Quyết định 4303/QĐ-UBND Hà Nội Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4303/QĐ-UBND

Quyết định 4303/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4303/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành:24/09/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_________

Số: 4303/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Ban chấp hành Trung ương về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Căn cứ Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt “Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại các Tờ trình: số 3670/TTr-SCT ngày 20/8/2020 và số 3816/TTr-SCT ngày 01/9/2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TTr: Thành ủy, HĐND TP (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- BQL các KCN&CX Hà Nội;
- UBND các huyện, thị xã;
- VPUB: PCVP VT.Anh, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KT Vân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4303/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội)

___________

 

Thực hiện Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025; Trên cơ sở kết quả thực hiện giai đoạn 2018-2020, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển SPCNCL thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án phát triển SPCNCL thành phố Hà Nội đã được phê duyệt tại Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội, góp phần phát triển kinh tế thủ đô nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tập trung phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng cao; hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL chủ động tham gia và khai thác triệt để thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao năng suất lao động, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ mới có lợi thế, từng bước hình thành các sản phẩm có thương hiệu, đủ sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới, tham gia sâu vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của các SPCNCL Thành phố, thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất các SPCNCL Hà Nội với các tỉnh, thành trong nước và nước ngoài. Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL khai thác và tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã có hiệu lực (CPTPP, EVFTA...); các cam kết trong cộng đồng ASEAN; các Hiệp định thương mại song phương và đa phương (Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Liên minh thuế quan,...).

- Tổ chức xét chọn và tôn vinh các SPCNCL bám sát vào các định hướng, chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam và thành phố Hà Nội trong giai đoạn tiếp theo.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Thu hút sự tham gia của 100-120 doanh nghiệp, với khoảng 150-180 sản phẩm được UBND Thành phố công nhận SPCNCL Thành phố giai đoạn 2021-2025.

- Đến năm 2025, các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL đóng góp 40-50% tổng giá trị sản xuất công nghiệp và 20-25% tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Thành phố.

- Mỗi năm có từ 100-120 lượt doanh nghiệp sản xuất SPCNCL được hỗ trợ và thụ hưởng các chính sách của Thành phố, như: Quảng bá giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước; ứng dụng công nghệ thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất; nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, hội nhập kinh tế quốc tế; tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh,... Phấn đấu đến năm 2025, hình thành một số doanh nghiệp sản xuất SPCNCL có qui mô lớn, có khả năng cạnh tranh quốc tế và tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, đa ngành, đa lĩnh vực là đầu tàu dẫn dắt và thúc đẩy hệ thống các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cùng lĩnh vực của Thành phố phát triển.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực

- Tuyên truyền chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến, tuyên truyền giới thiệu chương trình xét chọn SPCNCL Thành phố.

- Tổ chức mời, vận động và hướng dẫn doanh nghiệp tham gia xét chọn và tôn vinh SPCNCL Thành phố.

2. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Thành phố

- Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL tham gia các hội chợ xuất khẩu chuyên ngành trong và ngoài nước.

- Tổ chức các triển lãm trưng bày giới thiệu SPCNCL, sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL, kết hợp mời các doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối quốc tế lớn đến tham quan kết nối và đưa các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL tham gia vào các chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng và hoàn thành các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Hàng năm, tổ chức các hội nghị xúc tiến để thu hút, mời gọi các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL đầu tư sản xuất công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp sản xuất SPCNCL, doanh nghiệp công nghiệp Hà Nội để cung cấp cho các đối tác trong và ngoài nước.

- Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu về các SPCNCL, doanh nghiệp sản xuất SPCNCL phục vụ công tác quảng bá trong và ngoài nước.

- Tổ chức nâng cao năng lực hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại thông qua các phương pháp xúc tiến thương mại mới và công cụ mới trong việc đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển thị trường.

3. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực xây dựng, hải quan, thuế, đầu tư,... theo hướng thuận tiện cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL.

- Tập trung triển khai, đôn đốc tiến độ thành lập, xây dựng mới và hoàn thiện đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố để phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, có sức cạnh tranh cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, tạo sự liên kết với các địa phương trong vùng Thủ đô, giải quyết nhu cầu mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp và di dời các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm, không phù hợp quy hoạch ra khỏi nội đô và khu dân cư.

- Hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, các quỹ của Trung ương và Thành phố. Hàng năm tổ chức các hội nghị kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất SPCNCL với các ngân hàng thương mại, Quỹ tín dụng,...

- Tổ chức các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL phát triển, đóng góp vào phát triển chung của Thủ đô.

4. Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPCNCL phát triển khoa học công nghệ

- Tổ chức các hội nghị kết nối tại Việt Nam và nước ngoài giữa doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội với các đối tác nước ngoài có trình độ công nghiệp phát triển nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL tiếp cận công nghệ, thiết bị hiện đại theo chuẩn 4.0.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL kết nối với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong nước để tiếp cận các nghiên cứu khoa học công nghệ mới, vật liệu mới.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL có các dự án nghiên cứu thử nghiệm, đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị trong sản xuất sản phẩm sử dụng công nghệ, thiết bị mới, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng.

5. Phát triển nguồn nhân lực

- Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL đào tạo công nhân kỹ thuật tay nghề cao đáp ứng nhu cầu phát triển SPCNCL giai đoạn 2021-2025.

- Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPCNCL kết nối với các cơ sở đào tạo uy tín trên địa bàn Thành phố để đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL về kỹ năng tay nghề, kỹ năng quản lý, quản trị, kỹ năng thương mại, hội nhập khu vực và kinh tế quốc tế,...

(Chi tiết các nhiệm vụ của Kế hoạch tại Phụ lục 01 kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng Kinh phí thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025, dự kiến là 200 tỷ đồng, trong đó:

- Từ nguồn ngân sách Thành phố dự kiến là: 91,05 tỷ đồng.

- Nguồn kinh phí của các doanh nghiệp đóng góp và nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác: 108,95 tỷ đồng.

Căn cứ nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch và các chính sách, cơ chế hỗ trợ liên quan; hàng năm Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan xây dựng nhiệm vụ, dự toán kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp, trình UBND Thành phố theo đúng quy định.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lại ngành công nghiệp của Thành phố, đảm bảo đồng bộ, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội và Quy hoạch, Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia và Thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

- Tập trung triển khai, đôn đốc tiến độ thành lập, xây dựng mới và hoàn thiện đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố để phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, có sức cạnh tranh cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, tạo sự liên kết với các địa phương trong vùng Thủ đô, giải quyết nhu cầu mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp công nghiệp.

- Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ xứng tầm, thiết thực, hiệu quả dành riêng cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội nhằm phát triển các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội thực sự trở thành một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế Thủ đô. Chú trọng xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường, nâng cao năng lực công nghệ, quản trị cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội dần dần hình thành các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp, làm hạt nhân, nòng cốt để phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cùng ngành nghề.

- Tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu SPCNCL Hà Nội và các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội cho các nhà cung cấp, phân phối trong và ngoài nước nhằm kết nối đưa các SPCNCL Hà Nội tham gia sâu vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

- Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã của Thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL trong quá trình hoạt động.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương (cơ quan thường trực):

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển SPCNCL thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. Có trách nhiệm:

- Tham mưu, trình UBND Thành phố phê duyệt nhiệm vụ, Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển SPCNCL từng năm. Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện từng năm và tổng kết, báo cáo cả giai đoạn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng và đột xuất theo yêu cầu của UBND Thành phố, Bộ Công Thương.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không chồng chéo, đúng các quy định pháp luật và Thành phố; theo dõi, rà soát cơ chế, chính sách, tham mưu UBND Thành phố sửa đổi bổ sung, ban hành đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế từng giai đoạn.

- Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan: Xây dựng quy định về cơ chế hỗ trợ và mức hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận SPCNCL trình UBND Thành phố ban hành theo quy định; rà soát, hoàn thiện và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí đánh giá, xét chọn SPCNCL phù hợp với tình hình thực tế; triển khai các giải pháp thực hiện việc hỗ trợ các doanh nghiệp có SPCNCL Thành phố phát triển nhanh, bền vững. Thường xuyên trao đổi, gặp gỡ các doanh nghiệp và các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề trên địa bàn Thành phố để nắm tình hình, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL báo cáo UBND Thành phố.

- Phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quảng bá và tôn vinh thương hiệu SPCNCL Hà Nội, Chương trình SPCNCL của Thành phố và các hoạt động khác.

- Phối hợp các đơn vị liên quan huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng với nguồn kinh phí Thành phố đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, SPCNCL Hà Nội; Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình theo đúng quy định hiện hành.

- Phối hợp Sở Nội vụ (Ban thi đua Khen thưởng Thành phố) đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Đề án Phát triển SPCNCL Thành phố hàng năm và giai đoạn 2021-2025 trình UBND Thành phố tặng khen thưởng theo quy định.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo UBND Thành phố cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trên theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch trên theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan

Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được phân công, các Sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm:

- Phối hợp Sở Công Thương thực hiện Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2021-2025 đảm bảo đạt mục tiêu, tiến độ đề ra; Hàng năm, xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung được giao tại Đề án nhằm đạt các chỉ tiêu đề ra (bao gồm các chỉ tiêu chung và các chỉ tiêu của các đề án, chương trình, kế hoạch lồng ghép hiện có) đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, không trùng lặp, đúng quy định. Định kỳ 06 tháng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Công Thương.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp trong công tác huy động các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp các cơ quan truyền thông Trung ương ký kết Chương trình phối hợp công tác với UBND Thành phố, hướng dẫn các cơ quan truyền thông của Hà Nội tích cực thông tin, tuyên truyền và chương trình và SPCNCL Thành phố.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình phát triển SPCNCL Thành phố đến các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

- Phối hợp Sở Công Thương trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

5. Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các Hội, Hiệp hội ngành nghề trên địa bàn Thành phố

- Phối hợp Sở Công Thương trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Tuyên truyền, giới thiệu các doanh nghiệp là thành viên của tổ chức tham gia chương trình xét chọn SPCNCL Hà Nội hàng năm.

6. Các cơ quan báo, đài trên địa bàn Thành phố

- Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về chương trình phát triển SPCNCL Thành phố.- Đài PT và TH Hà Nội hàng năm tổ chức truyền hình trực tiếp lễ tôn vinh và trao danh hiệu SPCNCL Thành phố. Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan xây dựng chuyên mục công nghiệp Hà Nội phát hàng tuần trên kênh 1 đài PT và TH Hà Nội.

Yêu cầu các Sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc, tổng hợp, đề xuất, báo cáo gửi Sở Công Thương để tham mưu, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THUỘC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN SPCNCL TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4303/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội)

 

TT

Nội dung kế hoạch

Chỉ tiêu kế hoạch

Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp

Dự kiến ngân sách Thành phố (triệu đồng)

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

Tổng cộng

I

Xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực

 

 

900

1.100

1.150

1.150

1.300

5.600

1

Tuyên truyền chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố (Tuyên truyền trên báo, đài, website, họp báo, hội nghị phổ biến, tờ rơi, form mời, phong bì...)

- Hằng năm, thực hiện 3-5 phóng sự trên truyền hình, 10-12 tin, bài trên báo giấy, báo mạng, tổ chức 01 cuộc họp báo, 2-3 hội nghị phổ biến.

- Hằng năm, in 1.000 tờ rơi, 300-400 bộ form mời tham gia chương trình.

- Duy trì, cập nhật thông tin lên website chương trình SPCNCL tại địa chỉ www.congnghiepchuluc-hanoi.gov.vn

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, các đơn vị truyền thông trung ương và Hà Nội, đơn vị có liên quan.

300

400

450

450

500

2.100

2

Mời, vận động và hướng dẫn doanh nghiệp tham gia; tổ chức xét chọn và tôn vinh SPCNCL Thành phố

- Tổ chức các cuộc làm việc để mời, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia chương trình xét chọn SPCNCL Hằng năm.

- Tổ chức các cuộc họp hội đồng để xét chọn SPCNCL.

- Hằng năm tổ chức 01 lễ tôn vinh và trao danh hiệu SPCNCL Thành phố.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, các đơn vị truyền thông trung ương và Hà Nội, đơn vị có liên quan.

600

700

700

700

800

3.500

II

Đẩy mạnh các hoạt động XTTM, ĐT và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Thành phố phát triển

 

 

7.700

8.200

8.750

9.250

10.800

44.700

1

Hỗ trợ mở rộng thị trường xuất khẩu thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPCNCL tham gia các hội chợ triển lãm ngoài nước

- Hằng năm, hỗ trợ 15-20 doanh nghiệp sản xuất SPCNCL tham gia hội chợ triển lãm nước ngoài, tạo ra giá trị xuất khẩu ước đạt 15-20 triệu USD/năm.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

Đơn vị phối hợp: Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các doanh nghiệp, các hội, Hiệp hội.

3.000

3.000

3.000

3.000

3.500

15.500

2

Hỗ trợ mở rộng thị trường thông qua hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPCNCL tham gia các hội chợ triển lãm trong nước

- Hằng năm, hỗ trợ 10-15 doanh nghiệp sản xuất SPCNCL tham gia hội chợ triển lãm trong nước, nhằm tạo ra giá trị doanh thu ước đạt 50-60 tỷ đồng/năm.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, các doanh nghiệp, các hội, Hiệp hội.

1.000

1.000

1.000

1.000

1.500

5.500

3

Tổ chức triển lãm quốc tế trưng bày giới thiệu SPCNCL kết hợp mời đối tác nước ngoài vào giao dịch với các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL tại triển lãm

Hằng năm, tổ chức 01 hội chợ triển lãm SPCNCL Hà Nội với quy mô 300 gian hàng, thu hút 10.000-12.000 khách tham gia, trong đó 1.000-1.200 khách nước ngoài, tạo ra giá trị xuất khẩu ước đạt 20-30 triệu USD/năm.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các doanh nghiệp, các hội, Hiệp hội.

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

20.000

4

Tổ chức Hội nghị kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL đầu tư vào các cụm công nghiệp

Hằng năm, tổ chức 01 hội nghị thu hút 100-120 doanh nghiệp nhằm kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư sản xuất vào các cụm công nghiệp.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các doanh nghiệp, các hội, Hiệp hội.

200

200

250

250

300

1.200

5

Xây dựng các ấn phẩm giới thiệu SPCNCL, doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội

Hằng năm, xây dựng 1.000 cuốn cẩm nang giới thiệu các doanh nghiệp và các SPCNCL Hà Nội bằng hai thứ tiếng Anh - Việt cung cấp cho các đối tác nước ngoài.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

Đơn vị phối hợp: Các doanh nghiệp, các hội, hiệp hội.

500

500

500

500

500

2.500

III

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội

 

 

400

400

500

500

600

2.400

1

Tổ chức hội nghị kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất SPCNCL với các ngân hàng thương mại, Quỹ tín dụng...

Hằng năm, tổ chức 01 hội nghị để kết nối các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội với các ngân hàng, các quỹ tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho các doanh nghiệp mở rộng SXKD.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

Đơn vị phối hợp: Các doanh nghiệp, các hội, hiệp hội, các ngân hàng.

200

200

250

250

300

1.200

2

Tổ chức các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Hằng năm, tổ chức 01 hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL để lắng nghe, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn trong SXKD cho các doanh nghiệp.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, các doanh nghiệp, các hội, hiệp hội.

200

200

250

250

300

1.200

IV

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPCNCL phát triển khoa học công nghệ

 

 

6.200

6.200

6.500

6.550

6.700

32.150

1

Hỗ trợ tiếp cận công nghệ, thiết bị chuẩn 4.0 tại các nước có nền công nghiệp phát triển thông qua các hội nghị gặp gỡ kết nối với các đối tác tại nước ngoài

Hằng năm, hỗ trợ 25-30 lượt doanh nghiệp sản xuất SPCNCL đi tìm hiểu, kết nối, đàm phán với các nhà sản xuất để đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại theo chuẩn 4.0 tại các nước có nền công nghiệp phát triển.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

Đơn vị phối hợp: Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp.

1.500

1.500

1.700

1.700

1.700

8.100

2

Hỗ trợ tiếp cận công nghệ, thiết bị chuẩn 4.0 tại các nước có nền công nghiệp phát triển thông qua các hội nghị gặp gỡ kết nối với các đối tác tại Việt Nam

Hằng năm, tổ chức đưa 30-40 nhà sản xuất công nghệ, thiết bị hiện đại theo chuẩn 4.0 tại các nước có nền công nghiệp phát triển vào Việt Nam để kết nối với các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội nhằm đàm phán, ký kết hợp đồng đầu tư công nghệ, thiết bị mới.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

Đơn vị phối hợp: Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp.

500

500

600

600

700

2.900

3

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPCNCL sản xuất thử nghiệm, ứng dụng máy móc thiết bị công nghệ hiện đại vào sản xuất

Hằng năm, hỗ trợ 8-10 doanh nghiệp sản xuất SPCNCL thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, ứng dụng máy móc thiết bị công nghệ hiện đại vào sản xuất.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

Đơn vị phối hợp: Các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp.

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

20.000

4

Tổ chức hội nghị kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất SPCNCL với các Viện nghiên cứu, Trường đại học để đưa các nghiên cứu khoa học vào thực tế sản xuất

Hằng năm, tổ chức 01 hội nghị nhằm kết nối các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL với các các Viện nghiên cứu, Trường đại học để đưa các nghiên cứu khoa học vào thực tế sản xuất.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

Đơn vị phối hợp: Các trường đại học, viện nghiên cứu, các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp.

200

200

200

250

300

1.150

V

Phát triển nguồn nhân lực

 

 

1.200

1.200

1.250

1.250

1.300

6.200

1

Tổ chức Hội nghị kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất SPCNCL với các cơ sở đào tạo, dạy nghề trong nước...

Hằng năm, tổ chức 01 hội nghị kết nối các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL với các cơ sở đào tạo, dạy nghề trong nước nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

Đơn vị phối hợp: Các trường đại học, viện nghiên cứu, các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp.

200

200

250

250

300

1.200

2

Tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn (3-7 ngày) nhằm nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL

Hằng năm, tổ chức 8-10 lớp tập huấn (3-7 ngày) cho 800-1.000 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất SPCNCL nhằm nâng cao kỹ năng quản lý, quản trị.

Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

Đơn vị phối hợp: Các trường đại học, viện nghiên cứu, các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp.

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

Tổng cộng

 

 

16.400

17.100

18.150

18.700

20.700

91.050

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi