Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12590:2018 Nước lau kính - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUN QUỐC GIA

TCVN 12590:2018

NƯỚC LAU KÍNH - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Glass cleaner liquid - Specifications and test methods

Lời nói đầu

TCVN 12590:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC91 Chất hoạt động bề mặt biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

NƯỚC LAU KÍNH - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Glass cleaner liquid - Specifications and test methods

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với nước lau kính.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thi áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 5454 (ISO 607) Chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa - Phương pháp phân chia mẫu

TCVN 5491 (ISO 8212) Chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa - Lấy mẫu trong sản xuất

TCVN 6971 Nước rửa tổng hợp dùng cho nhà bếp

TCVN 7485 (ASTM D 56) Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm chớp cháy bằng thiết bị thử cốc kín Tag

TCVN 10813 (ISO 304) Chất hoạt động bề mặt - Xác đnh sức căng b mặt bằng phương pháp kéo màng lỏng

TCVN 10819 (ISO 4317) Chất hoạt động bề mặt và chất ty rửa - Xác định hàm lượng nước - Phương pháp Karl Fischer

ISO 4316 Surface active agent - Determination of pH of aqueous solutions - Potentionmetric method (Chất hoạt động bề mặt - Xác định pH của dung dịch dạng nước - Phương pháp điện thế)

3  Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử tương ứng của các chỉ tiêu ca nước lau kính được quy định

Bảng 1 - Các chỉ tiêu ngoại quan và phương pháp xác định

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu

Phương pháp xác định

1. Trạng thái

Dung dịch đồng nhất, trong suốt, không chứa các tạp chất rắn lơ lửng

Quan sát bằng mắt thường

2. Mùi

Không mùi hoặc có mùi dễ chịu

Cảm quan

3. Màu

Nước lau kính được tạo màu phù hợp và không được làm biến màu bề mặt kính

-

Bảng 2 - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử của nước lau kính

Tên chỉ tiêu

Mức giới hạn

Phương pháp xác định

1. Hàm lượng nước, % khối lượng, max.

90,0

TCVN 10819 (ISO 4317)

2. pH tại 25 °C

Từ 4,0 đến 10,5

ISO 4316

3. Điểm chớp cháy, °C, min.

27

TCVN 7485 (ASTM D 56)

4. Sức căng bề mặt, Mn/m, max.

32

TCVN 10813 (ISO 304)

5. Hàm lượng các chất không bay hơi, % khối lượng, max.

1,0

Phụ lục A

6. Độ ổn định khi gia nhiệt tại 50 °C ± 2 °C trong 8 h

- Giá trị pH

- Ngoại quan của dung dịch sau khi thử

Từ 4,0 đến 10,5

Không có kết tủa

Phụ lục B

7. Hàm lượng asen, mg/kg, max

1

TCVN 6971

8. Hàm lượng kim loại nặng (tính theo chì Pb), mg/kg, max

2

TCVN 6971

4  Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 5454 (ISO 607) và TCVN 5491 (ISO 8212) với số lượng mẫu không ít hơn 1000 g.

5  Bao gói và ghi nhãn

5.1  Bao gói

- Nước lau kính phải bao gói trong vật chứa thích hợp, không gây ảnh hưng đến chất lượng sản phẩm.

- Bình chứa phải kín, không bị rò r. Dụng cụ phun, nếu có, phải được bảo vệ để tránh hư hại trong quá trình vận chuyn.

5.2  Ghi nhãn

Mỗi bình chứa phải được ghi nhãn theo quy định, với ít nhất các thông tin sau:

- Tên và địa chỉ của nhà sản xuất, phân phối;

- Tên ca sản phẩm;

- Thành phần hoạt chất;

- Khối lượng/Thể tích tịnh;

- Hướng dẫn sử dụng và bảo quản;

- Ngày sản xuất và hạn sử dụng.

 

Phụ lục A

(Quy định)

Xác định hàm lượng chất không bay hơi

A.1  Thiết bị, dụng cụ

A.1.1  Cân phân tích, chính xác đến 0,001 g.

A.1.2  Tủ sấy, có khả năng được kiểm soát tại nhiệt độ 105 °C ± 2 °C.

A.1.3  Nồi cách thủy.

A.1.4  Cốc thủy tinh, dung tích 250 mL.

A.2  Cách tiến hành

Cân khoảng 50 g mẫu th, chính xác đến 0,001 g, cho vào cốc thủy tinh đã được sấy ở nhiệt độ 105 °C ± 2 °C đến khối lượng không đổi.. Đặt cốc vào tủ sấy, sấy nhiệt độ từ 105 °C ± 2 °C cho đến khi khối lượng không đổi. (Nếu xảy ra sự phân hủy hoặc mất màu chất rắn thì tiến hành làm khô trong tủ sấy chân không tại 45 °C đến 50 °C). Hàm lượng chất không bay hơi được báo cáo theo phần trăm khối lượng của mẫu ban đầu.

A.3  Tính kết quả

Hàm lượng chất không bay hơi (m), tính bằng phần trăm khối lượng, theo công thức sau:

trong đó

A là khối lượng ca mẫu thử và cốc, tính bằng g;

B là khối lượng ca cốc và chất rắn sau khi sấy, tính bằng g;

C là khối lượng của cốc, tính bằng g.

 

Phụ lục B

(Quy định)

Xác định độ ổn định tại nhiệt độ cao

B.1  Thiết bị, dụng cụ

B.1.1  B ổn nhiệt, có khả năng duy trì nhiệt độ tại 50 °C ± 2 °C.

B.1.2  Bình tam giác, dung tích 120 mL, có nút nhám

B.2  Cách tiến hành

Lấy 50 mL mẫu thử cho vào bình tam giác dung tích 120 mL, đậy nút bình. Đặt bình vào bể n nhiệt, trước đó đã được điều chnh nhiệt độ tại 50 °C ± 2 °C, duy trì trong 8 h. Sau đó tiếp tục để yên tại nhiệt độ phòng trong 16 h.

Đánh giá sản phẩm:

- Quan sát mức độ tạo thành kết tủa sau khi thử nghiệm;

- Xác định pH ca dung dịch theo ISO 4316.

B.3  Đánh giá ngoại quan

Khi kiểm tra chất lỏng sau khi thử nghiệm bằng mắt thường, mẫu thử phải

 

Thư mục tài liệu tham khảo

[1]  JIS K 2398:2001 Windshield washer fluids for automobiles (Nước lau kính chắn gió dùng cho ô tô)

[2]  IS 8540:1986 Specification for glass cleaner, liquid (Quy định kỹ thuật đối với nước lau kính)

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12590:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12590:2018 Nước lau kính - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Số hiệu:TCVN 12590:2018Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực:Công nghiệp
Năm ban hành:Hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

tải Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12590:2018

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi