Kế hoạch 61/KH-UBND Hà Nội 2020 thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 61/KH-UBND

Kế hoạch 61/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:61/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành:23/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_________

Số: 61/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

_____________

Cãn cứ Luật Điện lực; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện (DSM) giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 20/11/2017 của UBND Thành phố về việc tăng cường tiết kiệm điện; Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 08/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2018-2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020, với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo ổn định cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội thủ đô, nâng cao hiệu quả kinh tế chung của hệ thống điện gắn với phát triển bền vững ngành điện, ngành năng lượng.

- Giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện thành phố Hà Nội, góp phần giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia nhằm giảm nhu cầu về vốn đầu tư trong xây dựng mới, mở rộng hệ thống điện, góp phần khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng và phát triển bền vững.

- Nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện trong việc quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; từng bước mở rộng đối tượng khách hàng tham gia Chương trình quốc gia về DSM đến cả các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; từng bước chuyển từ khách hàng sử dụng điện truyền thống sang khách hàng sử dụng điện thông minh.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tuyên truyền, đào tạo nâng cao năng lực và nhận thức

- Xây dựng và triển khai đồng bộ các chương trình tuyên truyền, tăng cường giáo dục cộng đồng, giáo dục trong các cơ sở đào tạo về nội dung, lợi ích của việc thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn Thành phố. Sử dụng đồng bộ các phương tiện thông tin, truyền thông phù hợp để tăng cường nhận thức cho người dân, khách hàng sử dụng điện và các đơn vị điện lực đối với Chương trình quốc gia về DSM.

- Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đặc biệt cho các bộ phận, các đơn vị quản lý, triển khai Chương trình quốc gia về DSM.

2. Giải pháp về khoa học và công nghệ

- Tiếp tục trang bị các hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại tại các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện như: Hệ thống hạ tầng đo đếm tiên tiến, công tơ đọc và thu thập số liệu đo đếm từ xa AMR, năng lượng mặt trời áp mái, tích hợp lưu trữ năng lượng, thông tin để tối ưu hóa việc tham gia của khách hàng sử dụng điện trong Chương trình DSM, Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR).

- Tiếp tục triển khai thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử; lập cơ sở dữ liệu đo đếm hàng ngày của nhiều loại hình khách hàng từ dân dụng đến công nghiệp, dịch vụ đáp ứng yêu cầu phân tích, nghiên cứu phụ tải, dự báo phụ tải cũng như việc quản lý nhu cầu điện được chính xác và kịp thời.

- Tiếp tục triển khai rộng rãi, quảng bá sử dụng đèn compact - LED, khuyến khích sử dụng điều hòa công nghệ mới có hiệu suất cao và tiết kiệm điện, triển khai đề án công tơ biểu giá điện theo thời gian, ...; khuyến khích sử dụng công nghệ mới hiệu suất cao và tiết kiệm điện;

- Xây dựng một số mô hình ứng dụng, tiến hành thí điểm pin năng lượng mặt trời cho một số địa điểm phù hợp với đặc thù, tiềm năng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

3. Giải pháp về cơ chế chính sách

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn Thành phố, trong đó ứng dụng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các trụ sở cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội.

4. Giải pháp về hợp tác quốc tế

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế để thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật trên địa bàn Thành phố.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhu cầu điện, thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp, hội thảo khoa học, nghiên cứu xây dựng phòng thử nghiệm hợp chuẩn.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Danh mục các nhiệm vụ trọng tâm UBND Thành phố giao các sở, ngành đơn vị thực hiện chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện dự kiến bao gồm:

- Nguồn kinh phí ngân sách Thành phố: Theo dự toán ngân sách thực hiện nhiệm vụ giao hàng năm cho các sở, ngành Thành phố được duyệt.

- Nguồn kinh phí của các đơn vị điện lực và doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện và nguồn kinh phí hỗ trợ, đóng góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch này; xây dựng dự toán; quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán nguồn kinh phí theo quy định; đôn đốc, giám sát, kiểm tra hoạt động triển khai, kết quả của từng nhiệm vụ theo Kế hoạch được duyệt; tổng hợp, đánh giá kết quả, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; thường xuyên theo dõi, cập nhật, rà soát, đề xuất báo cáo UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp điều kiện thực tế, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đạt mục tiêu đề ra.

- Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện và toàn xã hội trong việc quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ, nhằm thúc đẩy phát triển điện năng lượng mặt trời trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn Thành phố, trong đó ứng dụng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các trụ sở cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội; Xây dựng một số mô hình thí điểm lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại một số nhà ga; điện mặt trời mặt nước trên mặt hồ... nhằm tăng sản lượng điện, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện huy động các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân tham gia theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí Thành phố và hướng dẫn các cơ quan báo chí Trung ương ký Chương trình phối hợp công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, khách hàng sử dụng điện về nội dung, lợi ích, cách thức thực hiện Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền nội dung, lợi ích của Chương trình quốc gia về DSM để các cơ sở đào tạo tham khảo đưa vào Chương trình giáo dục, phù hợp với cấp độ đào tạo.

4. Sở Xây dựng

Phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình DSM của Thành phố; kiểm tra các hồ sơ hoàn thành công trình theo thẩm quyền và nghiệm thu tuân thủ theo thiết kế được thẩm định, phê duyệt; phối hợp trong công tác giới thiệu, phổ biến các tiêu chuẩn, quy chuẩn và giải pháp về sử dụng năng lượng mặt trời áp mái, tự động hóa các tòa nhà và trong chiếu sáng đô thị; các dự án nước sạch.

5. Sở Tài chính

Chủ trì rà soát, hướng dẫn, kiểm tra về kinh phí thực hiện Chương trình theo quy định của Luật ngân sách, ưu tiên các nhiệm vụ cấp thiết đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo đúng chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố về chi ngân sách năm 2020.

Phối hợp Sở Công Thương nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ, nhằm thúc đẩy phát triển điện năng lượng mặt trời trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp Sở Công Thương nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ, nhằm thúc đẩy phát triển điện năng lượng mặt trời trên địa bàn thành phố Hà Nội.

7. UBND các quận, huyện, thị xã

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình DSM của Thành phố; Phối hợp các Sở, ngành, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, các Công ty điện lực quận, huyện, thị xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường nâng cao nhận thức của xã hội, nhân dân trên địa bàn.

8. Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các đề án, chương trình về quản lý nhu cầu điện trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch được duyệt; chủ động bố trí nguồn kinh phí thực hiện theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện phù hợp các khả năng cung cấp (giờ cao điểm, thấp điểm); xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu hàng năm, lộ trình cụ thể thực hiện đảm bảo đồng bộ với các mục tiêu của Chương trình quốc gia về DSM.

- Tiếp tục thực hiện đầu tư, nâng cấp hệ thống điện, hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống hạ tầng đo đếm tiên tiến, hệ thống công tơ đọc và thu thập số liệu đo đếm từ xa để thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về DSM trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Chủ động nghiên cứu phụ tải điện, khai thác dữ liệu nghiên cứu phụ tải điện, theo dõi, quản lý chặt chẽ biểu đồ phụ tải điện của khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là các khách hàng có đóng góp và ảnh hưởng nhiều đến biểu đồ phụ tải điện; định kỳ hàng quý cung cấp dữ liệu về DSM thuộc lưới điện thành phố Hà Nội cho Sở Công Thương tổng hợp.

- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung, Chương trình quốc gia về DSM được giao theo yêu cầu của Bộ Công Thương, Sở Công Thương.

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, tăng cường nâng cao nhận thức của nhân dân, khách hàng sử dụng điện và đơn vị điện lực về nội dung, lợi ích của Chương trình quốc gia về DSM.

9. Khách hàng sử dụng điện và các đơn vị có liên quan

Có trách nhiệm chủ động tham gia thực hiện Chương trình quốc gia về DSM được triển khai trên địa bàn Thành phố, góp phần điều hòa công suất lưới điện, giảm phụ tải đỉnh, giảm quá tải lưới điện, nâng cao hiệu quả đầu tư và sử dụng lưới điện của thành phố Hà Nội.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch được duyệt chủ động tổ chức thực hiện theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương trước ngày 20/11/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất gửi Sở Công Thương tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (để b/cáo);

- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/cáo);

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố (để b/cáo);

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội;

- VPUB: CVP, các PCVP, KT, KGVX, ĐT, TKBT;

-  Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Doãn Toản

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ NHU CẦU ĐIỆN TRỂN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội)

____________________

 

STT

Nhiệm vụ

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I

Giải pháp tuyên truyền, đào tạo nâng cao năng lực và nhận thức

1

Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện và toàn xã hội trong việc quản lý nhu cầu điện.

- Tổ chức tập huấn tuyên truyền về công tác quản lý nhu cầu điện cho cán bộ phụ trách của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các Công ty Điện lực và các Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm, quan trọng trên địa bàn Thành phố;

- Phối hợp các Tạp chí đăng bài, làm phóng sự tuyên truyền về công tác quản lý nhu cầu điện trên địa bàn Thành phố;

- In, phát tờ rơi để tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện và toàn xã hội trong việc quản lý nhu cầu điện.

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các Công ty Điện lực và khách hàng sử dụng điện

2

Truyền thông của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội

Thực hiện truyền thông dịch vụ khách hàng, DSM, tiết kiệm điện, an toàn điện, cao điểm hè,...

Tổng Công ty Điện lực Thành phố

 

3

Bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, các bộ phận, đơn vị quản lý, triển khai Chương trình quốc gia về DSM.

Tổ chức đào tạo tổng quan, đào tạo chuyên sâu, trao đổi, học tập,... về Kế hoạch, Chương trình quản lý nhu cầu điện cho cán bộ, các bộ phận, đơn vị quản lý, khách hàng sử dụng điện và các tổ chức liên quan.

Tổng Công ty Điện lực Thành phố

 

II

Giải pháp về khoa học công nghệ

1

Xây dựng một số mô hình thí điểm lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại một số nhà ga; điện mặt trời mặt nước trên mặt hồ... nhằm tăng sản lượng điện, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố.

Nghiên cứu áp dụng các quy định, xây dựng một số mô hình thí điểm lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại một số nhà ga; điện mặt trời mặt nước trên mặt hồ... nhằm tăng sản lượng điện, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố.

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội

2

Tiếp tục lắp đặt công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu từ xa.

Tiếp tục triển khai thực hiện thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu từ xa cho toàn bộ khách hàng sử dụng điện, lập cơ sở dữ liệu đo đếm hàng ngày của nhiều loại hình khách hàng từ dân dụng đến công nghiệp, dịch vụ đáp ứng yêu cầu phân tích, nghiên cứu phụ tải, dự báo phụ tải cũng như việc quản lý nhu cầu điện được chính xác và kịp thời.

Tổng Công ty Điện lực Thành phố

Khách hàng sử dụng điện và các đơn vị có liên quan

3

Tiếp tục lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trụ sở và các trạm biến áp 110kV, 220kV.

Tiếp tục triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà trụ sở của EVNHN, các đơn vị trực thuộc và tại các trạm biến áp 110kV-220kV.

Tổng Công ty Điện lực Thành phố

 

4

Triển khai Đề án tiết giảm điện (CLP) thành phố Hà Nội

Khách hàng tham gia CLP là những khách hàng thuộc thành phần phụ tải điện công nghiệp và thương mại có dây chuyền sản xuất kinh doanh linh hoạt, có quy mô tiêu thụ điện từ trung bình đến lớn và đã được trang bị công tơ điện tử có khả năng thu thập số liệu đo đếm từ xa, lưu trữ số liệu theo chu kỳ 30 phút/lần. Khách hàng tham gia CLP chủ động và tự quyết định quy mô và loại phụ tải điện trong dây chuyền sản xuất kinh doanh thực hiện ngừng hoặc tiết giảm khi thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

Tổng Công ty Điện lực Thành phố

Khách hàng sử dụng điện và các đơn vị có liên quan

5

Triển khai Đề án tiết giảm phụ tải điện khẩn cấp (EDRP) thành phố Hà Nội

Khách hàng tham gia Đề án là những khách hàng thuộc thành phần phụ tải điện công nghiệp và thương mại có dây chuyền sản xuất kinh doanh linh hoạt, có khả năng thay đổi hoặc giảm nhu cầu sử dụng điện nhanh và đã được trang bị công tơ điện tử có khả năng thu thập số liệu đo đếm từ xa, lưu trữ số liệu theo chu kỳ 30 phút/lần, có khả năng giảm 10-20% tiêu thụ điện so với nhu cầu phụ tải thực tế trong chế độ vận hành bình thường. Khách hàng sẽ được ưu tiên: Nâng cấp chất lượng dịch vụ, không bị cắt điện luân phiên khi hệ thống điện bị thiếu nguồn hay quá tải.

Tổng Công ty Điện lực Thành phố

Khách hàng sử dụng điện và các đơn vị có liên quan

6

Triển khai Đề án thí điểm biểu giá điện hai thành phần (giá điện năng và giá công suất)

Khách hàng tham gia Đề án là những khách hàng sử dụng điện đang áp dụng giá điện theo thời gian (TOU) và đã được trang bị công tơ điện từ có khả năng thu thập số liệu đo đếm từ xa. Biểu giá được thiết kế để tăng cường thêm tín hiệu và giá điện, khuyến khích khách hàng sử dụng điện thay đổi thói quen sử dụng điện và dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện để san bằng biểu đồ phụ tải điện, giảm phụ tải giờ cao điểm của hệ thống điện.

Tổng Công ty Điện lực Thành phố

Khách hàng sử dụng điện và các đơn vị có liên quan

7

Triển khai Đề án biểu giá công suất cực đại thời gian thực

Khách hàng tham gia Đề án là những khách hàng thuộc thành phần phụ tải điện công nghiệp và thương mại đã được trang bị công tơ điện tử có khả năng thu thập số liệu đo đếm từ xa, lưu trữ số liệu theo chu kỳ 30 phút/lần, tham gia tự nguyện.

Tổng Công ty Điện lực Thành phố

Khách hàng sử dụng điện và các đơn vị có liên quan

8

Triển khai Đề án điều chỉnh phụ tải sử dụng các ưu đãi phi thương mại

Khách hàng tham gia Đề án là những khách hàng thuộc thành phần phụ tải điện công nghiệp và thương mại có quy mô vừa và lớn, đã được trang bị công tơ điện tử có khả năng thu thập số liệu đo đếm từ xa, đặc biệt là các khách hàng có nguồn cung cấp nội bộ, khi tham gia Đề án phải có khả năng tiết giảm tiêu thụ điện trong vòng 30 phút từ khi nhận được thông báo của Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện và có khả năng giảm 10-20% tiêu thụ điện so với nhu cầu phụ tải thực tế trong chế độ vận hành bình thường.

Tổng Công ty Điện lực Thành phố

Khách hàng sử dụng điện và các đơn vị có liên quan

9

Triển khai điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện.

Thực hiện điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện: Mở rộng đến tất cả các khách hàng sử dụng điện, đăng ký tự nguyện tham gia tiết giảm phụ tải tự nguyện.

Tổng Công ty Điện lực Thành phố

Khách hàng sử dụng điện và các đơn vị có liên quan

10

Thực hiện phối hợp các Chương trình quốc gia về DSM và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Các đơn vị có liên quan thỏa thuận hoặc ký hợp đồng với các khách hàng có máy phát về việc sử dụng máy phát của khách hàng trong các trường hợp thiếu công suất hoặc phát vào giờ cao điểm để bù thêm công suất.

Tổng Công ty Điện lực Thành phố

Khách hàng sử dụng điện và các đơn vị có liên quan

III

Giải pháp về cơ chế chính sách

1

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn Thành phố.

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn Thành phố, trong đó ứng dụng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các trụ sở cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội.

Sở Công Thương

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan

        
 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi