Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11357-7:2018 Máy đào và chuyển đất - Yêu cầu cho máy cạp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục Đặt mua toàn văn TCVN
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11357-7:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11357-7:2018 EN 474-7:2010 Máy đào và chuyển đất - An toàn - Phần 7: Yêu cầu cho máy cạp
Số hiệu:TCVN 11357-7:2018Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực: Công nghiệp
Năm ban hành:2018Hiệu lực:
Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11357-7:2018

EN 474-7:2010

MÁY ĐÀO VÀ CHUYỂN ĐẤT - AN TOÀN - PHẦN 7: YÊU CẦU CHO MÁY CẠP

Earth-moving machinery - Safety - Part 7: Requirements for scrapers

 

Lời nói đầu

TCVN 11357-7:2018 hoàn toàn tương đương EN 474-7:2006 và sửa đổi 1:2009.

TCVN 11357-7:2018 do Trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 11357 Máy đào và chuyển đất - An toàn gồm có các phần sau:

TCVN 11357-6:2016 (EN 474-6:2006), Phần 6: Yêu cầu cho xe tự đổ

TCVN 11357-7:2018 (EN 474-7:2006), Phần 7: Yêu cầu cho máy cạp

TCVN 11357-9:2018 (EN 474-9:2006), Phần 9: Yêu cầu cho máy lắp đặt đường ống

TCVN 11357-10:2018 (EN 474-10:2006), Phần 10: Yêu cầu cho máy đào hào

TCVN 11357-13:2018 (ISO 20474-13:2008), Phần 13: Yêu cầu cho máy đầm lăn

Bộ EN 474 Earth-moving machinery - Safety còn các phần sau:

EN 474-1:2006/A1:2009, Part 1: General requirements

EN 474-2:2006/A1:2008, Part 2: Requirements for tractor-dozers

EN 474-3:2006/A1:2009, Part 3: Requirements for loaders

EN 474-4:2006/A2:2012, Part 4: Requirements for backhoe-loaders

EN 474-5:2006/A3:2013, Part 5: Requirements for hydraulic excavators

EN 474-8:2006/A1:2009, Part 8: Requirements for graders

EN 474-11:2006/A1:2008, Part 11: Requirements for earth and landfill compactors

EN 474-12:2006/A1:2008, Part 12: Requirements for cable excavators

Tiêu chuẩn này được sử dụng kết hợp với Phần 1 của Bộ tiêu chuẩn nói trên.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn nhóm/loại C như quy định trong TCVN 7383-1:2004 (ISO 12100-1:2003).

Các máy có liên quan và các mối nguy hiểm, các tình huống nguy hiểm, các trường hợp nguy hiểm được quy định trong phạm vi áp dụng ca tiêu chuẩn này.

Khi các điều khoản của tiêu chuẩn nhóm/loại C này khác với các điều khoản trong các tiêu chuẩn nhóm/loại A hoặc B thì các điều khoản của tiêu chuẩn nhóm/loại C phải được ưu tiên hơn các điều khoản của các tiêu chuẩn khác. Máy phải được thiết kế và chế tạo theo các điều khoản ca tiêu chun nhóm/loại C này.

 

MÁY ĐÀO VÀ CHUYỂN ĐẤT - AN TOÀN - PHẦN 7: YÊU CẦU CHO MÁY CẠP

Earth-moving machinery - Safety - Part 7: Requirements for scrapers

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đề cập đến các mối nguy hiểm, các tình huống và các trường hợp nguy hiểm đáng kể liên quan đến máy cạp bánh lốp và bánh xích, không xét đến máy cạp kéo theo được định nghĩa trong ISO 6165:2006, khi chúng được sử dụng đúng mục đích thiết kế và cả khi sử dụng sai mục đích thiết kế nhưng vẫn nằm trong dự tính ca nhà sản xuất (xem Điều 4).

Các yêu cầu của tiêu chuẩn này b sung cho các yêu cầu chung ca EN 474-1:2006/A1:2009.

Ngoài các yêu cầu được quy định trong EN 474-1:2006/A1:2009, tiêu chuẩn này bổ sung hoặc thay thế các yêu cầu có liên quan đến máy cạp.

Tiêu chuẩn này quy định cụ thể các biện pháp kỹ thuật thích hợp để loại b hoặc giảm các ri ro xuất hiện từ các mối nguy hiểm, các tình huống và trường hợp nguy hiểm đáng kể xảy ra trong quá trình hiệu chỉnh, vận hành và bảo dưỡng máy cạp.

CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các máy cạp được sản xuất trước ngày công bố tiêu chun này.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rt cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố, chỉ áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố, áp dụng phiên bản công bố mới nhất, bao gồm cả các bổ sung và sửa đổi (nếu có).

TCVN 7383-1:2004 (ISO 12100-1:2003), An toàn máy - Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế - Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận.

ISO 7096:2000, Earth-moving machinery - Laboratory evaluation of operator seat vibration (Máy đào và chuyển đt - Phương pháp phòng thí nghiệm để xác định rung chỗ ngồi người điều khiển)

 

Phụ lục A

(Tham khảo)

Danh mục các mối nguy hiểm đáng kể bổ sung - Máy cạp

Danh mục các mi nguy hiểm đáng kể trong Phụ lục A của EN 474-1:2006/A1:2009 áp dụng cùng với các bổ sung dưới đây:

Bảng A.1 - Danh mục các mối nguy hiểm đáng kể bổ sung

Số TT1)

Mối nguy hiểm

Điều liên quan của tiêu chun này

Các mối nguy hiểm, các tình hung nguy hiểm và các trường hợp nguy hiểm

1

Các mối nguy hiểm cơ học do:

- Các bộ phận ca máy hoặc bộ phận công tác, ví dụ:

Do trọng lượng và ổn định, độ bền cơ học

5.5

4

Mối nguy hiểm do tiếng ồn

5.6

Các mối nguy hiểm, tình huống nguy hiểm và trường hợp nguy hiểm bổ sung do chuyển động

18

Mi nguy hiểm do chuyển động

 

18.4

Di chuyển máy

5.5

18.6

Không đủ điều kiện để máy giảm tốc độ, dừng và đứng tại chỗ

5.3

19

Mối liên quan đến chỗ ngồi của người vận hành trên máy

 

19.7

Chỗ ngồi không phù hợp

5.2

24

Chỉ dn không đầy đủ cho người vận hành

(Hướng dẫn vận hành, du hiệu, cảnh báo và ký hiệu)

6

 

Hình B.4 - Máy cạp bánh xích

 

Phụ lục B

(Tham khảo)

Hình vẽ minh họa

Hình B.1 - Máy cạp bánh lốp không có thiết bị hỗ trợ tích đất

Hình B.2 - Máy cạp bánh lốp có thiết bị hỗ trợ tích đất

Hình B.3 - Máy cạp bánh lốp có hai động cơ

 

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] ISO 6165:2006, Earth-moving machinery - Basic types - Identification and terms and definitions (Máy đào và chuyển đất - Các loại cơ bản - Ký hiệu, thuật ngữ và định nghĩa).

[2) ISO 7133:1994, Earth-moving machinery - Tractor-scrapers - Terminology and commercial specifications (Máy đào và chuyển đất - Máy cạp bán tự hành - Thuật ngữ và tài liệu kỹ thuật).

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ và định nghĩa

4  Danh mục các mối nguy hiểm đáng kể

5  Yêu cầu an toàn và/hoặc các biện pháp bảo vệ

6  Thông tin cho sử dụng

Phụ lục A (Tham khảo) Danh mục các mối nguy hiểm đáng kể bổ sung - Máy cạp

Phụ lục B (Tham khảo) Hình vẽ minh họa

Thư mục tài liệu tham khảo

 

 

1) Số viện dẫn được lấy theo Phụ lục A của EN 474-1:2006/A1:2009

Click Tải về để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản mới nhất

×
Vui lòng đợi