đánh giá độ phồng rộp
Số hiệu:TCVN 12005-2:2017Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng
Năm ban hành:2017Hiệu lực:
Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 12005-2:2017

ISO 4628-2:2016

SƠN VÀ VECNI - ĐÁNH GIÁ SỰ SUY BIẾN CỦA LỚP PHỦ - KÝ HIỆU SỐ LƯỢNG, KÍCH CỠ CỦA KHUYẾT TẬT VÀ MỨC BIẾN ĐỔI ĐỒNG NHẤT VỀ NGOẠI QUAN - PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHỒNG RỘP

Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 2: Assessment of degree of blistering

 

Lời nói đầu

TCVN 12005-2:2017 hoàn toàn tương đương ISO 4628-2:2016.

TCVN 12005-2:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC35 Sơn và vecni biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 12005 (ISO 4628), Sơn và vecni - Đánh giá sự suy biến của lớp phủ - Ký hiệu số lượng, kích cỡ của khuyết tật và mức biến đổi đồng nhất về ngoại quan, bao gồm các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 12005-1:2017 (ISO 4628-1:2016), Phần 1: Giới thiệu chung và hệ thống ký hiệu

- TCVN 12005-2:2017 (ISO 4628-2:2016), Phần 2: Đánh giá độ phồng rộp

- TCVN 12005-3:2017 (ISO 4628-3:2016), Phần 3: Đánh giá độ gỉ

- TCVN 12005-4:2017 (ISO 4628-4:2016), Phần 4: Đánh giá độ rạn nứt

- TCVN 12005-5:2017 (ISO 4628-5:2016), Phần 5: Đánh giá độ bong tróc

- TCVN 12005-6:2017 (ISO 4628-6:2011), Phần 6: Đánh giá độ phấn hóa bằng phương pháp băng dính

- TCVN 12005-7:2017 (ISO 4628-7:2016), Phần 7: Đánh giá độ phấn hóa bằng phương pháp vải nhung

- TCVN 12005-8:2017 (ISO 4628-8:2012), Phần 8: Đánh giá độ tách lớp và độ ăn mòn xung quanh vết khía hoặc khuyết tật nhân tạo khác

- TCVN 12005-10:2017 (ISO 4628-10:2016), Phần 10: Đánh giá độ ăn mòn dạng sợi

 

SƠN VÀ VECNI - ĐÁNH GIÁ SỰ SUY BIẾN CA LỚP PHỦ - KÝ HIỆU SỐ LƯỢNG, KÍCH CỠ CỦA KHUYẾT TẬT VÀ MỨC BIN ĐI ĐNG NHẤT V NGOẠI QUAN - PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHỒNG RỘP

Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 2: Assessment of degree of blistering

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đánh giá độ phồng rộp của lớp ph bằng cách so sánh với các chuẩn hình ảnh.

Các chuẩn hình ảnh được nêu trong tiêu chuẩn này minh họa sự phồng rộp ở các kích cỡ 2, 3, 4, 5 và mỗi kích cỡ theo các số lượng (mật độ) 2, 3, 4 và 5.

TCVN 12005-1 (ISO 4628-1) xác định hệ thống được sử dụng đ ký hiệu số lượng và kích cỡ của các khuyết tật, mức độ biến đổi về ngoại quan của lớp phủ và trình bày những nguyên tắc chung của hệ thống. Hệ thống này đặc biệt được sử dụng đối với các khuyết tật do già hóa, phong hóa và đối với những biến đi đồng nhất như biến đi về màu sắc, ví dụ ngả vàng.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

ISO 13076, Paints and varnishes - Lighting and procedure for visual assessments of coatings (Sơn và vecni - Chiếu sáng và quy trình đánh giá các lớp phủ bằng mắt)

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau đây.

3.1

Độ phồng rộp (Degree of blishtering)

Xếp hạng các vết phồng rộp đặc trưng trong lớp phủ theo số lượng (mật độ) và kích cỡ.

4  Đánh giá

Đánh giá số lượng và kích cỡ sự phồng rộp trong lớp phủ bằng cách sử dụng các hình ảnh được nêu trong Hình 1 đến Hình 4.

CHÚ THÍCH: Không thể nhìn thấy các vết phồng rộp có kích cỡ S1 bằng mắt thường mà chỉ nhìn thấy với độ phóng đại 10 lần.

Khi vùng được kiểm tra xuất hiện các vết phồng rộp có các kích cỡ khác nhau, xếp hạng kích cỡ theo các phồng rộp lớn nhất, đ nhiều được xem là điển hình cho vùng thử nghiệm.

Thực hiện việc đánh giá dưới điều kiện chiếu sáng tốt theo quy định trong ISO 13076.

Nếu việc đánh giá được thực hiện bằng cách sử dụng hệ thống hình ảnh quang học, hiệu chuẩn hệ thống bằng cách sử dụng các hình ảnh nêu trong Phụ lục A.

5  Biểu thị kết quả

Biểu thị các xếp hạng về số lượng (mật độ) và kích cỡ của các phồng rộp như nêu trong Hình 1 đến Hình 4, cùng với kích thước gần đúng của các vùng liên quan hoặc tỷ lệ của vùng liên quan so với tng diện tích, biểu thị bằng phần trăm.

Ví dụ, nếu lớp ph được đánh giá là có các phồng rộp số lượng 2, kích cỡ 2, nghĩa là phù hợp với Hình 1 a), phải được báo cáo là:

- phồng rộp; độ phồng rộp 2 (S2).

6  Báo cáo th nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các thông tin sau:

a) tất cả các chi tiết cần thiết để nhận biết các lớp phủ được kiểm tra;

b) viện dẫn tiêu chuẩn này, nghĩa là TCVN 12005-2 (ISO 4628-2);

c) loại bề mặt được kiểm tra, kích cỡ của bề mặt và, nếu thích hợp, vị trí của bề mặt;

d) kết quả đánh giá như được nêu tại Điều 5:

e) nêu rõ điều kiện chiếu sáng được sử dụng để tiến hành đánh giá;

f) bất kỳ đặc điểm không bình thường quan sát được trong quá trình đánh giá;

g) ngày kiểm tra.

a) Số lượng (mật độ) 2 - 2 (S2)

b) Số lượng (mật độ) 3 - 3 (S2)

c) Số lượng (mật độ) 4 - 4 (S2)

d) Số lượng (mật độ) 5 - 5 (S2)

Hình 1 - Vết phồng rộp kích cỡ 2

a) Số lượng (mật độ) 2 - 2 (S3)

b) Số lượng (mật độ) 3 - 3 (S3)

c) Số lượng (mật độ) 4 - 4 (S3)

d) Số lượng (mật độ) 5 - 5 (S3)

Hình 2 - Vết phồng rộp kích cỡ 3

a) Số lượng (mật độ) 2 - 2 (S4)

b) Số lượng (mật độ) 3 - 3 (S4)

c) Số lượng (mật độ) 4 - 4 (S4)

d) Số lượng (mật độ) (S4)

Hình 3 - Vết phồng rộp kích cỡ 4

a) Số lượng (mật độ) 2 - 2 (S5)

b) Số lượng (mật độ) 3 - 3 (S5)

c) Số lượng (mật độ) 4 - 4 (S5)

d) Số lượng (mật độ) 5 - 5 (S5)

Hình 4 - Vết phồng rộp kích cỡ 5

 

Phụ lục A

(quy định)

Các hình ảnh hiệu chuẩn

Nếu đánh giá được thực hiện bằng một hệ thống hình ảnh quang học, sử dụng các hình ảnh được nêu trong Hình A.1 đến Hình A.4 để hiệu chuẩn hệ thống hình ảnh.

a) Số lượng (mật độ) 2 - 2 (S2)

b) Số lượng (mật độ) 3 - 3 (S2)

c) Số lượng (mật độ) 4 - 4 (S2)

d) Số lượng (mật độ) 5 - 5 (S2)

Hình A.1 - Vết phồng rộp kích cỡ 2

a) Số lượng (mật độ) 2 - 2 (S3)

b) Số lượng (mật độ) 3 - 3 (S3)

c) Số lượng (mật độ) 4 - 4 (S3)

d) Số lượng (mật độ) 5 - 5 (S3)

Hình A.2 - Vết phồng rộp kích cỡ 3

a) Số lượng (mật độ) 2 - 2 (S4)

b) Số lượng (mật độ) 3 - 3 (S4)

c) Số lượng (mật độ) 4 - 4 (S4)

d) Số lượng (mật độ) 5 - 5 (S4)

Hình A.3 - Vết phồng rộp kích cỡ 4

a) Số lượng (mt độ) 2 - 2 (S5)

b) Số lượng (mật độ) 3 - 3 (S5)

c) Số lượng (mật độ) 4 - 4 (S5)

d) Số lượng (mật độ) 5 - 5 (S5)

Hình A.4 - Vết phồng rộp kích cỡ 5

 

Phụ lục B

(Tham khảo)

Sự tương quan giữa các hệ thống xếp hạng theo TCVN 12005-2 (ISO 4628-2) và ASTM D 714

Số lượng (mật độ)

Kích cỡ

ASTM D 714

TCVN 12005-2

(ISO 4628-2)

ASTM D 714

TCVN 12005-2

(ISO 4628-2)

Không

0

 

 

-

1

-

1

Ít

2

8

2

Trung bình

3

6

3

Trung bình - dày đặc

4

4

4

Dày đặc

5

2

5

 

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] TCVN 12005-1 (ISO 4628-1), Sơn và vecni - Đánh giá sự suy biến của lớp phủ - Ký hiệu số lượng, kích cỡ của khuyết tật và mức biến đi đồng nhất về ngoại quan - Phần 1: Giới thiệu chung và hệ thống ký hiệu

[2] ASTM D714, Standard Test Method for Evaluating Degree of Blistering of Paints (Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn để đánh giá độ phồng rộp của sơn)

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ và định nghĩa

4  Đánh giá

5  Biu thị kết quả

6  Báo cáo thử nghiệm

Phụ lục A (quy định) Các hình ảnh hiệu chuẩn

Phụ lục B (tham khảo) Sự tương quan giữa các hệ thống xếp hạng theo TCVN 12005-2 (ISO 4628-2) và ASTM D 714

Thư mục tài liệu tham khảo

Click Tải về để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản mới nhất

×
Vui lòng đợi