Quyết định 7081/QĐ-UBND Hà Nội 2019 công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Nội năm 2019

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 7081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2019 và Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 7081/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 13/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------------

Số: 7081/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2019 và Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2019

-----------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5973/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thay đổi thành viên Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội.

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 08/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về Kế hoạch phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp ngày 14/11/2019 của Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố về kết quả đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2019;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng đánh giá xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội (Giám đốc Sở Công Thương) tại Tờ trình số 52/TTr-HĐSPCNCL ngày 29/11/2019 về việc công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2019 và Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

1. Công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2019 đối với 30 sản phẩm của 22 doanh nghiệp (có danh sách kèm theo). Thời gian công nhận là 36 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

2. Công nhận 10 sản phẩm của 9 doanh nghiệp là Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2019 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyền lợi, trách nhiệm của doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội:

1. Quyền lợi:

Được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2019; Được quảng bá, tôn vinh sản phẩm rộng rãi trên các phương tiện thông tin của Thành phố; Ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến, khuyến công, khuyến nông của Thành phố theo quy định.

2. Trách nhiệm:

Các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận tại Điều 1 phát triển chiến lược sản xuất kinh doanh, cải tiến mô hình tổ chức sản xuất công nghiệp để tối ưu hoá các nguồn lực đầu vào và nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nhằm mở rộng thị trường trong nước, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và hội nhập kinh tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiep có sản phẩm được công nhận tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                          

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Công Thương;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- VPUB: CVP, các PCVP, KT, TKBT;

- Lưu: VT, KT Vân, Hương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Doãn Toản

 
 

DANH SÁCH

Top 10 Sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2019
(Kèm theo Quyết định số 7081/QĐ-UBND ngày 13/12/2019
của UBND thành phố Hà Nội)

------------

 

TT

Tên sản phẩm đăng ký xét chọn

Thuộc Doanh nghiệp

1

Hàng gia dụng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu làm từ cói

Công ty TNHH mây tre Hà Linh

2

Hạt nhựa PVC

Công ty cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình

3

Thẻ từ xuất Nhật

Công ty cổ phần Thông Minh MK

4

Quạt và hệ thống thông gió công nghiệp

Công ty cổ phẩn TOMECO An Khang

5

Thiết bị chiếu sáng bên ngoài (Hệ thống đèn Led)

Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị

6

Veston (Expert Suit)

Công ty cổ phần May 10

7

Linh kiện cơ khí chính xác (linh kiện ô tô, xe máy)

Công ty cổ phần công nghiệp JK Việt Nam

8

Sản phẩm Nhựa kỹ thuật và phụ kiện công nghiệp

Công ty cổ phần nhựa Hà Nội

9

Linh kiện ô tô, xe máy

Công ty TNHH Vina Taiyo Spring

10

Áo sơ mi (M Series)

Công ty cổ phần May 10

 

 

 

DANH SÁCH

Sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2019

(Kèm theo Quyết định số: 7081/QĐ-UBND ngày 13/12/2019

của UBND thành phố Hà Nội)

-------------

 

TT

Tên sản phẩm

Thuộc doanh nghiệp

1

Hàng gia dụng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu làm từ cói

Công ty TNHH mây tre Hà Linh

2

Hạt nhựa PVC

Công ty cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình

3

Thẻ từ xuất Nhật

Công ty cổ phần Thông Minh MK

4

Quạt và hệ thống thông gió công nghiệp

Công ty cổ phẩn TOMECO An Khang

5

Thiết bị chiếu sáng bên ngoài (Hệ thống đèn Led)

Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị

6

Veston (Expert Suit)

Công ty cổ phần May 10

7

Linh kiện cơ khí chính xác (linh kiện ô tô, xe máy)

Công ty cổ phần công nghiệp JK Việt

Nam

8

Sản phẩm Nhựa kỹ thuật và phụ kiện công nghiệp

Công ty cổ phần nhựa Hà Nội

9

Linh kiện ô tô, xe máy

Công ty TNHH Vina Taiyo Spring

10

Áo sơ mi (M Series)

Công ty cổ phần May 10

11

Túi thân thiện môi trường TALIBAG

Công ty cổ phần Thăng Long TALIMEX

12

Thẻ ngân hàng EMV

Công ty cổ phần Thông Minh MK

13

Sản phẩm hợp kim đúc (Bi nghiền)

Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi

14

Khóa cửa (có tay gạt)

Công ty cổ phần khóa Việt - Tiệp

15

Quần áo thời trang (Áo Jacket)

Công ty cổ phần may Sơn Hà

16

Linh kiện nhựa Ô tô, xe máy

Công ty cổ phần nhựa Hà Nội

17

Bản mạch in điện tử (dùng cho smartphone)

Công ty TNHH điện tử Meiko Thăng Long

18

Hệ thống thiết bị Ngôi nhà thông minh Lumi (phần mềm giải pháp)

Công ty cổ phần LUMI Việt Nam

19

Máy công cụ và sản phẩm đúc kết cấu gia công

Công ty TNHH một thành viên cơ khí Hà Nội

20

Phần mềm Hóa đơn điện tử meInvoice.vn

Công ty cổ phần MISA

21

Sản phẩm dệt kim cao cấp (Quần áo, bít tất BIZMEN)

Công ty cổ phần dệt may Phú Vĩnh Hưng

22

Sản phẩm Cơ kim khí, dụng cụ cấp dưỡng

Công ty cổ phần 22

23

Thực phẩm đóng hộp cao cấp (lương khô)

Công ty cổ phần 22

24

Sản phẩm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng

Công ty cổ phần dinh dưỡng Nutricare

25

Giàn không gian khớp cầu

Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi

26

Nhôm hợp kim định hình (nhôm thanh)

Công ty cổ phần cơ khí  Licogi Đông Anh

27

Máy (thiết bị) bán hàng tự động

Công ty cổ phần tự động hóa Tân Phát

28

Máy và dây truyền sản xuất tự động

Công ty cổ phần tự động hóa Tân Phát

29

Giầy thể thao

Công ty cổ phần giầy Thăng Long

30

Giầy công nghệ ép phun (Giày da)

Công ty cổ phần giầy Thăng Long

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực