Công văn 1533/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Khu công nghiệp Bắc An Thạnh và Khu công nghiệp Thế Kỷ, tỉnh Long An vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 1533/TTg-KTN

V/v bổ sung KCN Bắc An Thạnh và KCN Thế Kỷ, tỉnh Long An vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại văn bản số 1697/UBND-CN ngày 31 tháng 3 năm 2008 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6370/BKH-KCN&KCX ngày 03 tháng 9 năm 2008 về việc bổ sung khu công nghiệp Bắc An Thạnh và khu công nghiệp Thế Kỷ, tỉnh Long An vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận việc bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Long An vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
- Khu công nghiệp Bắc An Thạnh với tổng diện tích 692,23 ha và cho phép thành lập khu công nghiệp này với diện tích giai đoạn I là 307,23 ha;
- Khu công nghiệp Thế Kỷ, diện tích 120 ha.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh và các chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để lập và thực hiện Dự án đầu tư các khu công nghiệp nêu trên theo phương án phân kỳ đầu tư hợp lý, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và theo đúng quy định hiện hành về đất đai, đầu tư và xây dựng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;

- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải,

  Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;

- Ban QL các KCN Long An;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

  các Vụ: TH, ĐP, TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (5).

THỦ TƯỚNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 1533/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Khu công nghiệp Bắc An Thạnh và Khu công nghiệp Thế Kỷ, tỉnh Long An vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1533/TTg-KTN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , Chính sách
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực