Công văn 3505/BCT-KHCN 2011 Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 3505/BCT-KHCN
V/v Lập Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Luật Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả (SDNL TK&HQ) đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 tạo cơ sở pháp lý để triển khai đồng bộ các chương trình tiết kiệm năng lượng trên toàn quốc. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật SDNL TK&HQ.

Để làm cơ sở cho việc lập Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hằng năm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm quản lý việc sử dụng năng lượng của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên phạm vi toàn quốc thực hiện Luật SDNL TK&HQ và Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật SDNL TK&HQ, Bộ Công Thương đề nghị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc rà soát các cơ sở SDNL trọng điểm; từ đó lập Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong lĩnh vực quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương kiểm tra, rà soát và lập Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn.

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (Biểu mẫu đính kèm) đề nghị gửi về Bộ Công Thương trước ngày 15/05/2011 để Bộ Công Thương tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. (Chi tiết đối tượng cơ sở SDNL trọng điểm và Bảng hệ số chuyển đổi năng lượng đính kèm).

Chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Tiết kiệm Năng lượng Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel/Fax: 04.3936-9896; 098-993-0579; Email: vptknl@moit.gov.vn

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

 

Bảng 1. Chi tiết các đối tượng cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (theo quy định tại Nghị định 21/2011/NĐ-CP)

 

STT

Lĩnh vực

Mức sử dụng năng lượng hàng năm

1

Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải, bao gồm:

1. Sản xuất công nghiệp:

- Thép;

- Xi măng;

- Giấy;

- Hóa chất và phân bón;

- Lọc hóa dầu;

- Khai khoáng;

- Nhà máy Nhiệt điện;

- Cảng biển;

- Đóng tàu;

- Gốm sứ, thủy tinh;

- SX Vật liệu xây dựng;

- Cơ khí, chế tạo máy;

- Ô tô, xe máy;

- Thiết bị điện, điện tử;

- Thực phẩm, rượu bia, thuốc lá;

- Dệt may;

- Sản xuất hàng tiêu dùng;

- Nhà máy SX nước sạch;

- Cao su;

- Sữa;

- Mía đường;

- Nhựa;

- Chế biến, thủy hải sản đông lạnh;

- Gỗ và lâm sản;

- Lĩnh vực sản xuất công nghiệp khác.

2. Nông nghiệp (Bơm tưới tiêu).

3. Đơn vị vận tải (hành khách + Hàng hóa):

- Đường sắt;

- Đường bộ;

- Đường thủy;

- Hàng không.

1000 TOE trở lên

2

Các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở; cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng (lĩnh vực Tòa nhà).

500 TOE trở lên (Tương đương mức tiêu thụ điện khoảng 3.0 triệu kWh/năm

(*) Ghi chú: TOE – Tấn dầu tương đương.

 

Bảng 2. Hệ số chuyển đổi năng lượng

STT

Loại nhiên liệu

Đơn vị

TOE/đơn vị

1

Điện

kWh

0.0001543

2

Than cốc

Tấn

0.70 – 0.75

3

Than cám loại 1,2

Tấn

0.70

4

Than cám loại 3,4

Tấn

0.60

5

Than cám loại 5,6

Tấn

0.50

6

Dầu DO (Diesel Oil)

Tấn

1.02

 

 

1000 Lít

0.88

7

Dầu FO (Fuel Oil)

Tấn

0.99

 

 

1000 Lít

0.94

8

LPG

Tấn

1.09

9

Khí tự nhiên (Natural Gas)

Tr.m3

900

10

Xăng ô-tô xe máy (Gasoline)

Tấn

1.05

 

 

1000 Lít

0.83

11

Nhiên liệu phản lực (Jet Fuel)

Tấn

1.05

(*) Ghi chú: TOE – Tấn dầu tương đương.

 

Bảng 3. Biểu mẫu tổng hợp Danh sách cơ sở SDNL trọng điểm

[BỘ/CƠ QUAN NGANG BỘ][TỈNH/THÀNH PHỐ]
[TẬP ĐOÀN/TỔNG CÔNG TY]

 

DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM - LĨNH VỰC SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP

 

STT

Tên cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Ngành nghề kinh doanh chính

Địa chỉ

Tel/Fax

Quy mô, công suất thiết kế

Sản lượng SX năm 2010

Tiêu thụ năng lượng năm 2010

Quy đổi tổng năng lượng tiêu thụ (TOE)

Ghi chú

Điện (kWh)

Than (tấn)

Dầu DO (Tấn)

Dầu FO (Tấn)

Xăng (Tấn)

Khí tự nhiên (tr.m3)

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Riêng đối với Nhà máy Nhiệt điện (Than, Khí, Dầu) chỉ ghi số liệu tiêu thụ nhiên liệu (Than, Khí, Dầu) tương ứng; không ghi phần tiêu thụ điện tự dùng.

(**) Đối với Nhà máy lọc dầu, Nhà máy chế biến khí chỉ ghi số liệu nhiên liệu tiêu thụ (Điện, dầu nhiên liệu), không ghi nguyên liệu dầu thô và khí là nguyên liệu đầu vào.

 

 

[BỘ/CƠ QUAN NGANG BỘ][TỈNH/THÀNH PHỐ]
[TẬP ĐOÀN/TỔNG CÔNG TY]

 

DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM - LĨNH VỰC TÒA NHÀ

 

STT

Tên cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Ngành nghề kinh doanh chính

Địa chỉ

Tel/Fax

Tổng diện tích sàn (m2)

Tiêu thụ năng lượng năm 2010

Quy đổi tổng năng lượng tiêu thụ (TOE)

Ghi chú

Điện (kWh)

Dầu DO (Tấn)

Dầu FO (Tấn)

LPG (Tấn)

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[BỘ GTVT][TỈNH/THÀNH PHỐ]
[TẬP ĐOÀN/TỔNG CÔNG TY]

DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM - LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

STT

Tên cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Địa chỉ

Tel/Fax

Số lượng phương tiện

Khối lượng vận tải

Tiêu thụ năng lượng 2010

Quy đổi tổng năng lượng tiêu thụ (TOE)

Ghi chú

Chạy dầu DO

Chạy xăng

Chạy Gas

Hành khách (hk-km)

Hàng hóa (tấn-km)

Dầu DO (Tấn)

Xăng (Tấn)

Gas (Tấn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Chỉ rà soát các đơn vị vận tải có số lượng phương tiện vận chuyển như sau: Taxi (200 xe trở lên), xe khách/xe tải (100 xe trở lên), vận tải thủy (tổng công suất tàu 20.000 GT trở lên). Đường sắt, hàng không: toàn bộ.

thuộc tính Công văn 3505/BCT-KHCN

Công văn 3505/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc lập Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3505/BCT-KHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành:19/04/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp

tải Công văn 3505/BCT-KHCN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

No. 3505/BCT-KHCN
On making lists of major energy users

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

Hanoi, April 19, 2011

 

To:

- Ministries, ministerial-level agencies;
- People’s Committees of provinces and centrally-run cities.

 

The Law on Economical and Efficient Use of Energy takes effect from January 01, 2011, serving as a legal basis for the synchronous implementation of energy saving programs across the country. The Government promulgates the Decree No. 21/2011/ND-CP dated March 29, 2011 on detailing, and providing measures to implement, the Law on Economical and Efficient Use of Energy.

For making a list of major energy users on an annual basis to submit it to the Prime Minister for promulgation in order to manage the energy use of major energy users nationwide for the implementation of the Law on Economical and Efficient Use of Energy and the Decree on detailing, and providing measures to implement the Law on Economical and Efficient Use of Energy, the Ministry of Industry and Trade requests as follows:

1. Ministries, ministerial-level agencies shall direct affiliated groups and corporations to review major energy users; and make a list of major energy users in the field under the management of respective ministries, ministerial-level agencies.

2. People’s Committees of provinces and centrally-run cities shall direct specialized agencies in the localities to inspect, review and make lists of major energy users in the localities.

Lists of major energy users (made according to the form issued together with this Official Dispatch) must be sent to the Ministry of Industry and Trade before May 15, 2011 so that the Ministry of Industry and Trade synthesize and submit them to the Prime Minister for approval. (Major energy users and table of energy conversion coefficients attached).

For further information, please contact:

Energy Efficiency Office, Ministry of Industry and Trade

54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi

Tel/Fax: 04.3936-9896; 098-993-0579; Email: vptknl@moit.gov.vn

 

 

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Hoang Quoc Vuong

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Official Dispatch 3505/BCT-KHCN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Official Dispatch 3505/BCT-KHCN PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi