Công văn 6162/BCT-CN 2020 thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ CÔNG THƯƠNG
________

Số: 6162/BCT-CN
V/v:
Triển khai Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Nội vụ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Hiệp hội ngành hàng;

- Đài truyền hình Việt Nam;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Thông tấn xã Việt Nam;

 

Ngày 06 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ (Sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 115/NQ-CP). Để triển khai hiệu quả các yêu cầu và nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 115/NQ-CP, Bộ Công Thương đề nghị Quý Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Hiệp hội ngành hàng và cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình chủ động triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải;

- VPCP;

- Lưu: VT, CN (02).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Tuấn Anh

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 6162/BCT-CN của Bộ Công Thương về việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 6162/BCT-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 19/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực