Công văn 575/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các khu công nghiệp của tỉnh Bình Phước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 575/TTg-KTN

Công văn 575/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các khu công nghiệp của tỉnh Bình Phước
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:575/TTg-KTNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:21/04/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số:  575/TTg-KTN

V/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các KCN của tỉnh Bình Phước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại các văn bản số 06/TTr-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 và số 14/TTr-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2008; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2208/BKH-KCN&KCX ngày 31 tháng 3 năm 2008 về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp sau đây của tỉnh Bình Phước tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới và mở rộng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ:
a) Đưa ra khỏi Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên mở rộng:
- Khu công nghiệp Chơn Thành, diện tích 255 ha.
b) Điều chỉnh giảm diện tích các khu công nghiệp tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới:
- Khu công nghiệp Đồng Xoài, diện tích từ 650 ha xuống 505 ha;
- Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, diện tích 250 ha xuống 200 ha;
c) Bổ sung vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới:
- Khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước, diện tích 450 ha.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan để lập Đề án tổng thể phát triển khu công nghiệp trên địa bàn nhằm đảm bảo tính ổn định của quy hoạch và thực hiện thủ tục đầu tư đối với việc thành lập mới các khu công nghiệp theo đúng quy định hiện hành; chỉ đạo các chủ đầu tư Dự án khu công nghiệp đẩy nhanh việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp đã được thành lập.
3. Việc bổ sung Quy hoạch khu công nghiệp Becamex - Bình Phước sẽ được xem xét sau khi tỉnh Bình Phước hoàn chỉnh Đề án tổng thể phát triển khu công nghiệp trên địa bàn và kế hoạch bổ sung đất trồng cao su mới./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;

- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải,

  Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;

- Ban QL các KCN tỉnh Bình Phước;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

  các Vụ: TH, ĐP, TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (5).H.21

THỦ TƯỚNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số:  575/TTg-KTN

V/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các KCN của tỉnh Bình Phước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

 

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại các văn bản số 06/TTr-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 và số 14/TTr-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2008; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2208/BKH-KCN&KCX ngày 31 tháng 3 năm 2008 về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp sau đây của tỉnh Bình Phước tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới và mở rộng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ:

a) Đưa ra khỏi Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên mở rộng:

- Khu công nghiệp Chơn Thành, diện tích 255 ha.

b) Điều chỉnh giảm diện tích các khu công nghiệp tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới:

- Khu công nghiệp Đồng Xoài, diện tích từ 650 ha xuống 505 ha;

- Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, diện tích 250 ha xuống 200 ha;

c) Bổ sung vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới:

- Khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước, diện tích 450 ha.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan để lập Đề án tổng thể phát triển khu công nghiệp trên địa bàn nhằm đảm bảo tính ổn định của quy hoạch và thực hiện thủ tục đầu tư đối với việc thành lập mới các khu công nghiệp theo đúng quy định hiện hành; chỉ đạo các chủ đầu tư Dự án khu công nghiệp đẩy nhanh việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp đã được thành lập.

3. Việc bổ sung Quy hoạch khu công nghiệp Becamex - Bình Phước sẽ được xem xét sau khi tỉnh Bình Phước hoàn chỉnh Đề án tổng thể phát triển khu công nghiệp trên địa bàn và kế hoạch bổ sung đất trồng cao su mới./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

-Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;

- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải,

  Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;

- Ban QL các KCN tỉnh Bình Phước;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

  các Vụ: TH, ĐP, TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (5).H.21

THỦ TƯỚNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi