Kế hoạch 1480/KH-BCT hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 1480/KH-BCT

Kế hoạch 1480/KH-BCT của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1480/KH-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành:04/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

___________

Số: 1480/KH-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH
Về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia

______________

 

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT; trong những năm vừa qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều kỳ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia; để hỗ trợ, phát triển sản phẩm, Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hỗ trợ, phát triển cho 135 sản phẩm CNNT tiêu tiêu biểu cấp khu vực (còn hiệu lực Giấy chứng nhận đến hết năm 2020) và 110 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia (còn hiệu lực Giấy chứng nhận đến hết năm 2022) như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Triển khai đồng bộ các giải pháp, hỗ trợ các cơ sở CNNT có sản phẩm được cấp chứng nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân.

2. Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần chủ động, quan tâm nội dung, các giải pháp cụ thể để xây dựng chương trình hỗ trợ giúp các cơ sở CNNT phát triển các sản phẩm CNNT tiêu biểu.

II. Nội dung hỗ trợ, phát triển sản phẩm cho các cơ sở CNNT

Cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu được công nhận cấp khu vực năm 2018, cấp quốc gia năm 2019, được xem xét, hỗ trợ phát triển sản phẩm theo các nội dung chính như sau:

- Được hỗ trợ, cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn cách tiếp cận chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chế biến, bảo quản, điều kiện bảo đảm an toàn, kiểm nghiệm, nhãn hàng hóa thực phẩm.

- Xét ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP.

- Giới thiệu về sản phẩm trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương và các đơn vị truyền thông trực thuộc Bộ.

- Hỗ trợ, kết nối sản phẩm CNNT tiêu biểu vào các hệ thống phân phối hàng hóa bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc (Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP...)

- Hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, xúc tiến đầu tư phát triển và xây dựng, quảng bá, phát triển thương hiệu; trưng bày, giới thiệu sản phẩm ở trong và ngoài nước

 ­- Tư vấn, hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển thương mại điện tử và ứng dụng kinh tế số cho công tác phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu.

III. Tổ chức thực hiện

1. Cục Công Thương địa phương

- Đầu mối tổng hợp kết quả hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu của Bộ Công Thương. Định kỳ cung cấp danh sách sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để chủ động triển khai kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Công Thương tập trung xây dựng đề án khuyến công hỗ trợ các sở CNNT phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP.

- Chủ trì, xây dựng đề án về công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm CNNT tiêu biểu của các Cơ sở CNNT trên sóng Đài truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và các cơ quan truyền thông khác ở Trung ương.

2. Cục Xúc tiến Thương mại

Chủ trì triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm CNNT tiêu biểu tham gia Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại hàng năm; hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực thiết kế, phát triển nhãn mác, bao bì phù hợp với thị trường mục tiêu, góp phần gia tăng giá trị thương hiệu cho sản phẩm CNNT tiêu biểu.

3. Vụ Thị trường trong nước

- Chủ trì, giới thiệu, sản phẩm CNNT tiêu biểu trên chuyên trang quảng bá điểm bán sản phẩm OCOP.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền và kết nối sản phẩm CNNT tiêu biểu vào các hệ thống phân phối hàng hóa bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc.

4. Vụ Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ các cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục tự công bố; bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa đối với các sản phẩm, nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý và các sản phẩm CNNT tiêu biểu theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu nghiên cứu, đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong sản xuất; hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước trong khu vực và trên thế giới.

5. Cục Thương mại điện tử và kinh tế số

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ các cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu triển khai các giải pháp trực tuyến nhằm xây dựng hình ảnh, thương hiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường nội địa thông qua kênh thương mại điện tử, đồng thời mở cửa thị trường xuất khẩu ra nước ngoài thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới đối với các sản phẩm phù hợp tại Gian hàng Việt trên các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước; tăng cường giao dịch trực tuyến; tìm cơ hội xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài; ứng dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc xuất xứ cho các sản phẩm CNNT tiêu biểu. Tư vấn, hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển tại chỗ nguồn nhân lực có kỹ năng thương mại điện tử, triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp, cơ sở CNNT.

6. Văn phòng Bộ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh việc tổ chức công tác thông tin truyền thông, giới thiệu các sản phẩm CNNT tiêu biểu của cơ sở CNNT trên cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

7. Báo, Tạp chí Công Thương và các đơn vị truyền thông khác

Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, giới thiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu của các cơ sở CNNT trên báo in, báo điện tử (cả phiên bản tiếng nước ngoài) và các hình thức truyền thông phù hợp khác.

8. Tổng cục Quản lý thị trường

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

9. Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp

Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt cho các đơn vị về hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu; chủ trì tổng hợp dự toán kinh phí báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định, phân bổ và giao dự toán trên cơ sở kinh phí Bộ Tài chính giao và khả năng cân đối các nhiệm vụ khác của Bộ Công Thương.

10. Sở Công Thương các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ động, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương triển khai Kế hoạch hỗ trợ, phát triển các sản phẩm CNNT tiêu biểu của các cơ sở CNNT tại địa phương đã được bình chọn, cấp giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu.

11. Triển khai thực hiện và chế độ báo cáo

- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện hàng năm và gửi đến Cục Công Thương địa phương để tổng hợp.

- Theo định kỳ 06 tháng một lần (vào tháng 7 và tháng 01 của năm sau), các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện đến Cục Công Thương địa phương để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia của Bộ Công Thương, đề nghị các đơn vị chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao./.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c)

- Tổng cục QLTT; các Cục, Vụ, cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ tại Kế hoạch (để th/h);

- Lưu: VT, CTĐP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Cao Quốc Hưng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi