Quyết định 6505/QĐ-UBND HCM 2015 Dự án Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu đến 2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 6505/QĐ-UBND

Quyết định 6505/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Dự án "Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:6505/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Vĩnh Tuyến
Ngày ban hành:13/12/2016Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo

tải Quyết định 6505/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

Số: 6505/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”

-------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt bổ sung danh mục lập các Dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 14 tháng 6 năm 2016; ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng thẩm định dự án được thành lập tại Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 12733/TTr-SCT ngày 21 tháng 11 năm 2016 về việc phê duyệt Dự án “Quy hoạch phát triển hệ thống Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay phê duyệt “Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” kèm theo Quyết định này Dự án Quy hoạch phát triển hệ thống Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các phụ lục kèm theo Dự án.

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch này; các sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm cùng phối hợp triển khai thực hiện theo các nội dung như sau:

- Danh sách 325 cửa hàng xăng dầu đảm bảo các tiêu chí về an toàn phải giải tỏa, di dời khi các dự án quy hoạch của thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện (Phụ lục A).

- Danh sách 207 cửa hàng xăng dầu đảm bảo các điều kiện theo quy định được tồn tại hoạt động theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Phụ lục B).

- Danh sách 345 địa điểm phát triển cửa hàng xăng dầu trên đất liền (Phụ lục C1 và C2).

- Danh sách 62 địa điểm phát triển cửa hàng xăng dầu trên mặt nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Phụ lục D).

Trong quá trình thực hiện Quy hoạch này, giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung phù hợp với tình hình phát triển chung của quy hoạch thành phố và quận - huyện.

Điều 3. Phân công, phân cấp quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố: tham mưu, đề xuất Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác theo dõi, giám sát và đôn đốc các đơn vị thực hiện theo đúng tiến độ và chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc báo cáo trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

- Sở Công Thương: hướng dẫn quy định và quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu, chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và triển khai quy hoạch. Đồng thời, là đơn vị chủ trì tổng hợp ý kiến sở, ban ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định chủ trương về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu mới.

+ Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện phổ biến quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu và các văn bản điều chỉnh khác có liên quan làm căn cứ phát triển Cửa hàng xăng dầu từng giai đoạn phù hợp với quy hoạch; theo dõi, quản lý việc thực hiện đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu phù hợp theo quy hoạch của thành phố và quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp, tuyến giao thông, các khu đô thị...

+ Hướng dẫn, tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật công trình xây dựng cửa hàng xăng dầu theo phân cấp, kiểm tra công tác nghiệm thi công trình và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định và phù hợp quy hoạch.

+ Là đầu mối và chủ trì phối hợp sở ngành tổ chức kiểm tra, khảo sát liên ngành, chấp thuận đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, nâng cấp, cải tạo sửa chữa, mở rộng cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

+ Chủ trì, phối hợp với sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện nghiên cứu lập kế hoạch thực hiện, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, khu vực đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của xã hội, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

+ Khi chấp thuận đầu tư xây dựng, Sở Công Thương cần ghi rõ thời hạn giá trị pháp lý của văn bản chấp thuận là 01 năm. Quá thời hạn chủ đầu tư không đầu tư thì văn bản không còn giá trị và có thể dành quyền đầu tư cho doanh nghiệp khác.

+ Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả triển khai, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai quy hoạch với Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời xem xét, xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc: phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện hướng dẫn quy định, cung cấp thông tin, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và quản lý phát triển quy hoạch địa điểm kinh doanh xăng dầu đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của thành phố và quận - huyện theo tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt;

- Sở Giao thông Vận tải: hướng dẫn quy định và quản lý quy hoạch địa điểm kinh doanh xăng dầu phù hợp với quy hoạch phát triển ngành giao thông vận tải thành phố, xác định giới hạn lộ giới, hành lang an toàn giao thông đối với những tuyến giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn được phân cấp theo quy định làm cơ sở cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng dự án phù hợp; quản lý và bảo vệ hạ tầng kết cấu, an toàn giao thông, hướng dẫn thỏa thuận phương án tổ chức và cấp phép đấu nối giao thông theo phân cấp quản lý; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong việc mở đường đấu nối vào cửa hàng xăng dầu theo quy định của pháp luật.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu phù hợp với quy hoạch phát triển chung của từng giai đoạn; hướng dẫn quy định, thủ tục và thực hiện các trình tự thủ tục thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và giao đất đúng các quy định của pháp luật; hướng dẫn và quản lý về vệ sinh môi trường đối với mỗi cửa hàng xăng dầu; phối hợp với Sở Công Thương thống nhất về địa điểm quy hoạch cửa hàng bán lẻ xăng dầu trước khi làm các thủ tục về đất và giao đất để đảm bảo thực hiện theo quy hoạch.

- Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố hướng dẫn quy định và quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy; tổ chức thỏa thuận thiết kế kỹ thuật xây dựng (về PCCC), nghiệm thu an toàn hệ thống phòng cháy chữa cháy với cửa hàng kinh doanh xăng dầu; hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định các phương án đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ của từng cửa hàng xăng dầu; phối hợp với các sở ngành liên quan thường xuyên quản lý và tăng cường biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cửa hàng xăng dầu, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

- Sở Xây dựng hướng dẫn quy định và quản lý nhà nước về xây dựng cửa hàng xăng dầu; tổ chức cấp giấy phép xây dựng theo đúng thẩm quyền quy định và phù hợp quy hoạch được phê duyệt; phối hợp với Sở Công Thương trong thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật trước khi thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định; hướng dẫn cửa hàng xăng dầu cải tạo, nâng cấp và giải tỏa, di dời đúng theo quy định.

- Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quy định và quản lý nhà nước về chất lượng, đo lường trong kinh doanh xăng dầu; thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy định và quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh, hoạt động đầu tư kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố.

- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Khu Nam, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị... hướng dẫn và quản lý địa điểm kinh doanh xăng dầu phù hợp với quy hoạch, kiến trúc đô thị của Khu; quản lý xây dựng cửa hàng xăng dầu theo phân cấp quản lý.

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

+ Thực hiện quản lý quy hoạch tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn; tổ chức công bố quy hoạch trên địa bàn để các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế biết, thực hiện; xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất phù hợp để phát triển cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển chung của từng giai đoạn; hướng dẫn, quản lý nhà nước về xây dựng và môi trường đối với cửa hàng xăng dầu theo phân cấp quản lý; phối hợp Sở Công Thương thống nhất về địa điểm xây dựng Cửa hàng xăng dầu trước khi cấp phép xây dựng để phối hợp quản lý quy hoạch.

+ Là đơn vị đầu mối, phối hợp Cảnh sát PCCC thành phố và các sở, ban ngành chức năng xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn; thường xuyên quản lý, kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quận - huyện theo thẩm quyền phân cấp; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Công Thương về tình hình và kết quả thực hiện Quy hoạch trên địa bàn quản lý, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện quy hoạch.

Điều 4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương và các sở ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các cửa hàng xăng dầu ngưng kinh doanh, giải tỏa theo chủ trương như sau:

1. Được hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cửa hàng xăng dầu có giấy phép xây dựng của các cơ quan chức năng có thẩm quyền và các cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 2007 trở về trước tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

- Do thực hiện chủ trương, quy định của nhà nước, cửa hàng xăng dầu phải ngưng kinh doanh và thu hồi mặt bằng để thực hiện các dự án khác của nhà nước. Trường hợp này được hưởng chính sách bồi thường về đất, xây dựng vật kiến trúc và các khoản hỗ trợ khác theo quy định pháp luật.

- Trường hợp cửa hàng xăng dầu ngưng kinh doanh theo chủ trương quy định của nhà nước nhưng không thu hồi đất và sẽ chuyển đổi công năng khác, thì được hưởng chính sách bồi thường về xây dựng vật liệu kiến trúc và các khoản hỗ trợ khác theo quy định pháp luật.

2. Việc giải quyết chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với từng cửa hàng xăng dầu sẽ do Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố hoặc quận - huyện tùy theo tình hình đặc điểm giải quyết cụ thể từng cửa hàng xăng dầu cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3. Đối với các cửa hàng xăng dầu xây dựng không có Giấy phép xây dựng không được hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ.

4. Đối với các cửa hàng xăng dầu được điều chỉnh ngưng kinh doanh tại Điều 2 của Quyết định này, được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên xem xét giao quyền sử dụng đất, cho thuê đất đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu ở những địa điểm phù hợp quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Điều 5. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở ngành liên quan tổ chức triển khai Quy hoạch; có kế hoạch triển khai, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai, công bố thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.

Điều 6. Quyết định có hiệu lực từ ngày 31 tháng 01 năm 2017.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các sở ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các thương nhân kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                          

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi