Quyết định 3014/QĐ-UBND Thanh Hóa 2023 điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Cụm công nghiệp Hợp Thắng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3014/QĐ-UBND

Quyết định 3014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3014/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Minh Tuấn
Ngày ban hành:25/08/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

__________

Số: 3014/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Thanh Hoá, ngày 25 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng
kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 3516/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 về việc thành lập Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá; số 3784/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 974/TTr-SCT ngày 17/8/2023 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá do Công ty TNHH Đầu tư Trường Đại Lộc làm chủ đầu tư theo Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh (đã được điều chỉnh tiến độ tại Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh), cụ thể như sau:

“- Từ tháng 9/2023 đến tháng 12/2023: Hoàn thành thủ tục chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện dự án; hoàn thành việc thẩm duyệt hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công các công trình của dự án.

- Từ tháng 12/2023 đến tháng 05/2024: Hoàn thành hồ sơ và thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng; hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án, các hạng mục công trình.

- Từ tháng 05/2024 đến tháng 11/2025: Hoàn thành các hạng mục công trình và tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp vào thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp. ”

Lý do điều chỉnh: Dự án đang chờ thực hiện thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện dự án (sau khi có Quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Triệu Sơn tại Quyết định 2277/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh mới có cơ sở để chủ đầu tư, UBND huyện Triệu Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành hồ sơ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa; tuy nhiên, dự án đến nay chậm tiến độ theo quy định nên không triển khai được các thủ tục tiếp theo thực hiện dự án).

* Các nội dung khác giữ nguyên như các Quyết định của UBND tỉnh: số 3516/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 và số 3784/QĐ-UBND ngày 03/11/2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn; Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Trường Đại Lộc; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CN (T08.72).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi