Công văn 575/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các khu công nghiệp của tỉnh Bình Phước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số:  575/TTg-KTN

V/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các KCN của tỉnh Bình Phước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại các văn bản số 06/TTr-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 và số 14/TTr-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2008; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2208/BKH-KCN&KCX ngày 31 tháng 3 năm 2008 về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp sau đây của tỉnh Bình Phước tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới và mở rộng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ:
a) Đưa ra khỏi Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên mở rộng:
- Khu công nghiệp Chơn Thành, diện tích 255 ha.
b) Điều chỉnh giảm diện tích các khu công nghiệp tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới:
- Khu công nghiệp Đồng Xoài, diện tích từ 650 ha xuống 505 ha;
- Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, diện tích 250 ha xuống 200 ha;
c) Bổ sung vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới:
- Khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước, diện tích 450 ha.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan để lập Đề án tổng thể phát triển khu công nghiệp trên địa bàn nhằm đảm bảo tính ổn định của quy hoạch và thực hiện thủ tục đầu tư đối với việc thành lập mới các khu công nghiệp theo đúng quy định hiện hành; chỉ đạo các chủ đầu tư Dự án khu công nghiệp đẩy nhanh việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp đã được thành lập.
3. Việc bổ sung Quy hoạch khu công nghiệp Becamex - Bình Phước sẽ được xem xét sau khi tỉnh Bình Phước hoàn chỉnh Đề án tổng thể phát triển khu công nghiệp trên địa bàn và kế hoạch bổ sung đất trồng cao su mới./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;

- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải,

  Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;

- Ban QL các KCN tỉnh Bình Phước;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

  các Vụ: TH, ĐP, TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (5).H.21

THỦ TƯỚNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Công văn 575/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các khu công nghiệp của tỉnh Bình Phước
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 575/TTg-KTN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/04/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , Chính sách

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số:  575/TTg-KTN

V/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các KCN của tỉnh Bình Phước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

 

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại các văn bản số 06/TTr-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 và số 14/TTr-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2008; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2208/BKH-KCN&KCX ngày 31 tháng 3 năm 2008 về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp sau đây của tỉnh Bình Phước tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới và mở rộng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ:

a) Đưa ra khỏi Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên mở rộng:

- Khu công nghiệp Chơn Thành, diện tích 255 ha.

b) Điều chỉnh giảm diện tích các khu công nghiệp tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới:

- Khu công nghiệp Đồng Xoài, diện tích từ 650 ha xuống 505 ha;

- Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, diện tích 250 ha xuống 200 ha;

c) Bổ sung vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới:

- Khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước, diện tích 450 ha.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan để lập Đề án tổng thể phát triển khu công nghiệp trên địa bàn nhằm đảm bảo tính ổn định của quy hoạch và thực hiện thủ tục đầu tư đối với việc thành lập mới các khu công nghiệp theo đúng quy định hiện hành; chỉ đạo các chủ đầu tư Dự án khu công nghiệp đẩy nhanh việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp đã được thành lập.

3. Việc bổ sung Quy hoạch khu công nghiệp Becamex - Bình Phước sẽ được xem xét sau khi tỉnh Bình Phước hoàn chỉnh Đề án tổng thể phát triển khu công nghiệp trên địa bàn và kế hoạch bổ sung đất trồng cao su mới./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

-Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;

- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải,

  Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;

- Ban QL các KCN tỉnh Bình Phước;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

  các Vụ: TH, ĐP, TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (5).H.21

THỦ TƯỚNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!