Công văn 3113/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3113/BCT-KHCN

Công văn 3113/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3113/BCT-KHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành:31/03/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
Số: 3113/BCT-KHCN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2016
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015
 
 

Kính gửi:
- Các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ;
- Các Tổ chức tư vấn, đào tạo về sản xuất sạch hơn;
- Các Hiệp hội ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp.
 
 
Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 (Chiến lược) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2009 với mục tiêu là sản xuất sạch hơn được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên vật liệu, nhiên liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế ô nhiễm môi trường.
Ngày 24 tháng 12 năm 2012, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 221/2012/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các đề án thành phần của Chiến lược.
Căn cứ hai văn bản trên, Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2016 thực hiện Chiến lược như sau:
Để có thông tin phục vụ xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đánh giá nhu cầu và kinh nghiệm triển khai thực hiện sản xuất sạch hơn tại các địa phương, đơn vị, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương và đơn vị lập báo cáo giai đoạn 2009 - 2015 theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Công văn này.
Thực hiện quy định tại Điều 3, Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty:
a) Chỉ định hoặc thành lập đơn vị đầu mối về sản xuất sạch hơn cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tập đoàn, tổng công ty (nếu chưa có) để tổ chức thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và cử cán bộ thuộc đơn vị đầu mối đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử của Văn phòng giúp việc thực hiện Chiến lược (www.sxsh.vn) để đăng tải thông tin hoạt động liên quan tại địa phương, đơn vị.
Đối với các địa phương, đơn vị đã chỉ định/thành lập đầu mối về sản xuất sạch hơn, đề nghị tiếp tục hoàn thiện bộ máy, tăng cường năng lực cho các đơn vị này nhằm triển khai tích cực các nhiệm vụ của Chiến lược.
b) Giao nhiệm vụ cho đơn vị đầu mối về sản xuất sạch hơn (SXSH), căn cứ mục tiêu, nội dung của Chiến lược, chủ động xây dựng, trình cấp có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố, tập đoàn, tổng công ty, v.v...) phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình/Kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn của địa phương, đơn vị đến năm 2020.
c) Chủ động huy động và bố trí các nguồn vốn tại địa phương, đơn vị để thực hiện Chương trình/Kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn đã được phê duyệt.
Quy định cụ thể về quản lý và sử dụng kinh phí từ Ngân sách nhà nước để thực hiện Chiến lược đề nghị tham khảo tại Thông tư liên tịch số 221/2012/TTLT-BTC-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2012 về việc ban hành hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các đề án thành phần của Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 (Toàn văn Thông tư liên tịch được đăng tải tại trang web www.sxsh.vn).
Ngoài việc chủ động bố trí các nguồn vốn tại địa phương, các đơn vị thực hiện Chương trình/Kế hoạch hành động về SXSH đăng ký sử dụng kinh phí từ nguồn Ngân sách Trung ương với Bộ Công Thương (qua Văn phòng giúp việc Ban điều hành Chiến lược đặt tại Vụ Khoa học và Công nghệ). Các nội dung đăng ký phải góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến lược SXSH trong công nghiệp và phù hợp với nội dung của các đề án thành phần, không trùng lặp với nội dung đã được thực hiện trước đó.
Thủ tục đăng ký, xây dựng và dự toán nội dung chi tiết các nhiệm vụ thực hiện Chiến lược thực hiện theo hướng dẫn trong Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện các Đề án thành phần của Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 tại Quyết định số 7619/QĐ-BCT ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Quyết định 7619/QĐ-BCT) và Thông tư liên tịch số 221/2012/TTLT-BTC-BCT của Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương ngày 24 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các đề án thành phần của Chiến lược.
Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ (kèm theo Báo cáo tình hình triển khai Chiến lược giai đoạn 2009 - 2015) gồm có:
- Tổng hợp đề xuất nhiệm vụ - Biểu 02 - CP;
- Thuyết minh đề xuất nhiệm vụ - Biểu 03 - CP.
Các biểu mẫu: Biểu 02 - CP và Biểu 03 - CP được quy định tại Quyết định số 7619/QĐ-BCT ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện các Đề án thành phần của Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020.
Toàn bộ các văn bản liên quan tới việc hướng dẫn thực hiện Chiến lược được đăng tải chi tiết trên website: http://sxsh.vn.
Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược giai đoạn 2009 - 2015 và Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ năm 2016 sử dụng kinh phí từ nguồn Ngân sách Trung ương để thực hiện Chiến lược đề nghị gửi 01 bản về Bộ Công Thương (qua Văn phòng giúp việc Ban điều hành Chiến lược đặt tại Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 30 tháng 4 năm 2015 theo địa chỉ: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Để quá trình tổng hợp được thuận lợi, đề nghị gửi 01 bản điện tử về e-mail: giapcv@moit.gov.vn./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TC, KHĐT;
- Lưu: VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi