Quyết định 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định khoảng cách tối thiểu giữa các trạm xăng dầu liền kề trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

Số: 24/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 7 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH KHOẢNG CÁCH TỐI THIỂU GIỮA CÁC TRẠM XĂNG DẦU LIỀN KỀ TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH, ĐƯỜNG HUYỆN VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

----------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật xây dựng quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (QCVN: 07/2010/BXD);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định khoảng cách tối thiểu giữa các trạm xăng dầu liền kề trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như sau:

1. Trong khu vực đô thị: Đường tỉnh, đường huyện đoạn qua khu vực đô thị và đường đô thị khoảng cách tối thiểu giữa các trạm xăng dầu liền kề (nằm cùng một phía) là 300 m.

2. Ngoài khu vực đô thị:

- Đường tỉnh: Khoảng cách tối thiểu giữa các trạm xăng dầu liền kề (nằm cùng một phía) là 03 km.

- Đường huyện: Khoảng cách tối thiểu giữa các trạm xăng dầu liền kề (nằm cùng một phía) là 04 km.

3. Các khoản 1, 2 nêu trên được áp dụng cho cả những đoạn đi qua giao lộ.

4. Khoảng cách tối thiểu từ cửa hàng xăng dầu đến đầu đoạn đường cong, đến mố cầu là 300 m (áp dụng trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị).

Điều 2. Đối với các trạm xăng dầu đã được cấp giấy phép xây dựng, có văn bản thỏa thuận vị trí đấu nối và nằm trong quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo Quyết định số 1185/QĐHC-CTUBND ngày 18/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh thì tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định; các trường hợp còn lại thực hiện theo quy định của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: TH, XD, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Trung Hiếu

Thuộc tính văn bản
Quyết định 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định khoảng cách tối thiểu giữa các trạm xăng dầu liền kề trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc TrăngSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:24/2011/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trung Hiếu
Ngày ban hành:01/07/2011Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực