Công văn 427/TTg-CN 2020 bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Long An

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

____________

Số: 427/TTg-CN

V/v Bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các Công văn số 9293/BKHĐT-QLKKT ngày 27 tháng 12 năm 2018; số 2003/BKHĐT-QLKKT ngày 27 tháng 3 năm 2020) về việc bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung khu công nghiệp Anh Hồng 2 với diện tích 131,19 ha (không bao gồm phần cụm công nghiệp 50 ha) tại thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An được thực hiện theo các Công văn số 463/TTg-KTN ngày 28 tháng 3 năm 2013; số 875/TTg-KTN ngày 27 tháng 5 năm 2016; số 1797/TTg-KTN ngày 11 tháng 10 năm 2016; số 968/TTg-CN ngày 07 tháng 7 năm 2017 và số 1748/TTg-CN ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An:

- Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác về số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp; đảm bảo việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Anh Hồng 2 phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

- Tiếp thu ý kiến của các Bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thành lập, mở rộng khu công nghiệp phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định hiện hành; thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp; thực hiện đúng mục đích sử dụng đất được chuyển đổi theo các quy định hiện hành; có giải pháp ổn định đời sống và có phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.

- Triển khai xây dựng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ: TN&MT, CT, XD, QP, GTVT, NN&PTNT;

- Ban quản lý các KCN tỉnh Long An;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, NN, KTTH, QHĐP;

- Lưu: VT, CN (3) Khanh

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 427/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 427/TTg-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 13/04/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , Chính sách
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!