Tiêu chuẩn TCVN 8088-1:2009 Đo và xác định tính năng của thiết bị, hệ thống âm thanh gia dụng

Thuộc tính Nội dung Tiêu chuẩn liên quan Lược đồ Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8088-1:2009

IEC 61305-1:1995

THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG ÂM THANH GIA DỤNG CÓ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO - PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ XÁC ĐỊNH TÍNH NĂNG - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG

Household high-fidelity audio equipment and systems - Methods of measuring and specifying the performance - Part 1: General

Lời nói đầu

TCVN 8088-1 : 2009 hoàn toàn tương đương với IEC 61305-1: 1995;

TCVN 8088-1: 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E3 Thiết bị điện tử dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG ÂM THANH GIA DỤNG CÓ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO - PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ XÁC ĐỊNH TÍNH NĂNG - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG

Household high-fidelity audio equipment and systems - Methods of measuring and specifying the performance - Part 1: General

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng riêng cho thiết bị và hệ thống âm thanh có độ chính xác cao dùng trong gia đình và quy định các giả thiết chung cần sử dụng để xác định các đặc tính của thiết bị hoặc hệ thống đối với mục đích quy định kỹ thuật. Trong trường hợp có thể, phương pháp được quy định bằng cách viện dẫn các tiêu chuẩn IEC khác.

2. Điu kiện đo

2.1. Điều kiện về điện đối với phép đo phải là các điều kiện được quy định trong tiêu chuẩn trong đó mô tả phương pháp đo.

2.2. Điều kiện khí hậu đối với phép đo phải nằm trong các dải dưới đây.

Nhiệt độ môi trường:       từ 15 °C đến 35 °C

Độ ẩm tương đối:           từ 45 % đến 75 %

Áp suất không khí:          từ 86 kPa đến 106 kPa.

CHÚ THÍCH: Để có các thông tin khác về điều kiện khí hậu nói chung, xem TCVN 7699-1 (60068-1), TCVN 7921 (IEC 60721) và IEC Guide 106 (Phụ lục A).

3. Các yêu cầu kỹ thuật được công bố

Yêu cầu kỹ thuật bao trùm phải sẵn có để cung cấp cho người sử dụng trước khi mua thiết bị. Yêu cầu kỹ thuật phải có tất cả các thông tin được quy định ở Điều 4 của từng phần liên quan của bộ tiêu chuẩn này. Các yêu cầu kỹ thuật rút gọn có thể được công bố bổ sung cho yêu cầu kỹ thuật chung.

Các giá trị được công bố của tất cả các đặc tính được đề cập trong các phần của IEC 61305 phải được đo bằng phương pháp quy định trong các phần đó.

4. Chế độ làm việc

Nếu một cụm thiết bị hoặc hệ thống có nhiều hơn một chế độ làm việc thì yêu cầu kỹ thuật chung phải bao gồm cả các thông tin liên quan về các đặc tính của thiết b trong tất cả các chế độ.

 

PHỤ LỤC A

(tham khảo)

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TCVN 7699-1: 2007 (IEC 60068-1: 1988), Thử nghiệm môi trường - Phần 1: Yêu cầu chung và hướng dẫn

TCVN 7921 (IEC 60721), Phân loại điều kiện môi trường

IEC Guide 106: 1989, Guide for specifying environmental conditions for equipment performace rating (Hướng dẫn đối vi các điều kiện môi trường cụ thể đối với thông số tính năng của thiết bị)

Tiêu chuẩn Việt Nam
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8088-1:2009 IEC 61305-1:1995 Thiết bị và hệ thống âm thanh gia dụng có độ chính xác cao-Phương pháp đo và xác định tính năng-Phần 1: Yêu cầu chung
Số hiệu: TCVN 8088-1:2009 Loại Văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực: Công nghiệp , Khoa học-Công nghệ
Năm ban hành 2009 Hiệu lực:
Người ký: Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực