Công văn 5714/UBND-ĐT 2016 Hà Nội về quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 5714/UBND-ĐT
V/v:Quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016
 
 

Kính gửi:
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban Quản lý các KCN và chế xuất Hà Nội;
- Công an Thành phố.
 
 
Sau khi xem xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 8509/BC-STNMT-CCBVMT ngày 31/8/2016 về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22/5/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp trên địa bàn Thành phố đến năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2015 tại Báo cáo số 4747/BC-STNMT-CCBVMT ngày 27/5/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả rà soát danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã có liên quan, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường của các cơ sở, không để phát sinh thêm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn Thành phố; Đối với các cơ sở cố tình không thực hiện hoặc kéo dài tiến độ thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, kiên quyết xử lý và công bố công khai danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.
2. Thống nhất với đề xuất của Sở Công thương và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung trong giai đoạn 2016-2020 đối với 12 Cụm công nghiệp theo danh sách nêu tại Báo cáo số 8509/BC-STNMT-CCBVMT ngày 31/8/2016. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp nêu trên triển khai Dự án đầu tư theo theo quy định.
3. Để đảm bảo việc quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường công nghiệp được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của Thành phố. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công an Thành phố (lực lượng Cảnh sát môi trường), trên cơ sở kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22/5/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố, thống nhất đề xuất, báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo việc quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường công nghiệp trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn tiếp theo nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- PCT UBND TP Nguyễn Thế Hùng;
- CVP, P.CVP Phạm Văn Chiến;
- TH, ĐT (b, chiến), KT;
- Lưu: VT.
Cv MT 28/9/16
34231
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

thuộc tính Công văn 5714/UBND-ĐT

Công văn 5714/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5714/UBND-ĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành:05/10/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Tài nguyên-Môi trường
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi